ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Ημερήσια Διάταξη- Τρίτη 25 Απριλίου 2023, ώρα 9:15 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης. | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Ημερήσια Διάταξη- Τρίτη 25 Απριλίου 2023, ώρα 9:15 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 19.04.2023
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 184
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 211 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας: 22 100, Τρίπολη
Πληροφορίες : Λ. Σουχλέρης
Τηλέφωνο : 27310–25363/28503
E mail : tsmp@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, μέσω τηλεδιάσκεψης»

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 25 Απριλίου 2023, στις 09:15, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση που δεν παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

Ο Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Λαυρέντιος Παππάς
Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Τακτικά μέλη
1. κα Άλκηστη Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Αργολίδας
2. κος Κωνσταντίνος Κίσσας, Προϊστάμενος της ΕΦΑ Αρκαδίας
3. κα Ευαγγελία Μηλίτση, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Μεσσηνίας
4. κος Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Προϊστάμενος του ΤΠΝΜΚΠΑ της ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ
5. κα Σωτηρία Αδάμ, Μόνιμη Υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΥΠ.ΠΟ.Α.
6. κα Έλενα Κόρκα, Επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α.
7. κα Ξένη Αραπογιάννη, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
8. κος Πέτρος Κουφόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
9. κα Ουρανία Κουμούτσου, Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) της ΔΑΟΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
10. κος Δημήτριος Βόσνος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης

Β. Αναπληρωματικά Μέλη
1. κα Ευαγγελία Πάντου, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Λακωνίας
2. κα Ευαγγελία Παππή, Αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμένου του ΤΠΚΑΜ της ΕΦΑ Αργολίδας
3. κος Μιχαήλ Κάππας, Προϊστάμενος του ΤΒΜΑΜ της ΕΦΑ Μεσσηνίας
4. κα Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, Αρχιτέκτονας – Μηχανικός της ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ
5. κος Αθανάσιος Κατάκος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ΕΦΑ Μεσσηνίας
6. κα Μαρία Ξανθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
7. κα Ευγενία Χαλκιά, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων
8. κος Αθανάσιος Νακάσης, Πρόεδρος Ελληνικού ICOMOS, Επίτιμος Διευθυντής Αναστήλωσης του ΥΠ.ΠΟ.Α.
9. κα Δήμητρα Αγοροπούλου, Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) της ΔΑΟΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
10. κος Αναστάσιος Χρόνης, Δήμαρχος Επιδαύρου

Γ. Συμμετέχουσες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.:
ΕΦΑ Αργολίδας, ΕΦΑ Λακωνίας, ΕΦΑ Μεσσηνίας, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
6ης Συνεδρίας / 25-04-2023

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. Σχετικά με αίτημα του κ.Ιωάννη Βαραλή, σχετικά με άδεια μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης τμήματος εικονιδίου, από τη Συλλογή του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας, Π.Ε.Αργολίδας.
2. Σχετικά με αίτημα χορήγησης έγκρισης ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 πολεοδομικών παραβάσεων κατηγορίας 5 σε ακίνητο με χρήση κατοικίας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σμυρλή Ιωάννη εντός οικισμού Π.Επιδαύρου και εντός της Δ’ ζώνης προστασίας του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλεως της Αρχαίας Επιδαύρου.
3. Σχετικά με αίτημα χορήγησης έγκρισης ή μη εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας σε ισόγειο κατάστημα διώροφης οικοδομής φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γκάτζιου Δημητρίου, όπου έχουν τακτοποιηθεί πολεοδομικές παραβάσεις κατηγορίας 5 βάσει του Ν. 4495/2017 χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΦ.Α. Αργολίδας, εντός οικισμού Π.Επιδαύρου και εντός της Δ΄ ζώνης προστασίας του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλεως Αρχαίας Επιδαύρου.

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

4. Σχετικά με εγκατάσταση μίας (1) μικρής ανεμογεννήτριας, ισχύος 0,05 MW με κωδικό θέσης «Άνω Καστανέα Ι» ΠΕΛ 24, της εταιρείας «ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ», στη θέση «Άνω Καστανέα», Δ.Ε. Βοιών, Δ. Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας (Συνεισήγηση με ΕΠΣ).
5. Σχετικά με εγκατάσταση μίας (1) μικρής ανεμογεννήτριας, ισχύος 0,05 MW με κωδικό θέσης «Άνω Καστανέα ΙΙΙ», της εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στη θέση «Άνω Καστανέα», Δ.Ε. Βοιών, Δ. Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας. (Συνεισήγηση με ΕΠΣ).
6. Σχετικά με εγκατάσταση μίας (1) μικρής ανεμογεννήτριας, ισχύος 0,05 MW με κωδικό θέσης «Άνω Καστανέα V», της εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στη θέση «Άνω Καστανέα», Δ.Ε. Βοιών, Δ. Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας (Συνεισήγηση με ΕΠΣ).

Εφορεία ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

7. Σχετικά με εγκατάσταση μίας (1) μικρής ανεμογεννήτριας, ισχύος 0,05 MW με κωδικό θέσης «Άνω Καστανέα ΙV», της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕ.», στη θέση «Άνω Καστανέα», Δ.Ε. Βοιών, Δ. Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας .(Συνεισήγηση με ΕΦΑΛΑΚ)
8. Αίτημα της κ. Ελένης Παναγοπούλου-Καράμπελα, σχετικά με την ανανέωση άδειας μελέτης αρχαιολογικών και παλαιοντολογικών ευρημάτων από την Παλαιολιθική θέση Μαραθούσα 1, Λεκάνη Μεγαλοπόλεως, Π.Ε Αρκαδίας.
9. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με τμήμα υπογείου, ανεξάρτητου ξενώνα και κολυμβητική δεξαμενή σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας κ.κ. Tass Mavrogordato & Dilys Stinson, στη θέση «Βυθός», Τ.Κ. Καρδαμύλης, Δ. Ε. Λεύκτρου, Δ. Δυτ. Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας. (Συνεισήγηση με ΕΦ.Α.ΜΕΣ.) (εξ αναβολής).

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

10. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο και στέγη φερόμενης ιδιοκτησίας, Victorija Nikolskyte & Ορέστη Τσικούρη, εντός του προ’ 23 οικισμού της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας.(Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

11. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτηρίου και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων» το οποίο βρίσκεται στον οικισμό «Βαθύ» Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Γυθείου Δ. Ανατολικής Μάνης και έχει χαρακτηριστεί ως Νεώτερο Μνημείο με το ΦΕΚ/Β/611/21-7-1997, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Τζικόσοβα Μικαέλας (Dzikosova Michaela)
12. Έγκριση ή μη της μελέτης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού σχολείου Βυτίνας και μερική αποκατάσταση υφιστάμενης κεραμοσκεπής» σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Τ.Κ. Βυτίνας, το οποίο είναι χαρακτηρισμένος ως Νεώτερο Μνημείο και βρίσκεται εντός του οικισμού Βυτίνας Δήμου Γορτυνίας Π.Ε. Αρκαδίας.

Τρίπολη, 19/04/2023
Ο Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Λαυρέντιος Παππάς
Πάρεδρος ΝΣK