Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1/12.01.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

(Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς”(ΦΕΚ/220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ4612/Β/2022), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:30 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 1).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1/12.01.2023

1. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών κατηγορίας 5, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ελένης Δημητροπούλου εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου (345580-10.11.2021/22.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

2. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση νέου διώροφου ξενοδοχείου κατηγορίας 3*, με υπόγειο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας ATLANTIS SUITES I.K.E., που βρίσκεται εντός του παραδοσιακού οικισμού της Φοινικιάς, της νήσου Θήρας (133844/04.07.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την αποκατάσταση παλαιών υπόσκαφων αποθηκών (κάναβες), που βρίσκονται στον αύλειο χώρο της πρώην οικίας Βενετσάνου στο Μεγαλοχώρι Θήρας, νυν φερόμενης ιδιοκτησίας Αναστάσιου-Νικολάου Ζώρζου (187431/04.08.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης, για την ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο, σε οικόπεδο, που βρίσκεται στον οικισμό της Έξω Γωνιάς, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ξανθής Μπασιούκα (311807/05.08.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης αλλαγής χρήσης τμήματος παλαιάς λιθόκτιστης κατοικίας σε κατάστημα, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και υπερύψωση τμήματος δώματος αποθήκης φερόμενης ιδιοκτησίας Ειρήνης Βαλαμβάνου στην Πλάκα Μήλου (με ΚΑΕΚ 290823723015) (106596/22.08.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη κατασκευής υπόγειας δεξαμενής νερού, εμβαδού 50τ.μ. και απορροφητικού και σηπτικού βόθρου, συνολικού εμβαδού 14,14τμ. στα ανατολικά ισόγειου κτηρίου σε ακίνητο συνολικού εμβαδού 12.250τμ. φερόμενης ιδιοκτησίας Άννας Πρασίνου-Μαγδαληνού στη θέση «Ακρωτήρι Πορτοκάλι» στη νήσο Σχοινούσα (431181/20.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος εργασιών επισκευής/ανακαίνισης διώροφης κατοικίας με δημιουργία σοφίτας και τμήματος επίπεδου δώματος, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Δεμέναγα, στη θέση ‘Πιάτσα-Ευαγγελισμός’, στην Ιουλίδα Κέας (431196/20.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟΑ κτηρίου με την επωνυμία «Ρεδιάδειο» στην Ιουλίδα Κέας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Κέας (54364/20.09.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών στερέωσης, ανακατασκευής και αποκατάστασης των ερειπιωδών, διωρόφου και ισόγειου, προσκτισμάτων του Ι. Μονυδρίου Αγίων Τεσσαράκοντα σε ακίνητο εμβαδού 404,33 τμ. φερόμενης ιδιοκτησίας Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρος στο Γλινάδο της νήσου Νάξου (510232/20.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη α) υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών και β) αλλαγής χρήσης υφιστάμενων κτηρίων σε ξενοδοχείο και επέκτασής τους σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Στυλιανής Πρασίνου εντός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (270179/26.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη της μελέτης επισκευής και εκσυγχρονισμού του συγκροτήματος κεντρικού κτηρίου Λαογραφικής Συλλογής Μυκόνου (166804/30.09.2022 και 168443/19.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

12. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης Ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων (5*) με δύο κολυμβητικές δεξαμενές από την εταιρεία «ΚΥΡΗΝΗ Α.Ε.» στον οικισμό ΟΡΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (380724/30.09.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

13. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την «Ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών (μίας ισόγειας και τεσσάρων διώροφων)», σε οικόπεδο (οικ. Δ) που βρίσκεται εντός του οικισμού της Μεσσαριάς, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δημήτριου Παπανάγνου & κ. Μαρίνας Σίνη (598464/25.11.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

14. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την «Ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών» (δύο ισόγειων και τριών διώροφων)», σε οικόπεδο (οικ. Γ) που βρίσκεται εντός του οικισμού της Μεσσαριάς, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δημήτριου Παπανάγνου & κ. Μαρίνας Σίνη (501758/17.10.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15. Έγκριση ή μη της μελέτης «Επισκευή υφιστάμενου ισογείου και αποκατάσταση ορόφου κατοικίας», σε κτήριο εντός οικισμού Οίας, Δήμου Θήρας φερόμενης ιδιοκτησίας ΟΙΑ ESTATE CO LTD (278934/12.10.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

16. Έγκριση ή μη αιτήματος κατεδάφισης υφιστάμενης ισόγειας κατοικίας και ισόγειας αποθήκης, σε οικόπεδο που βρίσκεται στον οικισμό Καρτεράδος του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Φωτεινού (498246/18.10.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

17. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση «Νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο», σε οικόπεδο που βρίσκεται στον οικισμό Καρτεράδος του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Φωτεινού (383737/18.10.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

18. Έγκριση ή μη αιτήματος του Πέτρου Τρέσσου για εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης δώματος, επισκευής και προσθήκης κατ’ επέκταση ισόγειου και καθ’ ύψος ορόφου σε κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας του στο Χωριό Κιμώλου (185624/29.11.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

19. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας), επιχείρηση αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών) και επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών σε ισόγειο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεώργιου Πρασίνου στη θέση «Λόζα» Χώρας Αμοργού (363155/05.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

20. Έγκριση ή μη αλλαγής χρήσης υφιστάμενων κτηρίων σε ξενοδοχείο και επέκτασή του σε φερόμενη ιδιοκτησία Νικήτα, Γεωργίου, Εμμανουήλ και Ποθητής Βενετσάνου, στη θέση «Χαροκόπου» εκτός οικισμού Άνω Κουφονησίου (346461/11.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

21. Έγκριση ή μη αιτήματος διάνοιξης κηπευτικών αυλάκων στη φερόμενη ιδιοκτησία Στάθη Θεοδοσίας & Βήχου Ευάγγελου, στη θέση «Κάτω Ακρωτήρι» εντός της ζώνης Α΄ Μινώας Αμοργού (51721/12.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

22. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης υπαρχόντων παλαιών ισογείων κτισμάτων και κατεδάφιση εξωτερικού λουτρού φερόμενης ιδιοκτησίας Κάρεν Κρητικού – Footland στη συνοικία Βουνί της Χώρας Σικίνου (439229/13.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

23. Έγκριση ή μη της μελέτης «Επισκευή, αποκατάσταση και ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου στη Χώρα της Ίου», η οποία αφορά σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ελισάβετ Πλακιώτη, στη Χώρα Ιητών, της Νήσου Ίου (23402/14.10.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

24. Έγκριση ή μη αναθεώρησης οικοδομικής άδειας 26/10, για την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας), υπόγειας δεξαμενής, τροποποίηση διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου και μερική αλλαγή αρχιτεκτονικών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Κ. ΒΕΛΛΗΣ ΕΠΕ στη θέση «Αγία Ειρήνη – Βουρκάρι» Κέας (125326/18.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

25. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων κατασκευών/χρήσεων σε διώροφη κατοικία με ισόγεια αποθήκη, φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας Π. Βάμβουκα, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Στρογγυλού Νήσου Άνδρου, Π.Ε. Κυκλάδων (497837/18.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

26. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων και κατοικίας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας BILLIA DEVELOPMENT ΙΚΕ εντός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (312298/18.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

27. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης τριών υπόσκαφων κατοικιών και υπόσκαφης κατοικίας με υπέργειο τμήμα με τοίχους λιθοδομής, κολυμβητικές δεξαμενές, δεξαμενές νερού και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας Κ. ΜΟΤΣΑΝΟΣ, ΑΝ. ΚΡΑΣΣΑ Ε.Ε. στη περιοχή Φτελιά ν. Μυκόνου (629354/19.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

28. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ελευθέριου Καραμολέγκου, στο Εμπορείο Θήρας (481511/24.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

29. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας μονώροφης κατοικίας με υπόσκαφα τμήματα και υπόγειο, εντός φερομένης ιδιοκτησίας Paolo MOSCOVICI με ΚΑΕΚ 290821007071, στη θέση «Σχοινωπή» Μήλου (348636/24.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

30. Έγκριση ή μη αιτήματος χωροθέτησης KYE (μαζικής εστίασης, πλήρους και μερικής επεξεργασίας) στη θέση «Ποταμός» στην Παροικιά Πάρου (379846/24.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

31. Έγκριση ή μη της μελέτης ενίσχυσης φέροντος οργανισμού, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ξενοδοχειακής μονάδας, της ετ. «ZERIKON HELLAS MIKE», στην περιοχή της Σχολής Καλών Τεχνών της Χώρας Μυκόνου (460982/27.10.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

32. Έγκριση ή μη α) μονοετούς καλλιέργειας αγρού και β) διαμόρφωσης εισόδου αγρού φερομένης ιδιοκτησίας Δημητρίου Καντσού (ΚΑΕΚ 290820914083) στη θέση Κλήμα της νήσου Μήλου (239641/28.11.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης