ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/15.02.2023 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/15.02.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ/220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ4612/Β/2022), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 09:30 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 4).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου

Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4/15.02.2023

1. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ξενοδοχείου 4*, το οποίο θα αποτελείται από 9 κτήρια και κτηριακά συγκροτήματα (αποτελούμενα από 9 μεζονέτες με υπόγεια και 15 ισόγεια με υπόγεια), συνολικής δόμησης 1913,32 τ.μ. και συνολικής κάλυψης 1707,21 τ.μ. με 7 κολυμβητικές δεξαμενές συνολικού εμβαδού 777,00 τ.μ., καθώς και με 10 jacuzzi (στις βεράντες των διώροφων κτηρίων και κτηριακών συγκροτημάτων 3, 4 , 5 , 6 – και στη βεράντα του ισόγειου κτηρίου 7-) συνολικού εμβαδού 35 τ.μ, σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΑΞΟΥ ΥΙΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΙΤΤΑΡΑ Α.Ε., εμβαδού 9.567,81 τ.μ., εντός Ζώνης Β, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας στη Νάξο (51249/03.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη α) Κατάχωσης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη σωστική ανασκαφική έρευνα στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτη Παλαιού με ΚΑΕΚ 290820811032/1/0 (Ν1) στην Τρυπητή Μήλου β) αιτήματος ανέγερσης συγκροτήματος ενοικιαζομένων δωματίων στο ως άνω ακίνητο και γ) διαμόρφωσης & χρήσης υπόσκαφων θαλάμων στο ως άνω ακίνητο (334705/23.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν σωστικής ανασκαφικής έρευνας με αυτοχρηματοδότηση ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη προσθήκης καθ΄ ύψος σε υφιστάμενη ισόγεια κατοικία σε οικόπεδο, εμβαδού 55,60τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Παρασκευής Καμπούρη (με ΚΑΕΚ 290823701008) στην Πλάκα Μήλου (567589/02.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών επισκευής υφιστάμενου υπόσκαφου κτίσματος και προσθήκης κατ’ επέκταση, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου και Βασιλικής Ρούσσου που βρίσκεται στον οικισμό του Βόθωνα νήσου Θήρας (165657/02.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Λάμπρου Τριφύλλη στη θέση «Καψάλια»/«Άνω Μέρη» εκτός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (510583/06.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας KERSTIN RUHMANN στη θέση «Πάνω Μέρη», εκτός οικισμού Άνω Κουφονησίου (510648/06.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Πλυτά, στη θέση ‘Χάλαρα’ Παροικιάς Πάρου (504034/07.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη αιτήματος του Σταύρου Καλλιάφα για ανέγερση ισόγειας κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Άγιος Αντώνιος» Αρχιλόχου, νήσου Πάρου (538039/09.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης καθ΄ ύψος σε υφιστάμενη ισόγεια κατοικία με υπόγειο και κατασκευή Jacuzzi και υπαίθριου ντους στην αυλή σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Roberto Camatta και Antonella Martin (με ΚΑΕΚ 290040000002822363) στον Αδάμαντα Μήλου (366376/09.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μπαρμπέρη Ελένης για ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της, στη θέση Μάρπησσα ή ‘’Τσιπίδο’’, νήσου Πάρου (389602/09.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με υπόγειο χώρο στάθμευσης και jaccuzi, σε γήπεδο επιφανείας 5.087,98 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Ζηρίλιου, στην εκτός ορίων περιοχή στην Οία Θήρας (235585/27.07.2022 και 38740/02.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

12. Έγκριση ή μη της μελέτης «Αναθεώρηση της υπ’ αρ. 6/2018 οικοδομικής αδείας «Προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου και καθ’ ύψος ορόφου, επισκευή υπαρχόντων ισογείων και υπόσκαφων χώρων» σε ιδιοκτησία εντός οικισμού Οίας της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Σώζωνα Αλιφραγκή (611314/12.12.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

13. Έγκριση ή μη μελετών συντήρησης για την Ιερά Μονή Παναγίας Τουρλιανής στην Άνω Μερά Μυκόνου (603146/15.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

14. Έγκριση ή μη της μελέτης «Δύο κατοικίες στη Σαντορίνη με υπόγειο, ισόγειο και όροφο», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ξενουδάκη Γεωργίου και Ξενουδάκη Παναγιώτας, στο Ακρωτήρι νήσου Θήρας (613917/15.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

15. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση νέου διώροφου κτηρίου κατοικιών με υπόγειο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Πρέκα, στην εντός οικισμού Καμαρίου Θήρας περιοχή (361300/15.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

16. Έγκριση ή μη αιτήματος εγκατάστασης νέου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση 1739 Καμάρι CNR, νήσου Θήρας (16195/15.12.20220 [ΕΦΑΚΥΚ]
17. Έγκριση ή μη αιτήματος εγκατάστασης νέου σταθμού κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας WIND ΗΕLLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., με κωδική ονομασία «4638 SANTORINI EMPORIO VILLAGE», στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Γαβρήλος», Εμπορείου νήσου Θήρας (55611/29.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

18. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης συγκροτήματος δύο ανεξάρτητων κατοικιών με υπόγειο, εκ των οποίων η μια είναι ισόγεια και η άλλη διώροφη, σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Φώτιου Νατσούδη, στη θέση Χωστός Ακρωτηρίου Θήρας (373674/03.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

19. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης διώροφης προσθήκης καθ΄ ύψος και κατ΄ επέκταση άνωθεν υφιστάμενης υπόσκαφης κάναβας, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας «ΖΑΝΝΟΣ ΑΞΤΕ», εντός οικισμού Πύργου νήσου Θήρας (481439/03.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

20. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέο συγκρότημα κατοικιών με υπόγειο» σε γήπεδο εντός ορίων οικισμού Βουρβούλου, της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Γαλιατσάτου (36493/09.01.2023) [ΥΝΜΤΕΑΣΕΚ]

21. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και υπόγειες δεξαμενές, εντός αγροτεμαχίου έκτασης 4.343,47τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Νικήτα Σιγάλα, στη θέση “Πηγή”, πλησίον της Χώρας ν. Αμοργού (304061/09.01.20230 [ΕΦΑΚΥΚ]

22. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017 αυθαιρεσιών (κατηγορία 5) σε κτήριο τριών επιπέδων με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 224,30 τ.μ. κύριων χώρων, 83,97 τ.μ. βοηθητικών χώρων και 7,56 τ.μ. ημιυπαίθριων χώρων σε ακίνητο εμβαδού 104,03 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Σοφίας Χερουβείμ, πλησίον των Ι.Ν. Παντάνασσας και Αγ. Παρασκευής, στη θέση “Φάραγγας” της Χώρας νήσου Νάξου (210533/11.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

23. Έγκριση ή μη της μελέτης «Εργασίες αποκατάστασης διατηρητέας οικίας και μετατροπή της σε μη κύριο τουριστικό κατάλυμα» που βρίσκεται επί της οδού Κωστή Καλομενοπούλου 6, στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, φερόμενης ιδιοκτησίας Νικόλαου Καμπάνη (21270/25.01.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

24. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης οικοδομής (ενοικιαζόμενα διαμερίσματα) σε φερόμενη ιδιοκτησία Παντελή Τσαβαρή, εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου, κατόπιν αυτοχρηματοδότησης σωστικής ανασκαφικής έρευνας (45845/06.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

25. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης της χαρακτηρισμένης από το ΥΠΠΟΑ οικίας Γιαννούλη Χαλεπά και διαρρύθμισής της ως επισκέψιμου χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Τήνου (Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου), στην ν. Τήνο, Ν. Κυκλάδων (62954/09.02.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία