ΠΡΑΞΗ 3η/ 8-04-2023 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΑΞΗ 3η/ 8-04-2023 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ 3η/ 8-04-2023

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

 

ΕΦ.Α.Ροδόπης

 

 1. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, δημοσίευσης και διάθεσης σε διαδικτυακή πλατφόρμα συνολικά επτά κινητών μνημείων – ενεπίγραφων στηλών και αρχιτεκτονικών μελών – από την περιοχή της αρχαίας Μαρώνειας που συνδέονται με τη λατρεία της Ίσιδος, στην δρ. VesselaAtanassova.
 2. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εγκατεστημένης ισχύος 6,00 MW στη θέση «ΠΥΡΓΟΣ» Πετρωτών, Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
 3. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εγκατεστημένης ισχύος 6,00MW στη θέση «ΓΥΜΝΟ» Πετρωτών, Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
 4. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εγκατεστημένης ισχύος 6,00MW στη θέση «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ» Πετρωτών, Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
 5. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης βυζαντινών μνημείων αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης στην κα Α. Αδαμαντίδου.

 

ΕΦ.Α. Ξάνθης

 

 1. Γνωμοδότηση για την «έγκριση ή μη ίδρυσης κτηνοτροφικής μονάδας (υφιστάμενης)» σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ΜπούφιΕρμάλ και ΜπούφιΑρτούρ στον Αναδασμό του Αγροκτήματος Μάνδρας, Δ. Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης.
 2. Γνωμοδότηση για τη διατήρηση κατά χώραν ή μη αρχαιολογικών καταλοίπων αποκαλυφθέντων κατά τις εργασίες για τη διαμόρφωση διαδρομών περιήγησης στο πλαίσιο του ενταγμένου στην ΟΧΕ Υποέργου 2 «Αποκατάσταση και Ανάδειξη τμήματος του Πολυστύλου» του Έργου «Ανάδειξη Συμπληρωματικών Χώρων Αβδήρων».

 

ΕΦ.Α.Καβάλας

 

 1. Υποβολή φακέλου με θέμα «Ανέγερση δυο διώροφων οικοδομών και μιας ισόγειας, πισίνα και περίφραξη σε αγροτεμάχιο περιοχής Κλεισίδι Αλυκής, φερόμενης ιδιοκτησίας ΤΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ».
 2. Υποβολή φακέλου με θέμα «Επανεξέταση αιτήματος για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε λατομικό χώρο μαρμάρων, τριών όμορων εκτάσεων εμβαδού 97.635,50 τ.μ., 99.154,38 τ.μ. και 99.831,07 τ.μ. στη θέση «Σκαμμένα» της Τ.Κ. Πλατανότοπου, Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας από την εταιρεία ΑΕΤΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Δράμας».
 3. Χορήγηση άδειας μελέτης-φωτογράφησης-δημοσίευσης κινητού μνημείου (Λ 49) από το Μουσείο Φιλίππων.
 4. Υποβολή φακέλου με θέμα «Επισκευή-συντήρηση υφιστάμενου ισόγειου κτίσματος, διαμόρφωση χώρου στα αριθ. 549-550 αγροτεμάχια φερόμενης ιδιοκτησίας ΓΚΟΥΜΑ ΘΩΜΑ.
 5. Υποβολή φακέλου για χορήγηση ή μη γνωμοδότησης περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή έμμεσης βλάβης σε πολιτιστικό αγαθό κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Τσάκαλου Ιωάννη &Τσάκαλου Χρήστου στον οικισμό Λυδίας Δήμου Καβάλας, εντός των ορίων του οριοθετημένου «αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων».
 6. Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,95 kWp, στα υπ’ αριθ. 156 – 157 αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 7.028,00 τ.μ. αγροκτήματος Ποντιάδας, Δ.Ε. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου ΠΕ Καβάλας, κατόπιν αίτησης της VALENTYNAVYALA δια του εκπροσώπου της Κυριάκου Σιδέρη.
 7. Υποβολή φακέλου με θέμα «Έγκριση για την άδεια δόμησης συγκροτήματος πέντε ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και σοφίτα σε τεμάχιο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α εμβαδού 8.282,28 τ.μ. αγροκτήματος Ν. Περάμου, στη θέση «Βρασίδας» εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Ν. Περάμου του Δήμου Παγγαίου ΠΕ Καβάλας φερόμενης ιδιοκτησίας ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.».

 

Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.-Α.Μ.Θ

 

 1. Έγκριση ή μη κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπης κατοικίας, επί της οδού Καψάλη 22 εντός του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «αρχαιολογικού τόπου» και τόπου «ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιστορικού τόπου» της Παναγίας Καβάλας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μουστάκα Αντωνίου.

 

Ο Γραμματέας  του Τ.Σ.Μ.Α.Μ.Θ.

Ματθαίος Κουτσουμανής

Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό