ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/2-3-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού