ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΒΑ ΣΤΙΣ 7-4-2023 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΒΑ ΣΤΙΣ 7-4-2023

Την Παρασκευή 7-4-2023 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, έκτακτη Συνεδρίαση του ΤΣΜΒΑ, ως συνέχεια της διακοπείσας Συνεδρίας της 31ης-3-2023, προκειμένου να εξεταστούν οι τρεις τελευταίες υποθέσεις της Ημερήσιας Διάταξης της ανωτέρω Συνεδρίας, οι οποίες δεν εξετάστηκαν λόγω προβλημάτων στη διαδικτυακή σύνδεση της ΕΦΑ Χίου.