Υπουργείο Πολιτισμού

ΠΡΑΞΗ 5η/ 10-11-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ 5η/ 10-11-2022

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

 

ΕΦ.Α.  Έβρου

 

 1. Επισκευή υφιστάμενου κτιρίου σε οικόπεδο εντός του οικισμού Παλαιόπολης στη Σαμοθράκη ιδιοκτησίας Δέσποινας Σαλταρή.

 

ΕΦ.Α. Ροδόπης

 

 1. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης οικοδομής σε οικόπεδο επί της οδού Νικηφόρου Γρηγορά, ΟΤ 14 Δήμου Κομοτηνής.

 

 

ΕΦ.Α. Καβάλας

 

 1. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,62KWp στο αγροτεμάχιο 1733 αγροκτήματος Πλατανοτόπου, Δήμου Παγγαίου, ΠΕ Καβάλας», φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Μίχογλου.
 2. Υποβολή φακέλου με θέμα: «Διατήρηση αρχαιοτήτων με μερική κατάχωση και έγκριση μελέτης για την ανέγερση ξενοδοχείου φερόμενης ιδιοκτησίας ΒΑΡΟΥΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., σε εντός σχεδίου οικισμού ΛΙΜΕΝΑ και εντός του κηρυγμένου χώρου αρχαίας Θάσου».
 3. Υποβολή φακέλου για τη χορήγηση ή μη έγκρισης ανέγερσης διώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα, σε αγροτεμάχιο περιοχής Λιμεναρίων, εκτός σχεδίου οικισμού και εντός του κηρυγμένου χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας LEHNERCLAUSROGER – DICKELNORBERT – ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΤΙΚΑ.
 4. Υποβολή φακέλου με θέμα: «Γνωμοδότηση περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή έμμεσης βλάβης σε πολιτιστικό αγαθό κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 για ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΚΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, στο αριθ. 500 αγροτεμάχιο περιοχής Αστρίδος, εκτός σχεδίου οικισμού και εντός του κηρυγμένου χώρου Θεολόγου».
 5. Υποβολή φακέλου με θέμα: «Έκδοση άδειας Αγροτικής Αποθήκης με υπόστεγο» στο αρ. 846 αγροτεμάχιο στις Κρηνίδες φερόμενης ιδιοκτησίας Χατζηιωαννίδη Θεόφιλου.
 6. Υποβολή φακέλου με θέμα: «Επισκευή-συντήρηση υφιστάμενου ισόγειου κτίσματος, διαμόρφωση χώρου στα αριθ. 549-550 αγροτεμάχια φερόμενης ιδιοκτησίας ΓΚΟΥΜΑ ΘΩΜΑ.
 7. Υποβολή φακέλου με θέμα «Έγκριση ανέγερσης συγκροτήματος κτιρίων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων με υπόγειο, στέγη, πισίνες και δεξαμενή λυμάτων φερόμενης ιδιοκτησίας MASTROHOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στα αγροτεμάχια 754-755 στην Αλυκή Θεολόγου Θάσου εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου».

 

 

Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.-Α.Μ.Θ.

 

 1. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση διώροφης κατοικίας με υπόγειο και στέγη, στην οδό Μ. Μπότσαρη (Πάροδος) 18Β, στον «ιστορικό τόπο» της παλιάς πόλης της Ξάνθης, φερόμενης ιδιοκτησίας Γαβριηλίδη Παύλου – Άγι και Γαβριηλίδου Πασχαλίνας – Ευτυχίας.
 2. Κατεδάφιση ισόγειας οικίας με υπόγειο και λοιπών κτιριακών καταλοίπων, που βρίσκονται στην οδό Πιπίνου 12, εντός της χαρακτηρισμένης ως «αρχαιολογικός χώρος», «τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και «ιστορικός τόπος» περιοχής της χερσονήσου Καβάλας, γνωστής υπό το όνομα «Παναγία», φερόμενης ιδιοκτησίας ακινήτου Χαϊταίδου Μαρίας και Χαϊταίδου Ιωάννας.
 3. Έγκριση ή μη της τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης «επισκευής, αποκατάστασης, μερικής ανακατασκευής διώροφης διατηρητέας κατοικίας (Γ΄ κατηγορίας) και προσθήκης κατ’ επέκταση σε αυτήν», με παράλληλη τμηματική κατεδάφιση-ανακατασκευή, και νέα χρήση με 4 ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, σε ακίνητο επί της οδού Σηλυβρίας 3, εντός του ιστορικού τόπου της παλιάς πόλης της Ξάνθης, φερόμενης ιδιοκτησίας ΤριμίντζιουΖουμπουλίας.
 4. Έγκριση ή μη μελέτης επισκευής, αποκατάστασης και διαμόρφωσης σε δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα, σε διώροφο κτίριο κατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Μεχμέτ Αλή 32, εντός της χαρακτηρισμένης ως «τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και ως «ιστορικού τόπου» περιοχής της χερσονήσου Καβάλας, γνωστής υπό το όνομα «Παναγία», φερόμενης ιδιοκτησίας ακινήτου PANASSOHELLAS Μον. ΙΚΕ.

ΕΦ. Π.Σ.

 

 1. Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για την ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 37.747 τ.μ., στη θέση «Σαλιάρα», Τ.Κ. Παναγίας, του Δήμου Θάσου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

 

 

 

Ο Γραμματέας  του Τ.Σ.Μ.Α.Μ.Θ.

Ματθαίος Κουτσουμανής

Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό