Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 3ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Παρασκευή 28.04.2023 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 3ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Παρασκευή  28.04.2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η-Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 3ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Παρασκευή  28.04.2023».

 

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 81/07.04.2023 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την κατά σειρά Πράξη του 2023 του ΤΣΜΙΝ, (Πράξη 3η/2023) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28.04.2023 και ώρα 9.30 π.μ. και μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και με τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr. που δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να οργανώνουν και να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις. Σύντομα θα παραλάβετε τη σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση, καθώς και οδηγίες.

 

 1. Γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου «Διάνοιξη Δασικής Οδοποιίας Α’ κατηγορίας, για σκοπούς πυροπροστασίας, στη θέση “Ναυάγιο” της Δ.Ε. Ελατίων, Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου», Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Εισηγήτρια η κ. Ε. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ.
 2. Έγκριση ή μη υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 για την ρύθμιση αυθαίρετης κατασκευής (προσθήκη κατ’ επέκταση 14,47 τ.μ.) σε ισόγεια κατοικία αρωγής και για την υλοποίηση σε αυτήν εργασιών αντικατάστασης στέγης, τοποθέτησης θερμοπρόσοψης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευσταθίου Μπάστα, στην Τ. Κ. Μπόχαλης (Ο.Τ. 27), Δ. Ε. Ζακυνθίων, Δ. Ζακύνθου-Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Εισηγήτρια η κ. Δ. ΝΙΚΟΛΙΑ.
 3. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση δύο διώροφων κατοικιών – η μία με υπόγειο και την κατασκευή δύο κολυμβητικών δεξαμενών και τοιχίων αντιστήριξης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αναστασίας – Αγγελικής Βίτσου, στη θέση «Πύργος – Φούρκες», στην Τ. Κ. Αργασίου, Δ. Ζακύνθου –Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Εισηγήτρια η κ. Δ. ΝΙΚΟΛΙΑ.
 4. Έγκριση ή μη αυτοχρηματοδότησης σωστικής ανασκαφικής έρευνας στο γήπεδο φερομένης συνιδιοκτησίας κ.κ. Αυγούστας και Μάριου Στανίτσα, στη θέση Γιασού, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού, εντός ζώνης σχεδίου πόλεως Σάμης, Δ.Ε. Σάμης, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων Ζώνης Προστασίας Β κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ. 
 5. Έγκριση ή μη ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σπυρίδωνα Ζαφείρα, στη θέση Μπαρδού, εκτός σχεδίου Σάμης, Δ.Ε. Σάμης, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων Ζώνης Προστασίας Β’, κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ. 
 6. Χορήγηση ή μη άδειας για τη χρηματοδότηση ιδιωτικής σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΝΤΑΡΜΠΥ ΒΙΚΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ στη θέση «Αλμυρός» Αχαράβης Δ.Κ. Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 7. Χορήγηση ή μη έγκρισης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη χρήση ως καφέ – παροχής γευμάτων και ποτών σε ισόγειο κτηρίου επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 34 στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΕΛΥΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 8. Χορήγηση ή μη έγκρισης κατασκευής ισόγειας κατοικίας σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Breinert Anton στη θέση «Βλαχέραινα-Μεροβίγλι» Καρουσάδων Δ.Ε. Εσπερίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 9. Ανέγερση λιθόκτιστης ισόγειας κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή και ανέγερση λιθόκτιστης διώροφης κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. κ. Ιωάννη Καυκιά και Κων/νου Κουνδουρά στα Ανεμογιαννάτικα Λογγού του Δήμου Παξών-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 10. Αποκατάσταση της επονομαζόμενης «Οικίας του Διευθυντή» και της παλαιάς αψίδας στον περιβάλλοντα χώρο της εν λόγω οικίας εντός του οικοπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας «IKOS ODISIA Corfu Gardens/Aνώνυμη Κτηματική Τεχνική Ξενοδοχειακή Εταιρία» (πρώην εγκαταστάσεις του «Club Mediterranée») στη θέση «Ύψος» Κάτω Κορακιάνας Δ.Ε. Φαιάκων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 11. Αναθεώρηση της με αριθ. 693/24-09-2004 οικοδομικής άδειας (όπως αναθεωρήθηκε με την αριθ. 278486/12-08-2021 Πράξη) που αφορά στην αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατοικία με μερική τροποποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, τροποποίηση και συμπλήρωση διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ian Leslie Morris και Gudrun Sarah Stroud στη θέση «Άνω Αη Γιάννης» Κρήνης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.  
 12. Επισκευή στέγης και όψεων σε διώροφη οικοδομή φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αγγελικής Παραμυθιώτη στο Σκριπερό Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 13. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Στούπη Γρηγόρη και Στούπη Βαγγέλη εντός του οικισμού Αγίων Δέκα, Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κα Μ. ΚΑΞΙΡΑ.
 14. Έγκριση ή μη μελέτης για «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα με σοφίτα και εσωτερικό εξώστη» που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Λευκάδας, Δήμος Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κα Α. ΑΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.
 15. Έγκριση ή μη για τη μελέτη «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις ισογείου, προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου και προσθήκη καθ’ ύψος ορόφου, κατοικίας με στέγη  σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Stephen Douglas εντός του οικισμού Εξωγής, Δ.Ε Ιθάκης, Δήμου Ιθάκης» – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κα ΟΥΡ. ΜΠΟΥΝΤΑ.
 16. Έγκριση ή μη αναθεώρησης της υπ’ αρ. 54351/2019 οικ. αδείας για τροποποίηση ανοιγμάτων, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, κατασκευή στεγάστρου και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Πετράτου, που βρίσκεται εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός ορίων οικισμού Τζανάτων και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Πόρου, στη Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων του Δ. Αργοστολίου Κεφαλονιάς – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Ε. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ.
 17. Έγκριση ή μη, μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης των λίθινων και μεταλλικών μορφολογικών στοιχείων του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μονοπολάτων Κεφαλονιάς– Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. ΑΝ. ΖΑΦΕΙΡΑ.
 18. Διαβίβαση αίτησης κ. Παρασκευής Πετρή για τακτοποίηση ή μη στο πλαίσιο του Ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Πόρου Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων Κεφαλονιάς, Ο.Τ. 51/Τεμ. 1, εντός του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου-Εφορεία Αρχαιοτήτων  Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Ε. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ.
 19. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης και εκσκαφικών εργασιών για την ανέγερση ισόγειας κατοικίας σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Πέτρου Δανάλη, στη θέση Αγία Ελεούσα, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ζώνης οικισμού Καραβομύλου, Δ.Ε. Σάμης του Δήμου Σάμης και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου λόφου Αγ. Θεοδώρων Καραβομύλου Κεφαλληνίας-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ.                                                                                                 Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Πέτρου Δανάλη για χορήγηση έγκρισης εκσκαφικών εργασιών για την κατασκευή μίας νέας ισόγειας κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Αγία Ελεούσα», Δ. Δ. Καραβομύλου, της Δ.Ε. Σάμης, του Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του λόφου των Αγίων Θεοδώρων- Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Εισηγήτριες οι κ.κ. Ι. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Α. ΠΑΠΑΔΕΑ.
 20. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση Ιερού Ναού επ’ ονόματι Αγίας Μαρίνας, παρεκκλήσιο του Ι.Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου Σπαρτιών στη θέση «Αγία Μαρίνα», εκτός οικισμού Σπαρτιών, Δ.Ε. Λειβαθούς, Δ. Αργοστολίου-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. ΕΥΦ. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ.
 21. Χορήγηση ή μη έγκρισης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο της πλατείας Δικαστηρίων Σάμης Κεφαλληνίας και εντός ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Σάμης, από επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «FATTO A MANO HOMEMADE PIES OE-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Α. ΤΣΟΚΑ.
 22. Έγκριση ή μη «Μελέτης επισκευής και ενίσχυσης του σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Κοντογεννάδας Κεφαλονιάς» – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. ΕΥΦ. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ.
 23. Έγκριση ή μη «Μελέτης επισκευής και ενίσχυσης του σεισμόπληκτου Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Κοντογεννάδας Κεφαλονιάς»-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. ΕΥΦ. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ.
 24. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση ισόγειας κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Milos Gojovic στη θέση «Γιαλός- Φακιολά» Τ.Κ. Πέλεκα της Δ.Ε. Παρελίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»-Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κα Μ. ΚΑΞΙΡΑ.
 25. Έγκριση ή μη του έργου «Αποκατάσταση παλαιάς διώροφης κατοικίας φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Igor Bibikov και Larysa Bibikova στην 4η πάροδο Θ. Δεσύλλα 131 της πόλης Κέρκυρας»-Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κα Μ. ΚΑΞΙΡΑ.
 26. Κατασκευή πέργκολας στον αύλειο χώρο διώροφου διατηρητέου κτηρίου στην 3η Πάροδο Μ.Αθανασίου 8-12 Γαρίτσα της πόλης της Κέρκυρας (επανυποβολή)-Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγητής ο κ. Δ. ΚΟΥΝΑΒΟΣ.
 27. Έγκριση ή μη του έργου «Εκτέλεση εργασιών επισκευής όψεων σε υπάρχουσα διώροφη διατηρητέα κατοικία και νέα διαμερισμάτωση του ισογείου χώρου, στην 6η Πάροδο Ξενοφώντος Στρατηγού 2 στην πόλη της Κέρκυρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτη και Θεοδόση Σαγιαδινό»-Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγητής ο κ. Δ. ΚΟΥΝΑΒΟΣ.
 28. Έγκριση ή μη του έργου «Aνέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, κολυμβητική δεξαμενή και δυο υπόγειες υδατοδεξαμενές σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας εταιρείας Ι. Πλασκασοβίτης Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, στη θέση Μακρύ Χωράφι, Τ.Κ. Αγίων Δέκα, Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων»-Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κα Μ. ΚΑΞΙΡΑ.
 29. Χορήγηση ή μη έγκρισης για αναπαλαίωση και αποκατάσταση ισόγειας κατοικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Μαρίας Πουλατζά, στη θέση «Παναγία» Αργυράδων Δ. Ε. Κορισσίων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 30. Κατασκευή νέας κολυμβητικής δεξαμενής σε διώροφη ιδιοκτησία με υπόγειο εντός γηπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας «ΗΡΑ Α.Ε.» στη θέση «Κομμένο» Δ.Κ. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 31. Επισκευές σε υπάρχοντα διώροφα και ισόγεια κτήρια κατοικιών προϋφιστάμενων του 1955 εντός πέντε (5) όμορων οικοπέδων φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Timothy Paul Burt στην Παλαιά Περίθεια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 32. Χορήγηση ή μη έγκρισης ενοποίησης τριών οικοπέδων και των ισόγειων οικοδομών αυτών, στατική ενίσχυση και προσθήκη ορόφου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Karamanou Barbara εντός του παραδοσιακού οικισμού Κυνοπιαστών Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων –Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 33. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με πισίνα φερόμενης ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Τσελέντη στη θέση «Ανεμόμυλος» ή «Κακαβάδες» ή «Μουκούλη» της περιοχής Γρατσαντάτων εκτός ορίων του οικισμού Αντυπάτων της Δ.Ε. Ερύσσου του Δήμου Σάμης – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής ο κ. Κ. ΤΣΕΛΟΣ.
 34. Χορήγηση ή μη έγκρισης εργασιών για την κατασκευή πέργκολας και την αντικατάσταση κουφωμάτων σε ισόγειο κτηρίου στη Ρόδα Σφακερών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 35. Χορήγηση ή μη έγκρισης κατασκευής τριών κολυμβητικών δεξαμενών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΑΝΣΕΛ Α.Ξ.Ε. στη θέση «Μέλιτσα», Περουλάδων, Δ.Ε. Εσπερίων, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.– Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.​
 36. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Tabaku Dorjan και Tabaku Eriela, στη θέση «Βουνό» Μηλιάς Κυνοπιαστών, Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων», Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κα Μ. ΚΑΞΙΡΑ.
 37. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση διώροφης οικοδομής σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κοντού Νικολάου, στη θέση «Ντούσμανη» Γαστουρίου, Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων», Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κα Μ. ΚΑΞΙΡΑ.
 38. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την κατεδάφιση ερειπίων, διενέργεια εργασιών σε λιθόκτιστο κτήριο, ανέγερση τριών ισογείων με σοφίτα οικοδομών και κατασκευή τεσσάρων κολυμβητικών δεξαμενών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Zochios Property Group, ZOCHIOS GROUP I.K.E. στη θέση «Φιλομήλα» Λιαπάδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 39. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την εκτέλεση εργασιών υποθεμελίωσης του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Σιναράδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.
 40. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών φερόμενης ιδιοκτησίας Καψάλη Ευλαμπίας επί της οδού Φιγαρέτου 109 στην περιοχή ¨Κανόνι¨ στην πόλη της Κέρκυρας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ.                                                                      

 

Η  Αν. Γραμματέας  του ΤΣΜΙΝ                                                                                                                                         Κασσιανή Καγκουρίδη                                                                                                                                                        Αρχαιολόγος

 

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας (Υπ’ όψιν Προέδρου Τ.Σ.Μ.Ι.Ν. κ. Ευγενίας Τσιλιμπάρη)
 2. Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων (Υπ’ όψιν αναπληρώτριας Προέδρου Τ.Σ.Μ.Ι.Ν. κ. Αναστασίας Καλτσά)
 3. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (Υπ’ όψιν κκ. Δέσποινας Ζερνιώτη, και Ιω. Κορακιανίτη)
 4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (Υπ’ όψιν κκ. Διαμάντως Ρηγάκου, Α. Τραυλού & Γ. Λαβράνου)
 5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς (Υπ’ όψιν κ. Γρηγορίου Γρηγορακάκη)
 6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας (Υπ’ όψιν κ. Ολυμπίας Βικάτου)
 7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου (Υπ’ όψιν κ. Ελένης Παπασταύρου)
 8. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Υπ’ όψιν κ. Ελένης Μπάνου)
 9. Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Δυτικής Ελλάδος, Πελ/σου & Ν. Ιονίου (Υπ’ όψιν κ. Γιώργου Παπανδρέου) 
 10. Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δυτ. Μακεδονίας (Υπ’ όψιν κ. Βασίλη Κασκάνη) 
 11. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας (Υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Ντάρλα)
 12. ΥΠΕΚΑ (Υπ’ όψιν κκ. Δήμητρας Ματσούκα και Μαρίας Γρίβα) 
 13. Πανεπιστήμιο Πατρών (Υπ’ όψιν κ. Σταύρου Μαμαλούκου)
 14. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Υπ’ όψιν της καθηγ. κ. Μ. Παπαδάκη)
 15. Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υπ’ όψιν καθηγητών κκ. Δημήτρη Ανωγιάτη και Ηλία Σβέρκου)
 16. ΕΔΑ (Υπ’ όψιν κκ.  Γαρουφαλλιάς Μεταλληνού & Αικ. Κάντα-Κίτσου)
 17. Τ.Ε.Δ.Κ. Κέρκυρας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) (Υπ’ όψιν κκ. Τρεπεκλή Ιωάννη και Μεταλληνού Δημήτριου)