Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 21/08.11.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραμματεία: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(Πίνακας Αποδεκτών)
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ
4. ΕΠΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ/220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ4612/Β/2022), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού
Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη
συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 21).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος ΝΣΚ
κ.α.α.
Η Γραμματέας
Μαρία Γερανίου
Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21/08.11.2022

1. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης υπάρχοντος ερειπωμένου κτίσματος (79,79 τ.μ.) και αλλαγή χρήσης του σε εστιατόριο φερομένης ιδιοκτησίας Νικολάου Πράσινου
εντός οικισμού Αγίου Αθανασίου της νήσου Ηρακλειάς (337223/31.08.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη αιτήματος εργασιών επισκευής-ανακαίνισης διώροφου κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Άννας Σμυρλή και Εμμανουήλ Κοντού στη θέση «Άγ. Δημήτριος» στην
Ιουλίδα Κέας (37176/17.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης – επισκευής διώροφου λιθόκτιστου παλαιού κτηρίου, προσθήκης κατ΄ επέκταση στον όροφο και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Αλέξιος Βακάλης και ΣΙΑ Ε.Ε. εντός του οικισμού της Χώρας νήσου Ίου (61497/20.07.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 αυθαίρετων εργασιών σε ακίνητο, όπου στεγάζεται το κτήριο του Μουσείου Τέχνης Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή στον οικισμό Χώρα Άνδρου, Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου (49317/05.08.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη εργασιών στατικής ενίσχυσης φέροντα οργανισμού κτηρίου με δύο υπόγεια, ημιυπόγειο, ισόγειο και δώμα με χρήση «Μουσείο Τέχνης» στη Χώρα Άνδρου, Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου» (592771/05.08.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής κτηρίου γραφείων (Α), 6 δεξαμενών καυσίμων (Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ) και υπόγειας δεξαμενής Β εντός ακινήτου φερομένης ιδιοκτησίας της ΜΗΛΟΣ ΟΙΛ ΑΒΕΕΠ με ΚΑΕΚ 290822604008, στη θέση «Καστανάς-Τρία Πηγάδια» της νήσου Μήλου (508173/19.10.2022) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος αντικατάστασης επικάλυψης δώματος και επισκευής κουζίνας και λουτρού, για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ελευθερίας Τολιάκη στο Μέγα Λειβάδι Σερίφου (219606/06.06.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

8. Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας με τροποποίηση όψης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Γρυπάρη Φίλιππου & Γρυπάρη Αλέξανδρου και φερόμενης μίσθωσης από την ετ. «MYKONOS PROPERTIES IKE», στην περιοχή Καμινάκι- Αγ. Άννα της Χώρας Μυκόνου (260197/08.06.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

9. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ξενοδοχείου σε φερόμενη ιδιοκτησία ULISSE BELLESSO στη θέση «Χαροκόπου», εκτός οικισμού Άνω Κουφονησίου (151420/16.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

10. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας μονοκατοικίας με υπόσκαφο χώρο και υδατοδεξαμενή, σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Α. Ράπτη & Ε. Τσαγγέτα, στη θέση
«Απόκριση» ή «Απόκρουση» ν. Κύθνου (180553/16.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

11. Έγκριση ή μη της μελέτης «Προσθήκη καθ’ ύψος δύο ανεξάρτητων διαμερισμάτων σε υφιστάμενη ισόγεια κατοικία και κατεδάφιση αποθήκης που έχει ρυθμιστεί με τον ν. 4178/2013» », εντός οικισμού Οίας της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλικής Μουσούλη (93930/17.06.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

12. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης νέας Ξενοδοχειακής Μονάδας 5* με κολυμβητικές δεξαμενές και υπόγεια από την εταιρεία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» στην εκτός σχεδίου θέση «ΠΥΡΓΙ» Μυκόνου (264856/21.06.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

13. Έγκριση ή μη αιτήματος του Θεόδωρου Νομικού α) για αλλαγή χρήσης υπάρχουσας ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, σε ξενοδοχείο 2* και β) προσθήκης κατ’ επέκταση σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του στη θέση “Λειβάδι” Σχοινούσας (77764/21.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

14. Έγκριση ή μη αιτήματος της Σοφίας Νομικού για ανέγερση επιπλωμένων καταλυμάτων στη θέση “Τσιγκουρι” εκτός οικισμού Σχοινούσας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
(472219/21.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

15. Έγκριση ή μη αιτήματος ανακατασκευής ερειπωμένης οικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Καλλιόπης Νομικού-Τσιτροπούλου στη θέση Κάστρο Χώρας Αμοργού (55601/21.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

16. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ για την εκσκαφή μικροτάφρων και φρεατίων για την ικανοποίηση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δικτύου της στη Χώρα Μυκόνου (FTTH ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ – Α’ Φάση) (131979/21.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

17. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης νέου διώροφου με υπόγεια κτηρίου παροχής υπηρεσιών υγείας -«ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ», με πλήρωση τοιχοποιίας από πρωτογενή υλικά (πέτρα), στην εκτός σχεδίου θέση «Αργύραινα» Μυκόνου από την εταιρεία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.» (106642/22.06.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

18. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ίριδος-Μαρίας Πουσσαίου για χορήγηση άδειας λειτουργίας κ.υ.ε. σε διώροφο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Πουσσαίου, στον οικισμό της
Χώρας, νήσου Ίου (284730/23.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

19. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέου υπόσκαφου τουριστικού καταλύματος σε φερόμενη ιδιοκτησία Νικόλαου Μούρτζη, εκτός οικισμού Σχοινούσας (169526/23.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

20. Έγκριση ή μη της μελέτης «Συγκρότημα κατοικιών με υπόγειο και πισίνες», σε οικόπεδο εντός οικισμού Πύργου της νήσου Θήρας, από την ενδιαφερόμενη εταιρεία «SANTORINI
HOTEL CONSTRUCTION O.E.» (263464/28.06.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

21. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος σε υφιστάμενη ισόγεια κατοικία, που βρίσκεται εντός του οικισμού Καρτεράδος, του Δήμου Θήρας, φερόμενης
ιδιοκτησίας Ιωάννη Καβαλλάρη (425291/29.06.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

22. Έγκριση ή μη της μελέτης «Αποκατάσταση και επανάχρηση παλαιάς οικίας» στη συμβολή των οδών Στ. Βαφειαδάκη και Ξενοφώντος, στην Ερμούπολη της νήσου Σύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ Αλέξανδρου Τσολάκη (84884/29.06.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

23. Έγκριση ή μη α) αιτήματος κατεδάφισης και β) ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μπαλαμπουνίδη Βερονίκης, στην Έξω Γωνιά νήσου Θήρας (289103/29.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

24. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α/Α Δήλωσης 11828258) για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών [κατηγορία 5] σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας
Αικατερίνης Καραγιάννη στη θέση «Αγία Ειρήνη – Βουρκάρι» Κέας (268384/30.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

25. Έγκριση ή μη μελέτης επισκευής και συντήρησης του Ι.Ν. Παναγίας (σ)τα Γουρνιά στον Αρτεμώνα Σίφνου (140447/30.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

26. Έγκριση ή μη αιτήματος της Αικατερίνης Π. Δελλαπόρτα, επίτιμης διευθύντριας του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας, για χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης της εικόνας της Παναγίας του Ροδαρίου από την Καθολική Μητρόπολη Νάξου (261108/18.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

27. Έγκριση ή μη α) κατεδάφισης υφιστάμενης οικοδομής και β) ανέγερσης ξενοδοχείου σε φερόμενη ιδιοκτησία Αικατερίνης Σιγάλα εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου (56834/09.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

28. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή σε αγροτεμάχιο εμβαδού 4301,79 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου Λάγιου, στη
θέση «Διακόφτη» Δ.Δ. Απροβάτου, Δ.Ε. Υδρούσας, Δήμου Άνδρου (403772/23.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

29. Έγκριση ή μη: (Α) υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγής χρήσης και (Β) μελέτης εσωτερικών διαρρυθμίσεων, τοπικών επισκευών,
αντικατάστασης κουφωμάτων, προσθήκης ανελκυστήρα, στατικών επεμβάσεων και αλλαγής των Η/Μ εγκαταστάσεων, στο χαρακτηρισμένο ως νεώτερο μνημείο από το
ΥΠΠΟΑ κτήριο επί της οδού Ομήρου 42 στη συνοικία “Αγία Θεοδοσία” στην Ερμούπολη ν. Σύρου (ΚΑΕΚ 290451714001/0/0), φερόμενης ιδιοκτησίας “Αρχιπέλαγος Συμβουλευτική Ξενοδοχειακή Τουριστική Ο.Ε.” και μίσθωσης από την εταιρεία “Εμπειρίες Φιλοξενίας Αιγαίου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ” (58654/26.09.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

30. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών σε φερόμενη ιδιοκτησία Dieter Hellbusch, επί της οδού Ανδρέα Κάργα, εντός του κηρυγμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου οικισμού της Άνω Σύρου νήσου Σύρου (528592/01.11.2022) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία