Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, Πρ. 281, Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, ώρα 09.00

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021)
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 4. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70)
 5. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45)
 6. Την αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔMΠ/525626/48072/38633/36575/14087/28-09-2020, ΥΠ.ΠΟ.Α./568725/24-11-2021, ΥΠ.ΠΟ.Α. 225224/18-05-2022 και ΥΠ.ΠΟ.Α./406511/26-08-2022 Υπουργικές Αποφάσεις

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡXΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Dr. Bruno Helly, Ιστορικού και Επιγραφολόγου, επίτιμου Διευθυντή του Γαλλικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για χορήγηση άδειας στον ίδιο και στον κ. Richard Bouchon, Καθηγητή αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και Επιγραφολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λύων, σχετικά με μελέτη, φωτογράφηση, κατασκευή εκτύπου, και δημοσίευση ενεπίγραφου τμήματος μαρμάρινης στήλης, που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κας Κασίδα Ιωάννας, για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης των λύχνων από τον οικισμό αρχαϊκών και κλασικών χρόνων στη θέση «Καλάθια» της Τ.Κ. Φίλιας, Δήμου Σοφάδων Π.Ε. Καρδίτσας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡXΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Απόστολου Τάλλαρου για χορήγηση άδειας ανέγερσης πενταόροφης οικοδομής με ισόγειο κατάστημα και υπόγειο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας του στην οδό Καρδίτσης 10, στην πόλη των Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων.

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡXΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 999,54 kW, σε τμήμα, έκτασης 14724,60 τ.μ. του αγροτεμαχίου 63, συνολικής έκτασης 26.662,96 τ.μ. στην Τ.Κ. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ Π.Ε. Λάρισας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας SOLAR DATUM ENA (1) A.E. για χορήγηση άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 MW στη θέση «Παλιόστρατον» της Δημοτικής Ενότητας Σαρανταπόρου του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡXΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Βελέντζα Παναγιώτη σχετικά με ένταξη στη Ρύθμιση με το Ν.4495/2017 τριών κτιρίων φερόμενης ιδιοκτησίας του, επί της οδού Αρτέμιδος, στην περιοχή “Προσήλια”. στις Νέες Παγασές του Δήμου Βόλου, εκτός σχεδίου πόλεως Βόλου, σε Ζ.Ο.Ε. 1α εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δημητριάδος.
 2. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Μάριου-Κωνσταντίνου Κόκκαλη για χορήγηση άδειας καθαίρεσης εξωτερικών επιχρισμάτων, αντικατάστασης κουφωμάτων και τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πινάκων επί της κεραμοσκεπής της οικίας του στη συμβολή των οδών Μητροπολίτου Γρηγορίου 55 και Σουλίου στη συνοικία των Παλαιών Δ. Βόλου Π.Ε. Μαγνησίας.
 3. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ιεράς Μονής Αγίου Λαυρεντίου στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου Π.Ε Μαγνησίας για χορήγηση άδειας τοποθέτησης ναΐσκου – προσκυνηταρίου στον αύλειο χώρο της μονής.
 4. Έγκριση ή μη αιτήματος της κας Ευαγγελίας Μέρμηγκα για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαιολογικού υλικού από σωστικές ανασκαφές στον Αρχαιολογικό Χώρο «Πύργος» Χόρτου Π.Ε. Μαγνησίας.

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο «Επισκευή ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, ισόγειου ξενώνα & στέγης», στην συνοικία «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» του οικισμού «ΖΑΓΟΡΑΣ» Πηλίου, του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, σε τμήμα οικοπέδου (κάθετη ιδιοκτησία), φερόμενης ιδιοκτησίας των κκ Jerinic Ljiljana και Slavisa Filipovic.
 2. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Αλλαγή χρήσης ισόγειου βοηθητικού χώρου σε χώρο κύριας χρήσης, εργασίες επισκευής στέγης και τοιχοποιίας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και καθαιρέσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου σε υφιστάμενη κατοικία» στην Άνω Γατζέα, Δ. Νοτίου Πηλίου, ιδιοκτησίας Βιδούρη Στέφανου και Ειρήνης Καραγιάννη.
 3. Έγκριση ή μη της κας Βούλγαρη Αικατερίνης σχετικά με χορήγηση άδειας κατεδάφισης διώροφης οικοδομής στον οικισμό της «Κορώπης», Δήμου Ν. Πηλίου.
 4. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τοποθέτηση πισίνας και κατασκευή φυτεμένων επιφανειών» σε οικόπεδο, εντός σχεδίου πόλης της Κάτω Γατζέας, Δ. Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας, Π. Θεσσαλίας.
 5. Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση στέγης, ανακαίνιση, διαμόρφωση εξ. διαρρυθμίσεων και περιβάλλοντος χώρου» σε υφιστάμενη προ του 1955 οικία στην Άνω Γατζέα, Δ. Νοτίου Πηλίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ήσυχου Δέσποινας.
 6. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Αλέξανδρου Παπαγεωργίου σχετικά με ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε οικόπεδο με διατηρητέα διώροφη οικία, δεύτερη ισόγεια κατοικία και ισόγεια αποθήκη με κεραμοσκεπή που βρίσκεται στον οικισμό της Γυρτώνης, Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.
 7. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Αποκατάσταση παλαιών πέτρινων διώροφων κατοικιών – αποθηκών προ του 1955 και μετατροπή τους σε ξενοδοχείο 4 αστέρων (κτίριο 1, 2, 3)» σε οικόπεδο εμβαδού 840.53μ², εντός του τομέα Α του σχεδίου πόλης της Μηλίνας, Δ. Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας, Π. Θεσσαλίας.
 8. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Νέα διώροφη μονοκατοικία με περίφραξη οικοπέδου», στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Δ. Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 9. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Νομιμοποίηση & Προσθήκη σε παλαιά προ του 1955 διώροφη οικοδομή» στη συμβολή των οδών Παπαποστόλου & Αμβράζη, στη συνοικία «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» του οικισμού «ΖΑΓΟΡΑΣ» Πηλίου, του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, φερόμενης  ιδιοκτησίας του κ. Στέργιου Πραβιώτη.
 10. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «3η Αναθεώρηση της 738/2005 άδειας οικοδομής (νέα τετραώροφη οικοδομή επί Pilotis και υπόγειο) ως προς : α) αλλαγή ιδιοκτήτη, β) μείωση εμβαδού και όγκου, γ) κατάργηση υπογείου, δ) διαφορετική διαρρύθμιση ορόφων, ε) διαφορετική διαμερισμάτωση τμήματος Α’ ορόφου και στ) μικρές αλλαγές όψεων», σε οικόπεδο στην οδό Ανθ. Γαζή 39, Ο.Τ. 177, συνοικία ‘Οξυγόνο’, στο Βόλο, φερόμενης ιδιοκτησίας «Συνάζος Αχιλλέας και Σία Ε.Ε.».

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

                                                                 Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

  

                                                                          Ευσταθίου Ελένη

                                                                            Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.