Αναβολή της 100ης /19.12.2022 Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αναβολή της 100ης /19.12.2022 Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας

Σας γνωρίζουμε ότι η πραγματοποίηση της 100ης/ 19.12.2022 Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας, αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας.

Για τον ορισμό της νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας, θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση.