Υπουργείο Πολιτισμού

Ημερήσια Διάταξη της 7ης Πράξης 2022 του ΤΣΜΙΝ για την Παρασκευή 02-12-2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 7ης κατά  σειρά Πράξης του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 02.12.2022 ».

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 236/17.11.2022 έγγραφη ενημέρωσή σας σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η 7η κατά σειρά Πράξη του 2022 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν. (Πράξη 7η/2022) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02.12.2022  και ώρα 9.00 π.μ. μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr. προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

 1. Έγκριση ή μη μελέτης για επισκευή σεισμόπληκτου κτιρίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεώργιου-Τηλέμαχου Τσιντήλα, εντός σχεδίου πόλεως Βαθέως, επί της οδού Οδυσσέως, στη θέση Τσανακάτα, Τ.Κ  Ιθάκης, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Ιθάκης- Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Δυτικής Ελλάδος, Πελ/σου & Ν. Ιονίου, Εισηγήτρια η κα Ν. ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΥ.
 2. Χορήγηση ή μη, άδειας φωτογράφισης, μελέτης και δημοσίευσης πέντε
  αργυρών δηναρίων στη Δρ Ευαγγελία Αποστόλου, Προϊσταμένη Τμήματος Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, Σφραγίδων και Μεταλλίων του Νομισματικού Μουσείου – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα ΕΛ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ.
 3. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης και εκσκαφικών εργασιών για
  ανέγερση δύο όμοιων, ισόγειων κατοικιών με δύο κολυμβητικές δεξαμενές στο αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σπυρίδωνα Βιτωράτου, στη θέση Άγιος Δημήτριος, εκτός σχεδίου πόλεως Σάμης, εντός ζώνης 500μ., Δ. Ε. Σάμης, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός Ζώνης Β του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ.
 4. Διαβίβαση αίτησης κατάχωσης τοίχου που εντοπίζεται σε γεωτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας της ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ που βρίσκεται στη θέση «Λιθοκούλουμο – Καλυβάκια», εκτός ορίων οικισμού Καλλιγάτων Δ.Ε. Λειβαθούς του Δ. Αργοστολίου – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγητής ο κ. Β. ΛΕΤΣΙΟΣ.
 5. Χορήγηση ή μη, άδειας φωτογράφισης, μελέτης και δημοσίευσης στην κα
  Αντωνία Νικολακοπούλου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα ΕΛ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ.
 6. Διαβίβαση αίτησης Διονυσίου Σαμόλη για τακτοποίηση ή μη στο πλαίσιο του Ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Πόρου Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων του Δ. Αργοστολίου, Ο.Τ. 60/Τεμ. 4, εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγητής ο κ. Β. ΛΕΤΣΙΟΣ.
 7. Έγκριση ή μη ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν.
  4495/2017 στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Σπυρίδωνα, Παναγιώτη και Ανθής Ατματζίδη στη θέση Καρτέρι, εκτός ορίων και εντός ζώνης οικισμού Φισκάρδου, Δ.Ε. Ερίσου Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Φισκάρδου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ.Έγκριση ή μη της μελέτης για τη ρύθμιση ή μη αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Σπυρίδωνα, Παναγιώτη και Ανθής Ατματζίδη στη θέση Καρτέρι, εκτός ορίων και εντός ζώνης οικισμού Φισκάρδου, Δ.Ε. Ερίσου Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Φισκάρδου- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κα ΑΘΗΝΑ ΑΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.
 1. Χορήγηση ή μη εγκρίσεως για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 για τακτοποίηση αυθαιρέτων, νέες προσθήκες και αποπεράτωση οικοδομής σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Αγγελικής, Έλλης και Παναγή Τσελέντη που βρίσκεται στη θέση “Απολυτός”, εντός του Φισκάρδου Κεφαλονιάς, εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγητής ο κ. Β. ΛΕΤΣΙΟΣ.
 2. Έγκριση ή μη, υπαγωγής στο Ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών Κατηγορίας 5, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ισιδώρας Ρούπα, στη θέση «Πόλη», εκτός ορίων και εντός ζώνης οικισμού, της Τ.Κ. Σταυρού, του Δήμου Ιθάκης, και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Σταυρού. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα ΑΓΓ. ΜΟΣΧΟΥ.Σχετικά με την υπόθεση «Έγκριση ή μη, υπαγωγής στο Ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών Κατηγορίας 5, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ισιδώρας Ρούπα, στη θέση ‘Πόλη’, εκτός ορίων και εντός ζώνης οικισμού, της Τ.Κ. Σταυρού, του Δήμου Ιθάκης, και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Σταυρού» – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα ΑΓΓ. ΜΟΣΧΟΥ.«Έγκριση ή μη της μελέτης για Ρύθμιση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4495/2017 (κατηγορίας 5) σε ακίνητο εντός οικισμού Σταυρού Ιθάκης στη θέση «ΠΟΛΙΣ» φερόμενου ιδιοκτήτη κας Ισιδώρας Ρούπα»- – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κα Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.
 1. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση λιθόκτιστου ισογείου κτηρίου με υπόγειο και κεραμοσκεπή, δυο κολυμβητικές δεξαμενές, δυο στεγανούς βόθρους και δυο υπόγειες δεξαμενές νερού σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ρωμανού Βασίλειου στη θέση «Μύλος» Γαΐου του Δήμου Παξών- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου, και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια κα Μ.ΚΑΞΙΡΑ.
 2. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφου κτηρίου με υπόγειο και σοφίτα
  στη θέση «Άγιος Θωμάς» τομέας ΙV εντός σχεδίου πόλεως Λευκάδας
  Δ. Λευκάδας-Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κα Β. ΣΤΑΙΚΟΥ.
 3. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριών νέων πέτρινων ισόγειων κατοικιών
  με τρεις κολυμβητικές δεξαμενές στη θέση «Όρνιθας» στην
  Παλαιοκατούνα Δ. Λευκάδας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κα Β. ΣΤΑΙΚΟΥ.
 4. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση τριών ανεξάρτητων κατοικιών με πισίνα σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κου Μαργαρίτη Ηλία εντός ορίων οικισμού Κατσαράτα, Τ.Κ.Φισκάρδου, Δ.Ε.Ερυσσού, Δήμου Κεφ/νίας»- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κα ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑ.
 5. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας, νέας υπόγειας δεξαμενής νερού και κολυμβητικής δεξαμενής στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ITHACA PROJECTS PILIKATA I.K.E.», στη θέση «Άγιος Βασίλειος» εκτός ορίων οικισμού Πλατρειθιά, της Τ.Κ. Πλατρειθιά του Δήμου Ιθάκης-Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής κ. Κ.ΤΣΕΛΟΣ.Εκ νέου διαβίβαση αίτησης λόγω αναβολής της συζήτησης περί έγκρισης ή μη εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση διώροφης κατοικίας με υπόγεια αποθήκη, υπόγεια δεξαμενή νερού και κολυμβητική δεξαμενή στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ITHACA PROJECTS PILIKATA I.K.E.», το οποίο βρίσκεται στη θέση «Άγιος Βασίλειος», εκτός ορίων οικισμού Πλατρειθιά, της Τ.Κ. Πλατρειθιά του Δήμου Ιθάκης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Σταυρού- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα ΑΓ. ΜΟΣΧΟΥ.
 1. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νάνου Νικόλαου στη θέση Άνω Γράβα, στα Πικουλάτικα Κυνοπιαστών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου, και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια κα Μ.ΚΑΞΙΡΑ.
 2. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση συγκροτήματος δυο ισογείων κτηρίων και ενός διώροφου με τρεις κολυμβητικές δεξαμενές σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Δουκάκη Άννας Μαρίας στη θέση «Γάλλος» ή «Μπολέτση» Τ.Κ. Γαστουρίου της Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου, και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια κα Μ.ΚΑΞΙΡΑ.
 3. Διαβίβαση αίτησης Διονυσίου Παπαγρηγοράτου για έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης κατασκευής νέας ισόγειας κατοικίας και ισόγειας αποθήκης σε γεωτεμάχιο που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Πόρου Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων Κεφαλονιάς, Ο.Τ. 48/Τεμ. 3, εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγητής ο κ. Β. ΛΕΤΣΙΟΣ.
 4. Χορήγηση ή μη έγκρισης εκσκαφής για την προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας οικοδομής – καταστήματος, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Σπυρίδωνος Σπυράτου, εντός των ορίων του οικισμού Κάστρου, Δ.Ε. Λειβαθούς, Δ.Αργοστολίου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα ΕΦΡ. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ.
 5. Έγκριση ή μη εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση δύο διώροφων οικοδομών με πατάρι και υπόγειο, καθώς και δύο κολυμβητικών δεξαμενών, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Λεωνίδα Ζαφειρόπουλου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Αγ. Θεόδωρος-Πίσω Αετός», εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού Βαθέος, του Δήμου Ιθάκης, και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Αρχαίων Αλαλκομενών στη θέση Πίσω Αετός Βαθέος Ιθάκης- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα ΑΓΓ. ΜΟΣΧΟΥ.Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση διώροφων οικοδομών με πατάρι – υπόγειο και ανοιχτές κολυμβητικές δεξαμενές», σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ζαφειρόπουλου Λεωνίδα στη θέση «Αγ. Θεόδωρος – Πίσω Αετός», εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού Βαθέος, Δήμου Ιθάκης- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κα Ε. ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΥ.
 1. Έγκριση ή μη για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 περί αυθαιρεσιών για τακτοποίηση αυθαίρετης περιτοίχισης σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας κατά πλειοψηφία των Πολυχρόνη Δενδρινού, Παναγή Δενδρινού και Τασίας Δενδρινού & Παναγιώτη Κατοπόδη που βρίσκεται στο Φισκάρδο, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Φισκάρδου- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κα ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑ.
 2. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση ξενοδοχείου κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) και είκοσι δύο (22) κλινών, με υπόγειο, δύο κολυμβητικές δεξαμενές, εστιατόριο, ψησταριά (barbeque), γυμναστήριο – κέντρο ευεξίας (spa), αίθουσα παιγνίων (play room) και τρία γήπεδα αθλοπαιδιών, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας «ZAKYNTHOS LUXURY PROPERTIES Ο.Ε.», στη θέση «Σελίμα», Τ.Κ. Αναφωνήτριας, Δ.Ε. Ελατίων, Δ. Ζακύνθου Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Εισηγήτριες οι κκ. ΕΛ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ και Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗ.
 3. «Έγκριση ή μη, α) υπαγωγής αυθαιρεσιών στο ν. 4495/2017 και β)Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου/δραστηριότηταςΠεριβαλλοντικής Αδειοδότησης της Ξενοδοχειακής Μονάδας SAN GIORGIO 4****, δυναμικότητας 586 κλινών, της εταιρείας Σ & Κ. Ζαπάντης Α.Ε., στη θέση Βλυχός, εν μέρει εντός Ζώνης Β ́ του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του αρχαϊκού ναού στη θέση Άγιος Γεώργιος-Γραδού, εκτός ορίων οικισμού Σκάλας, Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων του Δ. Αργοστολίου Κεφαλονιάς» – Εφορεία Aρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα. ΕΛ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ.
 4. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση ξενοδοχείου τριών αστέρων (3*), δεκαπέντε (15) δωματίων & τριάντα μιας (31) κλινών, με δύο (2) υπόγεια, κολυμβητικές δεξαμενές και roof garden, φερόμενης ιδιοκτησίας Ματίλντα Σαμαρά του Σπίρο, στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος», Τ.Κ. Κυψέλης, Δ.Ε. Αρκαδίων, Δ. Ζακύνθου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Εισηγήτρια η κα Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗ.
 5. Χορήγηση ή μη έγκρισης για τη χρηματοδότηση ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ηλιάννας Κολοβού στη θέση «Μεγαλομάτα» Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας-Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 6. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την τακτοποίηση αυθαίρετης προσθήκης στον β΄ όροφο κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κκ. Διονύσιου Μπουκουβάλα και Αικατερίνης Παπασπύρου επί της οδού Εθν. Παλαιοκαστρίτσης 1Α στην πόλη της Κέρκυρας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας-Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 7. Χορήγηση ή μη έγκρισης εκσκαφής για την προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας οικοδομής – καταστήματος και εργασιών επί της υφιστάμενης οικοδομής, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Dionysia Craycraft, εντός των ορίων του οικισμού Κάστρου, Δ.Ε. Λειβαθούς, Δ. Αργοστολίου και εντός της Β1 Ζώνης Προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Αγίου Γεωργίου – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα ΕΦΡ. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ.
 8. Σχετικά με το αίτημα έγκρισης εργασιών επί της στέγης του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Κάστρου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου, στη Δ.Ε. Λειβαθούς, Δ. Αργοστολίου Κεφαλονιάς- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα ΕΦΡ. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ.
 9. Έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας βιομηχανικής αποθήκης με υπόγειο στη θέση «Τσεχλιμπού – Παπαρούνι» δ.ε. Λευκάδας Δ. Λευκάδας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κα Β. ΣΤΑΙΚΟΥ.

Η  Αν. Γραμματέας  του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν.

Κασσιανή Καγκουρίδη

Αρχαιολόγος

 

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας. Υπ’ όψιν Προέδρου Τ.Σ.Μ.Ι.Ν. κ. Ευγενίας Τσιλιμπάρη.
 2. Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων. Υπ’ όψιν αναπληρώτριας Προέδρου Τ.Σ.Μ.Ι.Ν. κ. Αναστασίας Καλτσά.
 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Υπ’ όψιν κκ. Διαμάντως Ρηγάκου, Αλεξίας Τραυλού, Γεράσιμου Λαβράνου.
 4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος. Υπ’ όψιν κ. Ολυμπίας Βικάτου.
 5. Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δ. Μακεδονίας. Υπ’ όψιν κ. Βασιλείου Κασκάνη. 
 6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Υπ’ όψιν κ. Γρηγορίου Γρηγορακάκη.
 7. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Υπ’ όψιν κκ. Δέσποινας Ζερνιώτη, Ιωάννας Κορακιανίτη.
 8. Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Δυτικής Ελλάδος, Πελ/σου και Ν. Ιονίου. Υπ’ όψιν κ. Γεωργίου Παπανδρέου. 
 9. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Υπ’ όψιν κ. Ελένης Παπασταύρου.
 10. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Υπ’ όψιν κ. Ελένης Μπάνου.
 11. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας. Υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Ντάρλα.
 12. ΥΠΕΚΑ. Υπ’ όψιν κκ. Δήμητρας Ματσούκα και Μαρίας Γρίβα. 
 13. Πανεπιστήμιο Πατρών. Υπ’ όψιν καθηγητή κ. Σταύρου Μαμαλούκου.
 14. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Υπ’ όψιν καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδάκη.
 15. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Υπ’ όψιν καθηγητών κκ. Δημητρίου Ανωγιάτη-Πέλε, Ηλία Σβέρκου.
 16. ΕΔΑ. Υπ’ όψιν κκ.  Γαρουφαλλιάς Μεταλληνού, Αικατερίνης Κάντα-Κίτσου.
 17. Τ.Ε.Δ.Κ. Κέρκυρας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). Υπ’ όψιν κκ. Ιωάννη Τρεπεκλή, Δημητρίου Μεταλληνού.