ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2-03-2023 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού