ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9/30.05.2023 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9/30.05.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς”(ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 και ώρα 09:30 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 9).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου, Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9/30.05.2023

1. Έγκριση ή μη μελετών συντήρησης της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής, στην Άνω Μερά Μυκόνου (603146/15.12.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

2. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και υπόγειες δεξαμενές, εντός αγροτεμαχίου έκτασης 4.343,47τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Νικήτα Σιγάλα, στη θέση “Πηγή”, πλησίον της Χώρας ν. Αμοργού (304061/09.01.20230 [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017 αυθαιρεσιών (κατηγορία 5) σε κτήριο τριών επιπέδων με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 224,30 τ.μ. κύριων χώρων, 83,97 τ.μ. βοηθητικών χώρων και 7,56 τ.μ. ημιυπαίθριων χώρων σε ακίνητο εμβαδού 104,03 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Σοφίας Χερουβείμ, πλησίον των Ι.Ν. Παντάνασσας και Αγ. Παρασκευής, στη θέση “Φάραγγας” της Χώρας νήσου Νάξου (210533/11.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη αιτήματος ανακατασκευής παλαιάς ερειπωμένης κατοικίας, φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας Σταύρου, στη θέση Βαστάος της Χώρας Μυκόνου (91974/13.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Αίτημα της μισθώτριας εταιρείας «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ Ε.Ε.» που αφορά στην έγκριση ή μη οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε τριώροφο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Αικ. Χαλκουτσάκη, το λεγόμενο Κόκκινο Σπίτι, στην Πλάκα Μήλου (609495/15.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο ναό του Ταξιάρχη Παλαιόπολης Άνδρου (519516/17.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος α) υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 117 και β) εκτέλεσης εργασιών επισκευής σε υφιστάμενη κατοικία φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου Μάνεση που βρίσκεται στην περιοχή της Θεοσκέπαστης στη Χώρα Άνδρου (393219/17.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη της μελέτης «Σχεδιασμός κατοικίας σε υπάρχον κέλυφος» σε υφιστάμενα ισόγεια κτίσματα αγροτικής χρήσης φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Ζαφειρίου, στο Χωριό, της Χώρας νήσου Σικίνου (308781/02.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης τμήματος κατοικίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τροποποίησης όψεων και εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Κων/νου Γεωργούλη στον Αρτεμώνα Σίφνου (476086/02.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη αιτήματος αντικατάστασης δώματος και προσθήκης ορόφου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλική Πούλιου, στη Μάρπησσα Πάρου (529658/03.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη αιτήματος κατεδάφισης και ανακατασκευής παλαιάς διώροφης με προσθήκη κατ΄επέκταση και καθ΄ύψος, κατεδάφισης μαγειρειού με φούρνο και και ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και δεξαμενή σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Guedin Pierre και Aude Blacher στον Ποταμό Αιγιάλης Αμοργού (196412/03.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

12. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέου διώροφου κτηρίου κατοικιών με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές, ισογείου καταστήματος με υπόγειο και αλλαγή χρήσης υφιστάμενου από γραφεία σε κατοικίες για τουριστική χρήση, εντός ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Κιμουλάκη στην εντός σχεδίου περιοχή Πύργου Καλλίστης Θήρας (49061/17.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

13. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας οικοδομής κατοικιών συνολικής κάλυψης και δόμησης 185,88 τ.μ. με κολυμβητική δεξαμενή σε γήπεδο εμβαδού 2.548,22 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Κυριακής και Ειρήνης Καπηνιάρη πλησίον του προστατευόμενου Πύργου Μπελόνια στο Γαλανάδο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (558394/24.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

14. Έγκριση ή μη της μελέτης «Επισκευή παλαιάς κατοικίας με εξωτερικές και εσωτερικές διαμορφώσεις, συντήρηση και αποκατάσταση στεγών (δωμάτων) και προσθήκη κατ’ επέκταση» σε υφιστάμενα ισόγεια κτίσματα φερόμενης ιδιοκτησίας Βαγιανού Ευάγγελου, Βαγιανού Κων/νου & Βαγιανού Ελένης, στο Χωριό, της Χώρας νήσου Σικίνου (619510/28.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο νέων διώροφων κατοικιών και μίας ισόγειας, με υπόγεια και τρεις κολυμβητικές δεξαμενές, συνολικής κάλυψης 173,60 τ.μ. και δόμησης 187,52 τ.μ. σε γήπεδο εμβαδού 4.176,00 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Άννας & Μαρίας Ελευθερίου πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Ακεψιμά εκτός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (396528/01.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

16. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, συνολικής κάλυψης 56,4 τ.μ. και δόμησης 88,44 τ.μ. σε γήπεδο εμβαδού 797,02 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Ματθαίου Καπίρη πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Ακεψιμά στη θέση “Αυλιά” εκτός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (8221/01.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

17. Έγκριση ή μη αιτήματος αντικατάστασης εσωτερικών επιχρισμάτων και επισκευής δαπέδων σε διώροφη κατοικία συνολικής δόμησης 594,81 τ.μ. σε ακίνητο εμβαδού 377,57 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Ξενάκη (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας Παρασκευής Ξενάκη- Βλάχου) στο Κάστρο Χώρας Νάξου (313157/01.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

18. Έγκριση ή μη αιτήματος χορήγησης αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (Αναψυκτήριο- Καφενείο)» σε ισόγειο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Βιγλιάρη στη θέση Εγγονόπουλου-Τέσσερις Εκκλησιές («Κουσεγιάρες») στη Χώρα Μυκόνου – Αλλαγή χρήσης ακινήτου από κατοικία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πραγματοποίηση μικρών εσωτερικών διαρρυθμίσεων (65509/01.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

19. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση δύο διώροφων κατοικιών και ισόγειας αποθήκης σε ακίνητο επιφανείας 515 τ.μ. (κάθετη ιδιοκτησία ΙΙΙ εμβαδού 383,46 τ.μ.) φερόμενης ιδιοκτησίας της ΝΙΚΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΑΙΓΑΙΙΣ» Ο.Ε. εντός οικισμού Τριποτάμου Τήνου (503162/02.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

20. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης υπόσκαφων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων της SANTORINI SKY A.E. εντός ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου Αρμάου στην εκτός σχεδίου περιοχή Πύργου Καλλίστης Θήρας (578319/02.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

21. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής παλαιάς θημωνιάς φερόμενης ιδιοκτησίας Ελευθερίας Αντύπα στο Κάστρο Σίφνου και αλλαγής χρήσης της σε κατοικία (510976/07.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

22. Έγκριση ή μη αιτήματος εγκατάστασης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) – επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατόριο-πιτσαρία) της ετ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ στην περιοχή της Αλευκάντρας της Χώρας Μυκόνου (359624/08.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

23. Έγκριση ή μη αιτήματος δημοσίευσης διδακτορικής διατριβής της Χρυσάνθης-Άννας Βελουδάκη με τίτλο ‘Oria Kastro, an insular medieval settlement and fortress on Kythnos: An architectural, archaeological and historical investigation’ (522573/14.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

24. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης διατηρητέας οικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Θεόφιλου Γκύζη στη συνοικία Παλλάδα Χώρας Τήνου και αλλαγής χρήσης σε μικρό ξενοδοχείο πολυτελείας με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τμήμα του ισογείου (148137/17.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

25. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας γεύματος (Αποζουράκι) σε ισόγειο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής (Α.Τ.Α.Κ. 00857357498), εκμισθωμένου στην «Τσιαμούλη Αθ. και Συριανού Ηλ. Ο.Ε», και διαμορφώσεων στον περιβάλλοντα χώρο του στην «Πλατεία Άνω Μεράς», εντός του οικισμού Άνω Μεράς της νήσου Μυκόνου (546972/18.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

26. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής υπάρχοντος παλαιού λιθόκτιστου συγκροτήματος σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Συμιγδαλά στη θέση Βορεινά στη Χώρα Αμοργού (119598/22.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

27. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής κηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Αναγνώστου Ιωάννη στη θέση ‘Αγιος Ευστάθιος στη Μάρπησσα Πάρου (296700/30.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Συνεξέταση με το 454756/09.05.2023

28. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής σε τμήμα οικοπέδου (κάθετη συνιδιοκτησία) εμβαδού 27,76 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Δέσπ. Γουναροπούλου, Βασ. Εμμανουηλίδου και Π. Μπαζού στη θέση ‘Άγ. Ευστάθιος’ στη Μάρπησσα Πάρου (454756/09.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Συνεξέταση με το 296700/30.03.2023

29. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης κατ΄ επέκταση, αναδιαμόρφωσης υποσκάφων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Σάββα, στο Ακρωτήρι Θήρας» (127984/05.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

30. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγήw χρήσης, χωροθέτησης και λειτουργίας ισογείων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίνας Μαύρου, επί της οδού Α. Μαύρου και Ταξιαρχών εντός του ιστορικού κέντρου Χώρας Τήνου (546601/05.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

31. Έγκριση ή μη αιτήματος α) εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ενοποίησης δύο ισόγειων καταστημάτων σε ένα και αλλαγής όψης και β) αλλαγής χρήσης από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε ισόγειο ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Παρασκευής και Γεωργίας Βιδάλη επί της Πλατείας Αγ. Γεωργίου και στη συμβολή με την οδό Φρ. Παξιμάδη εντός του ιστορικού κέντρου Χώρας Τήνου (353551/13.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

32. Έγκριση ή μη γεωλογικής – γεωτεχνικής μελέτης προστασίας – ανάδειξης – διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου της Χώρας Ανάφης (13102/26.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

33. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος ΚΥΕ (καφετέρια – snack bar) με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ» με χρήση ζωντανής μουσικής και μουσικών οργάνων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ισόγειου σε διώροφο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευάγγελου Μαθιουδάκη στην Πλάκα Μήλου (374044/17.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]