ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 3ΗΣ/11-05-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού