Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, Πρ. 284, Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, ώρα 09.00

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021)
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  4. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70)
  5. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45)
  6. Την αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔMΠ/525626/48072/38633/36575/14087/28-09-2020, ΥΠ.ΠΟ.Α./568725/24-11-2021, ΥΠ.ΠΟ.Α. 225224/18-05-2022, ΥΠ.ΠΟ.Α./406511/26-08-2022 και ΥΠ.ΠΟ.Α./152189/30-03-2023 Υπουργικές Αποφάσεις

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 19η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1.              Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Φίλιππου Βλαχούλη για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης εκατόν ενήντα έξι (196) αδημοσίευτων βυζαντινών γλυπτών από την περιοχή του Κισσάβου.

2.              Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.» για εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συσσωρευτών, ισχύος 75MW, στο αγροτεμάχιο αρ. 154, έκτασης 9.811,97τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλικής Δεληγιάννη, στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου, της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας.

3.              Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Παπαδημητρίου Χρήστου για εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, ισχύος 50,02 KWp, σε αγροτεμάχιο στη θέση «ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ» Κλήρος 3ΣΤ, Τ.Κ. Λόφου Δ. Ελασσόνας, ΠΕ Λάρισας.

4.              Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κολομπρούκα Χρήστου για εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού, ισχύος 8,00 MWp, στα αγροτεμάχια με αρ. 258Α, 259Α, 261 & 262, συνολικής έκτασης 89.037,01 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Ανάβρα» της Τ.Κ. Σκοπιάς, Δ.Ε. Ναρθακίου, Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας.

                       ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

5.              Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ραφτοπούλου Μαριάνθης, υποψήφιας διδάκτορος Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σχετικά με ανανέωση χορήγησης άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από οικίες της αρχαίας Καλλίθηρας.

6.              Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Βυτινιώτη Γεώργιου για  εγκατάσταση Φ/Β σταθμού,  ισχύος 100 KWp, στο αγροτεμάχιο με αρ. 500 (αναδ. Κυψέλης 1962) στη θέση «Αμπέλια» της Τ.Κ. Κυψέλης, Δ.Ε. Άρνης, του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.

7.              Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Γκιουλέκα Δημήτριου, εκπροσώπου της «ΤΕΚ ΣΟΦΑΔΕΣ Ε. ΚΟΙΝ.», για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού (ΣΟΦ 943), ισχύος 964,80 KWp, στο αγροτεμάχιο με αρ. 531 (αναδ. Κυψέλης 1961-1962) στη θέση «Αμπέλια» της Τ.Κ. Κυψέλης, Δ.Ε. Άρνης, του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.

8.              Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κουτσιούμπα Ιωάννη, εκπροσώπου της «ΜΕΤ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ Ε. ΚΟΙΝ.», για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού (ΣΟΦ 908), ισχύος 739,68 KWp, στο αγροτεμάχιο με αρ. 709 (αναδ. Πύργος Κιερίου 1968) στη θέση «Βαρκό» της Τ.Κ. Πύργου Κιερίου, Δ.Ε. Άρνης, του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.

9.              Έγκριση ή μη του αιτήματος της κας Μαρίας Τριχιά, υποψήφιας διδάκτορος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Παλιουρίου Καρδίτσας.

10.           Έγκριση ή μη του αιτήματος της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Νότιας Ιντιάνας Άννας Στρούλια, για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης των τριπτών εργαλείων από ανασκαφές και έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας στην περιοχή της Δ.Ε. Κάμπου Καρδίτσας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11.           Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. XHEVAHIR (Ζεβαχίρ) ZUNA (Ζουνά) για το έργο: «Νέα τριώροφη κατοικία και Ισόγεια αποθήκη», εντός ορίων οικισμού «ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ» του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας του.

12.           Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ.κ. Ιωάννη Καρανίκα και Χριστίνας Σαπουνά για το έργο: «Ανέγερση διώροφου κτιρίου κατοικιών με υπόγειο, στέγη & περίφραξη», επί της οδού Α. Ιακωβάκη 20, εντός του συνοικισμού ΒΑΡΟΥΣΙ του Δήμου Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων, φερόμενης ιδιοκτησίας τους.

13.           Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: “Νέα διώροφη κατοικία”, εντός ορίων οικισμού “ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ”, του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Βασταρδή.

14.           Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: “Ανέγερση νέας τριώροφης κατοικίας με υπόγειο”, εντός συνοικίας “ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ” του οικισμού “ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ” του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Θεοδώρας Μιχαλολιάκου.

                            ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

15.           Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Κοντογεώργου Βασιλικής για την αδειοδότηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη θέση «Λαχανόκηποι», εκτός ορίων οικισμού της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δ. Βόλου Π.Ε. Μαγνησίας.

16.           Έγκριση ή μη του αιτήματος της επί τιμή Προϊσταμένης της ΕΦΑ Μαγνησίας Δρ. Α. Δουλγέρη – Ιντζεσίλογλου για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτου τμήματος ανάγλυφου σκύφου και άδειας εξέτασης του αρχαιολογικού υλικού στο οποίο ανήκει, που προέρχεται από σωστική ανασκαφική έρευνα οικοπέδου στις αρχαίες Φερές (Βελεστίνο) Π.Ε. Μαγνησίας.

17.           Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Σταυρούλας Κοντοβά για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης του τοιχογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Ταξιαρχών στις Μηλιές Πηλίου.

18.           Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δρος Σ. Ιερεμία για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτων κοροπλαστικών ευρημάτων, τα οποία προέρχονται από το Μητρώο της αρχαίας Δημητριάδας.

19.           Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ραφτοπούλου Μαριάνθης, υποψήφιας διδάκτορος Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για χορήγηση εκ νέου άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαιολογικού υλικού από το Καλλίθηρο Καρδίτσας, που φυλάσσεται στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου.

20.           Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ραφτοπούλου Μαριάνθης, υποψήφιας διδάκτορος Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για χορήγηση εκ νέου άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαιολογικού υλικού από τις αρχαίες Φερές, που φυλάσσεται στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου.

21.           Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ιωάννας Μαμαλούδη, αρχαιολόγου της ΕΦΑ Μαγνησίας, για χορήγηση εκ νέου άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού, που προέρχεται από το Βόρειο Νεκροταφείο του λόφου της Γορίτσας.

22.           Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Αντωνίας Νικολακοπούλου για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτων δανακών που προέρχονται από περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας και φυλάσσονται στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου ή εκτίθενται στο «Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού.

23.           Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Σταματίας Αλεξάνδρου, αρχαιολόγου της ΕΦΑ Μαγνησίας,  και της Δρος Σοφίας Κραβαρίτου για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αγάλματος εφήβου και αναθηματικών επιγραφών από τις Φθιώτιδες Θήβες.

                                                      ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 24.           Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Νικηφόρου Διακουμόπουλου, αρχαιολόγου, για χορήγηση άδειας μελέτης των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στο Καστράκι Καλαμπάκας.

25.           Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Σγουραλή για χορήγηση άδειας κατοχής αρχαίων αντικειμένων.

26.           Έγκριση ή μη μελέτης για ανέγερση: «Νέας πολυκατοικίας  5 επιπέδων με πατάρια στο 3ο επίπεδο, υπόγειο για στάθμευση με ανελκυστήρα οχημάτων και φυτεμένο δώμα με χώρο κύριας χρήσης στο δώμα, (εφαρμογή άρθρου 10 ενεργειακής κλάσης Α+), σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Αναστασίου και Νικολάου Μοσχίδη με  ΚΑΕΚ 451302720002 στο  Ο.Τ. 13 στην οδό Τερτίπη (περιοχή Τζαμί), στην πόλη των Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων.

27.           Έγκριση ή μη μελέτης για διατήρηση, ανάδειξη και κατάχωση των αρχαιολογικών καταλοίπων στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στα Τρίκαλα Δ. Τρικκαίων.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

                                                                 Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                             Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.