Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 24/15.12.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

(Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς”(ΦΕΚ/220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α.  (ΦΕΚ4612/Β/2022), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 24).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε το αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου

Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24/15.12.2022

1. Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής κρηπιδωμάτων Λιμένα Νάξου έναντι νησίδας Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του άρθρου 86 του Ν. 4504/17 (410257/20.09.2022 και 448210/09.12.2022 ) [ΕΕΑ και ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε επείγον από την Υπηρεσία

2. Έγκριση ή μη αιτήματος α) υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του άρθρου 117, του Ν.4495/2017, β) επισκευαστικών εργασιών, γ) αλλαγής χρήσης, παλαιού κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Νικόλαου Γιαννάκη, επί των οδών Δον Ιωάννου Στεφάνου, Μάρκου Μπότσαρη και Ιωάννη Καποδίστρια, εντός του κηρυγμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου οικισμού της Άνω Σύρου νήσου Σύρου Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

3. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Φολεγάνδρου για εκτέλεση εργασιών ανάπλασης της πλατείας Πούντας στη Χώρα της νήσου Φολεγάνδρου (138728/23.08.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

4. Έγκριση ή μη αιτήματος διάνοιξης αμαξιτής οδού (δουλείας διόδου) μέσα από τα ακίνητα φερομένης ιδιοκτησίας Μαρουδίτσας Σουρίδου (με ΚΑΕΚ 290820305017) και Όλγας Σουρίδη (με ΚΑΕΚ 290820305025) προς όφελος όμορου ακινήτου φερομένης ιδιοκτησίας Πάρη Παρίση & Simon ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας με κολυμβητικές δεξαμενές σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Θ. Πανουσάκη Α.Ε. στη θέση «Σόχωρο» Άνω Κουφονησίου (518328/18.11.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

6. Έγκριση ή μη α) νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής και β) προσθήκης καθ’ ύψος σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Συρίγου εντός του οικισμού “Σταυρός” Δονούσας (389112/11.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

7. Έγκριση ή μη αιτήματος της Χριστιάννας Βελουδάκη για χορήγηση άδειας φωτογραφικής και σχεδιαστικής αποτύπωσης των υποθαλάσσιων καταλοίπων στη θέση «Κουρή» (543697/08.11.2022) [ΕΕΑ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη αιτήματος της Κ. Μερκούρη για χορήγηση άδειας για γεωμορφολογική αποτύπωση και χαρτογράφηση των αρχαίων δομών της Γρόττας Νάξου (548960/11.11.2022) [ΕΕΑ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ