Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, Πρ. 279, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, Πρ. 279, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00

(ANAKOINΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΘΡΟ)

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021)
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 4. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70)
 5. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45)
 6. Την αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔMΠ/525626/48072/38633/36575/14087/28-09-2020, ΥΠ.ΠΟ.Α./568725/24-11-2021, ΥΠ.ΠΟ.Α. 225224/18-05-2022 και ΥΠ.ΠΟ.Α./406511/26-08-2022 Υπουργικές Αποφάσεις
 7. Το με Αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ 574464/22-11-2022 έγγραφο της ΕΦΑ Λάρισας

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 24η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Νικολάου Μακρίδη για χορήγηση άδειας κατοχής δύο (2) τμημάτων αρχαίων αμφορέων ενάλιας προέλευσης.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡXΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κας Καλογερίνη- Σαμούρη Δανάης, αρχαιολόγου, για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τη θέση «Γκέκας» στο Στρογγυλοβούνι Βλοχού Π.Ε. Καρδίτσας.
 2. Έγκριση ή μη της πρότασης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση χημικών τουαλετών στον εξωτερικό χώρο του Βυζαντινού Κάστρου Φαναρίου του Δ. Μουζακίου Π.Ε. Καρδίτσας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡXΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Παλαιών Δ. Βόλου για χορήγηση άδειας κατασκευής ξύλινου στεγάστρου σε βοηθητικό οίκημα του Ναού.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Βογιατζή για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φ/Β σταθμού, ισχύος 499,4 kWp, σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Τούβλα» της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε. Σούρπης του Δ. Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ιωάννη Σαμαρά για χορήγηση άδειας κατοχής δύο (2) αρχαίων αντικειμένων.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡXΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Ευθύμιου Παττακού για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φ/Β πάρκου, ισχύος 999,99 KW, στην Τ.Κ. Μηλέας του Δ. Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας.
 2. Έγκριση ή μη της αίτησης της κ. Σοφίας Μπήτου για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φ/Β πάρκου, ισχύος 733,5 KW, στην Τ.Κ. Μηλέας, του Δ. Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας.
 3. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Ευθύμιου Παττακού για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φ/Β πάρκου, ισχύος 850,2 KW, στην Τ.Κ. Μηλέας, του Δ. Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡXΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας διατήρησης σε κατάχωση αρχαιολογικών καταλοίπων στην Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων.
 2. Έγκριση ή μη της μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου, στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Φλαμουλίου, Π.Ε Τρικάλων, Π. Θεσσαλίας».

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Δύο νέες οικοδομές (παράσπιτο και αποθήκη) σε οικόπεδο με υφιστάμενο κτίσμα», φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Λούλη, στη θέση «Άγ. Σπυρίδων Τσαγκαράδας», Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 2. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Τριώροφη οικοδομή με υπόγειο», φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Αθανασίου & Κυριάκου Κόνσουλα, εντός ορίων του οικισμού Δ.Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ, στη συνοικία Αγ. Γεωργίου, του Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου Π.Ε. Μαγνησίας.
 3. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Εργασίες συντήρησης Ξενοδοχείου – Ξενώνα στην Μακρυνίτσα Πηλίου, με Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικράς Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)», φερόμενης ιδιοκτησίας AEGEAN WORLD IKE-ΜΠΑΣΠΑΝΕΛΟΥ ΖΩΗ, Π.Ε. Μαγνησίας.
 4. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Αναδιαρρύθμιση υφιστάμενου τριώροφου και υφιστάμενου ισόγειου κτίσματος, κατασκευή δύο νέων κατοικιών και πέντε νέων κολυμβητικών δεξαμενών», φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Γιαννίκα, σε γεωτεμάχιο στη θέση «ΑΜΠΕΛΙΚΗ-ΛΕΙΒΑΔΙ» του Δ. Σκοπέλου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 5. Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου: «Κατασκευή κρεβάτας, διαμόρφωση εδάφους και διατήρηση υφιστάμενων κατασκευών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Καραθάνου, στη συνοικία Βαρούσι Δ. Τρικκαίων» ΠΕ Τρικάλων.
 6. Έγκριση ή μη κατεδάφισης Επικινδύνως Ετοιμορρόπου λιθόκτιστου κτηρίου (προγενέστερου των τελευταίων 100 ετών), φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αικατερίνης Τσίρου, στον οικισμό της Δράκειας Πηλίου, Δ. Βόλου Π.Ε. Μαγνησίας.

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

                                                                 Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                          Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.