ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 101ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΜ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 101ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΜ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

101η  Συνεδρίαση  /  Τρίτη 04.04.2023  /  ώρα: 09.30 π.μ.

 

Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης

Δημοκρατίας 8 Κοζάνη

 

 1. Γνωμοδότηση για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/2017 σε τριώροφη με υπόγειο οικοδομή, φερόμενης ιδιοκτησίας Πανταζή Γεωργίου επί της Μ. Μπατρίνου 2 στην περιοχή Ντολτσό, εντός του ιστορικού τόπου της Καστοριάς. (Αναβολή από την 100η Συνεδρίαση). (Συνεισήγηση/Εισηγητές: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας και ΕΦΑ Καστοριάς).
 2. Χορήγηση ή μη άδειας φωτογράφισης, μελέτης και δημοσίευσης λιθοτεχνικών συνόλων της Π.Ε. Γρεβενών στο  κ. Ιωάννη Μάνο. (Εισηγητής: ΕΦΑ Γρεβενών).
 3. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης ενός συνόλου μαρμάρινων τέχνεργων που προέρχονται από την Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Δ. Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, στην κ. Simona Perna. (Εισηγητής: ΕΦΑ Γρεβενών).
 4. Έγκριση ή μη του έργου «Κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) στην Τ.Κ. Σκλήθρου του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 5. Γνωμοδότηση για την επισκευή κατοικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαναούμ Θεοχάρη και Παπαναούμ Αναστασίας επί της οδού Χριστοπούλου 87 στην περιοχή Απόζαρι, εντός του ιστορικού τόπου της Καστοριάς. (Συνεισήγηση / Εισηγητές: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας και ΕΦΑ Καστοριάς).
 6. Γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη μελέτης «Αποκατάστασης και Επανάχρησης ισόγειας με υπόγειο οικοδομής» επί της Μαρκιδών Πούλιου 13, στο ΟΤ203 εντός του ιστορικού τόπου στη συνοικία «Χώρα» της Σιάτιστας του Δ. Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 7. Γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη εργασιών στη διατηρητέα οικία Βασιλείου Γάκη, κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Βλάχου Κωνσταντίνου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αφών Εμμανουήλ 7, πλατεία Ντολτσού στην πόλη της Καστοριάς. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 8. Γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη κατεδάφισης διόροφου κτίσματος φερόμενης ιδιοκτησίας Κουμπίδου Ελένης – Ελαιοπούλου Παναγιώτας στον οικισμό Τοιχιού Καστοριάς. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 9. Γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Οδού στον οικισμό Σιάτιστας». (Συνεισήγηση / Εισηγητές: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας και ΕΦΑ Κοζάνης).
 10. Γνωμοδότηση για έγκριση Τεχνικής Έκθεσης άμεσων σωστικών επεμβάσεων στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. Καταφυγίου, Δ. Βελβεντού και των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 11. Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την όδευση της νέας γραμμής Δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Αγ. Ελευθέριος, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 12. Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την παραχώρηση κατά χρήση συνολικής έκτασης εμβαδού 4.000,00 τ.μ., στον κ. Αναστασίου Αργύριο του Χαραλάμπους, στο αγρόκτημα Ανατολικού του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 13. Εισήγηση ή μη χορήγησης άδειας κατασκευής βοηθητικού κτίσματος με χρήση αποχωρητηρίων, εντός του περιβάλλοντος χώρου του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Ομορφοκκλησιάς στην Καστοριά. (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς).
 14. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης της πελεκημένης λιθοτεχνίας που προέρχεται από την περιοχή Κρανιώνας και τρείς (3) λίθινες στήλες από το προαύλιο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Χαλάρας. (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς).
 15. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης της ανάγλυφης ξύλινης εικόνας του Αγίου Γεωργίου στον ομώνυμο ναό της Ομορφοκκλησιάς Καστοριάς. (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς).
 16. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης μεμονωμένων παραστάσεων του τοιχογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Φρουρίου και του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βελβεντού. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 17. Γνωμοδότηση για την επανεξέταση όρων της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΖ/347303/ 248990/4062/19-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ54463Π4-473) Απόφασης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, η οποία εκδόθηκε μετά από σχετική ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με την έγκριση μελέτης αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του Ι.Ν. Αγίου Νικάνορα, Τ.Κ. Εράτυρας, Δ. Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Αγγελική Γκρίντζαλη

Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους