Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη ΤΣΜΘ Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 280/22-12-2022, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.
Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας
Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
4. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
5. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
6. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/
44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020, ΥΠ.ΠΟ.Α / 568725/24-11-2021 ΥΠ.ΠΟ.Α /225224/18-05-2022
και ΥΠΠΟΑ/406511/26-08-2022 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 22η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.
Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Τάλλαρου Απόστολου για το έργο: «Aνέγερση πενταόροφης οικοδομής με ισόγειο κατάστημα και υπόγειο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας του στην οδό Καρδίτσης 10, στην πόλη των Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων».
2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Μοσχίδη Τάσου για το έργο: «Aνέγερση πολυκατοικίας 5 επιπέδων με πατάρια στο 3ο επίπεδο και 2 επίπεδα υπογείου για στάθμευση και αποθήκες, Ενεργειακής κλάσης Α+, σε οικόπεδο με ΚΑΕΚ 451302720002 στο Ο.Τ. 13 φερόμενης ιδιοκτησίας Τάσου και Νίκου Μοσχίδη στην οδό Τερτίπη (περιοχή Τζαμί), στην πόλη των Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων».
3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για το έργο: «Αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες για τα σεισμόπληκτα μνημεία του Δ. Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων: 1. Ι.Μ. Γενεσίου Θεοτόκου (Ορφανού) Τ.Κ. Οιχαλίας, 2. Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Τ.Κ. Ζάρκου, 3. Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Νομής και 4. Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τ.Κ. Φανερωμένης, στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενέργειες σε σεισμόπληκτα μνημεία του Δήμου Φαρκαδόνας της Π.Ε. Τρικάλων: α. Λήψη άμεσων στερεωτικών μέτρων και β. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και ενίσχυσης φορέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5164863».
4. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Ιωάννη Τσιουρή, μέλους ΕΔΙΠ Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη χορήγηση άδειας μελέτης των τοιχογραφιών του ασκηταριού του Οσίου Γρηγορίου Μετεώρων.
5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Χριστίνας Παπαγεωργίου, Αν. Καθηγήτριας Φυσικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ, για τη χορήγηση άδειας μελέτης οστεοαρχαιολογικού υλικού από την αρχαία Πέλιννα.
6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δρ. Robin Rönnlund για τη χορήγηση άδειας μελέτης των επιγραφών και των βραχογραφιών επί του βράχου «Γραμμένη Πέτρα» στην περιοχή Ζάρκου Τρικάλων.

7. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Veyry Jean-Francois για ιδιωτική χρηματοδότηση σωστικής ανασκαφικής έρευνας, στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, στη θέση «Κοκκινόκαστρο» του Δήμου Αλοννήσου Π.Ε. Σποράδων.
8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «KASSANDRA BAY Α.Ε.» για διατήρηση αρχαιοτήτων σε κατάχωση στον χώρο του ξενοδοχείου «KASSANDRA BAY RESORT» στη θέση «Βασιλιάς» στη νήσο Σκιάθο, Π. Ε. Βορ. Σποράδων.
9. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Polycarp Chitulescu για άδεια μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης εικόνας του Αγίου Μανδηλίου από την Ι.Μ. Ευαγγελίστριας Σκοπέλου.

10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Τουλίκα Χρυσάνθης για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 499,75KW, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 462, εμβαδού 31.211,92τ.μ. στην θέση «Γενηγέρια» της Τ.Κ. Μύρων, Δ.Δ. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας.
11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Τουλίκα Χρυσάνθης για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 499,75KW, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 463, εμβαδού 28.435,02τ.μ. στην θέση «Γενηγέρια» της Τ.Κ. Μύρων, Δ.Δ. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας.
12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία TA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 999,90 KW, σε αγροτεμάχιο εμβαδού 26.754,00 τ.μ. στη θέση «Μπαλακλάρες» της Τ.Κ. Ραχούλας, Δ.Ε. Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.

13. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΩΡΟΥ Αντωνία Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» για το έργο «Τρία παραδοσιακά λιθόχτιστα κτίρια σε ενιαία ιδιοκτησία, αλλαγή χρήσης από κατοικία σε ξενοδοχείο 3 αστέρων και νομιμοποίηση διαμορφωμένων όψεων ισόγειου Φουρναριού σε οικόπεδο στη συνοικία Αγίων Ταξιαρχών, εντός ορίων οικισμού Μηλεών, Δ. Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας, Π. Θεσσαλίας».
14. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Όλγας Γεωργιάδου για το έργο «Τακτοποίηση ισόγειας κατοικίας, αποθήκης, περ. χώρου & λοιπές πολεοδομικές παραβάσεις, ρύθμιση με τον Ν. 4495/2017 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο στον οικισμό της Δράκειας Πηλίου, Δήμου Βόλου».
15. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μαρίας (Mariya) Βαλκάνοβα (Valkanova) για το έργο: «Αλλαγή χρήσης τμήματος αποθήκης σε κατοικία και λειτουργική συνένωση με την υφιστάμενη κατοικία, αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας (Mariya) Βαλκάνοβα (Valkanova) και Χρίστο (Hristo) Στόγιανοβ (Stoyanov) στον οικισμό Κάλαμος, Δ.Ε Αργαλαστής, Δήμος Ν. Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας».
16. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Σουμπασί Καμίλ για το έργο «Προσθήκη κατ’ επέκταση με τμήμα υπογείου σε ισόγεια κατοικία σε οικόπεδο εντός οικισμού Μηλεών στη συνοικία «Πετράτες» εντός οικισμού Μηλεών, Δ.Ε. Μηλεών, Δ. Νοτίου Πηλίου».
17. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Αθανασίου και Άννας Θεοδοσίου για το έργο «Νέα ισόγεια κατοικία με υπόγειο και περίφραξη» στη συμβολή των οδών Παπαποστόλου και Αμβράζη στο ΟΤ 34 του οικισμού ΑΓΡΙΑ του Δήμου Βόλου, φερόμενης ιδιοκτησίας τους».
18. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Πέτρου Τσικρικά για το έργο «Νέα ισόγεια κατοικία με τμήμα υπογείου και στέγη στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙ στο ΟΤ 141 φερόμενης ιδιοκτησίας του, στον οικισμό ΑΓΡΙΑ του Δήμου Βόλου».
19. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ δια του μηχανικού Ντόγκα Αθανάσιου για το έργο «Ανακαίνιση τριώροφης οικοδομής επί της οδού Γαριβάλδη 10 στο Δήμο Τρικάλων, φερόμενης ιδιοκτησίας Θεοδώρας Τεντολούρη με μισθώτρια την εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

20. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Βασίλειου Μπαϊράμη για την λειτουργία κτηνοτροφικού καταλύματος στο με αρ. 281 αγροτεμάχιο στη θέση «Καστρέλι» της Τ.Κ Μητρόπολης Δ.Ε Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας.
21. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Θωμά Γιαννακού, που αφορά στην επίχωση του διαιρετού ανατολικού (Α1 και Α2) τμήματος του αγροτεμαχίου με αριθ. 751, συνολικής έκτασης 14.753,25 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.
22. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Θωμά Γιαννακού που αφορά στην κατασκευή τεχνικού έργου εισόδου-εξόδου από τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθ. 757 (τμήμα) στο διαιρετό ανατολικό (Α1) τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθ. 751, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.

Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Ευσταθίου Ελένη
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.