ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/12.06.2022 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 10/12.06.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραμματεία: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ
4. ΕΠΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:30 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 10).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος ΝΣΚ
κ.α.α.
Η Γραμματέας
Μαρία Γερανίου
Αρχαιολόγος

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10/12.06.2023-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Έγκριση ή μη αιτήματος κατεδάφισης και ανακατασκευής παλαιάς διώροφης με προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος, κατεδάφισης μαγειρειού με φούρνο και και ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και δεξαμενή σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Guedin Pierre και Aude Blacher στον Ποταμό Αιγιάλης Αμοργού (196412/03.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέου διώροφου κτηρίου κατοικιών με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές, ισογείου καταστήματος με υπόγειο και αλλαγή χρήσης υφιστάμενου από γραφεία σε κατοικίες για τουριστική χρήση, εντός ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Κιμουλάκη στην εντός σχεδίου περιοχή Πύργου Καλλίστης Θήρας (49061/17.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας οικοδομής κατοικιών συνολικής κάλυψης και δόμησης 185,88 τ.μ. με κολυμβητική δεξαμενή σε γήπεδο εμβαδού 2.548,22 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Κυριακής και Ειρήνης Καπηνιάρη πλησίον του προστατευόμενου Πύργου Μπελόνια στο Γαλανάδο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (558394/24.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη της μελέτης «Επισκευή παλαιάς κατοικίας με εξωτερικές και εσωτερικές διαμορφώσεις, συντήρηση και αποκατάσταση στεγών (δωμάτων) και προσθήκη κατ’ επέκταση» σε υφιστάμενα ισόγεια κτίσματα φερόμενης ιδιοκτησίας Βαγιανού Ευάγγελου, Βαγιανού Κων/νου & Βαγιανού Ελένης, στο Χωριό, της Χώρας νήσου Σικίνου (619510/28.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο νέων διώροφων κατοικιών και μίας ισόγειας, με υπόγεια και τρεις κολυμβητικές δεξαμενές, συνολικής κάλυψης 173,60 τ.μ. και δόμησης 187,52 τ.μ. σε γήπεδο εμβαδού 4.176,00 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Άννας & Μαρίας Ελευθερίου πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Ακεψιμά εκτός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (396528/01.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, συνολικής κάλυψης 56,4 τ.μ. και δόμησης 88,44 τ.μ. σε γήπεδο εμβαδού 797,02 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Ματθαίου Καπίρη πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Ακεψιμά στη θέση “Αυλιά” εκτός οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (8221/01.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος αντικατάστασης εσωτερικών επιχρισμάτων και επισκευής δαπέδων σε διώροφη κατοικία συνολικής δόμησης 594,81 τ.μ. σε ακίνητο εμβαδού
377,57 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Ξενάκη (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας Παρασκευής Ξενάκη- Βλάχου) στο Κάστρο Χώρας Νάξου (313157/01.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση δύο διώροφων κατοικιών και ισόγειας αποθήκης σε ακίνητο επιφανείας 515 τ.μ. (κάθετη ιδιοκτησία ΙΙΙ εμβαδού 383,46 τ.μ.) φερόμενης ιδιοκτησίας της ΝΙΚΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΑΙΓΑΙΙΣ» Ο.Ε. εντός οικισμού Τριποτάμου Τήνου (503162/02.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης υπόσκαφων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων της SANTORINI SKY A.E. εντός ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου Αρμάου στην εκτός σχεδίου περιοχή Πύργου Καλλίστης Θήρας (578319/02.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής παλαιάς θημωνιάς φερόμενης ιδιοκτησίας Ελευθερίας Αντύπα στο Κάστρο Σίφνου και αλλαγής χρήσης της σε κατοικία (510976/07.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη αιτήματος δημοσίευσης διδακτορικής διατριβής της Χρυσάνθης-Άννας Βελουδάκη με τίτλο ‘Oria Kastro, an insular medieval settlement and fortress on Kythnos: An architectural, archaeological and historical investigation’ (522573/14.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

12. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης διατηρητέας οικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Θεόφιλου Γκύζη στη συνοικία Παλλάδα Χώρας Τήνου και αλλαγής χρήσης σε μικρό ξενοδοχείο πολυτελείας με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τμήμα του ισογείου (148137/17.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

13. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας γεύματος (Αποζουράκι) σε ισόγειο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρλιανής (Α.Τ.Α.Κ. 00857357498), εκμισθωμένου στην «Τσιαμούλη Αθ. και Συριανού Ηλ. Ο.Ε», και διαμορφώσεων στον περιβάλλοντα χώρο του στην «Πλατεία Άνω Μεράς», εντός του οικισμού Άνω Μεράς της νήσου Μυκόνου (546972/18.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

14. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής υπάρχοντος παλαιού λιθόκτιστου συγκροτήματος σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Συμιγδαλά στη θέση Βορεινά στη Χώρα Αμοργού (119598/22.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής κηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Αναγνώστου Ιωάννη στη θέση ‘Αγιος Ευστάθιος στη Μάρπησσα Πάρου (296700/30.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Συνεξέταση με το 454756/09.05.2023 ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

16. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής σε τμήμα οικοπέδου (κάθετη συνιδιοκτησία) εμβαδού 27,76 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Δέσπ. Γουναροπούλου, Βασ. Εμμανουηλίδου και Π. Μπαζού στη θέση ‘Άγ. Ευστάθιος’ στη Μάρπησσα Πάρου (454756/09.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Συνεξέταση με το 296700/30.03.2023 ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

17. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης κατ΄ επέκταση, αναδιαμόρφωσης υποσκάφων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Σάββα, στο Ακρωτήρι Θήρας» (127984/05.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

18. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης, χωροθέτησης και λειτουργίας ισογείων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίνας Μαύρου, επί της οδού Α. Μαύρου και Ταξιαρχών εντός του ιστορικού κέντρου Χώρας Τήνου (546601/05.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

19. Έγκριση ή μη αιτήματος α) εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ενοποίησης δύο ισόγειων καταστημάτων σε ένα και αλλαγής όψης και β) αλλαγής χρήσης από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε ισόγειο ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Παρασκευής και Γεωργίας Βιδάλη επί της Πλατείας Αγ. Γεωργίου και στη συμβολή με την οδό Φρ. Παξιμάδη εντός του ιστορικού κέντρου Χώρας Τήνου (353551/13.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

20. Έγκριση ή μη γεωλογικής – γεωτεχνικής μελέτης προστασίας – ανάδειξης – διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου της Χώρας Ανάφης (13102/26.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

21. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος ΚΥΕ (καφετέρια – snack bar) με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ» με χρήση ζωντανής μουσικής και μουσικών οργάνων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ισόγειου σε διώροφο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευάγγελου Μαθιουδάκη στην Πλάκα Μήλου (374044/17.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
22. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υπερβάσεων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαύρη Μιχαήλ, στη θέση Πλάτανος, Παροικιά, Δήμου Πάρου, (κατηγορίας 5 και 3) (288122/12.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

23. Έγκριση ή μη του έργου «Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 17303 Οικοδομικής Αδείας για αλλαγή περιγράμματος οικοπέδου και υπογείου, μικρή τροποποίηση αρχιτεκτονικής, στατικής και μηχανολογικής μελέτης και προσθήκη 4 νέων κτηρίων και κολυμβητικών δεξαμενών», σε οικόπεδο εντός οικισμού Καμαρίου Επισκοπής Γωνιάς της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «SKYBAY IKE» (262439/22.07.2022 και 36117/17.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Επανυποβολή ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

24. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Διμίτερ Μέσι, στο Καμάρι Επισκοπής Γωνιάς νήσου Θήρας, εντός οικισμού (355201/27.07.2022 και 36122/17.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Επανυποβολή ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

25. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας», φερόμενης ιδιοκτησίας Καλλιόπης Φιορεντή, στη θέση «Νεκροταφείο», εντός οικισμού Εμπορείου Θήρας (302983/30.08.2022 και 36082/17.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Επανυποβολή ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

26. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής Υπαίθριου Θεάτρου, Κτηρίου Πολλαπλών Χρήσεων, Υπόσκαφου Κτηρίου Τουαλετών, Ξενώνα και Αποκατάστασης παλαιού Υφιστάμενου Παραδοσιακού Κτίσματος σε γήπεδο έκτασης 9.160,80τμ φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίας Δημολίτσα, στις Λεύκες Αμοργού (340242/18.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

27. Έγκριση ή μη της μελέτης «Τρεις νέες ισόγειες κατοικίες με υπόγειο και θόλο», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Λιγνού, στην εκτός σχεδίου περιοχή Ακρωτηρίου νήσου Θήρας (12631/18.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

28. Έγκριση ή μη α) υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών κατασκευής ισόγειας αποθήκης, εμβαδού 17,01τ.μ., και υλοποιημένης αλλαγής χρήσης του υπογείου (180,28τ.μ.) σε ισόγειες κατοικίες και του ορόφου (179,40τ.μ.) από καταστήματα σε νηπιαγωγείο και β) κατεδάφισης ισόγειας αποθήκης και προσθήκης κατ’ επέκταση ισογείου-κατοικίας, σε οικόπεδο εντός σχεδίου του οικισμού Καμάρι της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλία Θήρας (44551/19.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

29. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Θήρας για την εκτέλεση του έργου της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ακρωτηρίου – Φάρου νήσου Θήρας» (314316/19.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

30. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης μονώροφου κτηρίου αποθήκης σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίας Τρέτση, στη θέση Μελισσοτόπια Εμπορείου Θήρας (27357/19.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

31. Έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με όροφο, υπόγειο και μια κολυμβητική δεξαμενή, στη θέση Αγ. Γεώργιος Αντιπάρου, φερόμενης ιδιοκτησίας METAXA DEVELOPMENT (κατοικία 2) (20429/21.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

32. Έγκριση ή μη τροποποιημένης μελέτης για την ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή (κατοικία 1)σε ακίνητο ιδιοκτησίας METAXA DEVELOPMENT I,K.E., στην περιοχή Αγ. Γεώργιος, θέση Τράχηλος της νήσου Αντιπάρου (519162/17.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Συνεξέταση με το 20429/21.01.2023

33. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης Ξενοδοχείου 5* με διώροφα κτήρια και υπόγεια σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας STAMANIA ENTERPRISES COMPANY LTD, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαγγαναρίου, ν. Ίου (306786/26.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

34. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Άνδρου για τη βελτίωση τμήματος του υφιστάμενου δρόμου στον οικισμό Αγ. Ελεούσας, εντός Ζώνης Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Παλαιόπολης Άνδρου (546024/27.01.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

35. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας και καταστήματος με υπόγεια», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ρούσσου Ευστάθιου, στην εκτός οικισμού περιοχή Ακρωτηρίου Θήρας (503486/02.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

36. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών επισκευής υφιστάμενου κτίσματος (νεώσοικου) εντός φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας Γενναδοπούλου με ΚΑΕΚ 290820209065 στο Κλήμα Μήλου (468753/06.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ