Υπουργείο Πολιτισμού

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη 28.06.2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη  28.06.2023.

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 144/01.06.2023  έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την κατά σειρά Πράξη του 2023 του ΤΣΜΙΝ (Πράξη 5η/2023) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28.06.2023 και ώρα 09.30 π.μ. & μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και με τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr. που δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να οργανώνουν και να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις. Σύντομα θα παραλάβετε τη σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση, καθώς και οδηγίες.

 1. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης και εκσκαφικών εργασιών για την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών με αγροτική αποθήκη στο γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Joachim Daiber, εκτός ορίων οικισμού Πουλάτων, Δ.Ε. Σάμης του Δήμου Σάμης και εν μέρει εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου λόφου Αγ. Θεοδώρων Καραβομύλου Κεφαλληνίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Joachim Daiber για χορήγηση έγκρισης εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή νέου συγκροτήματος κατοικιών με αγροτική αποθήκη σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του, εκτός σχεδίου δόμησης του οικισμού Πουλάτων, της Δ.Ε. Σάμης, του Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας και εν μέρει εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του λόφου των Αγίων Θεοδώρων-ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ-Εισηγήτριες οι κκ. Ι. Ευσταθίου, Α. Παπαδέα.
 2. Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών της Λιμενικής εγκατάστασης Πόρου Κεφαλληνίας-Εφορεία Εναλιών Αρχαιοτήτων-Εισηγητής ο κ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ.
 3. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας – Ιθάκης για την «Παραχώρηση χώρων στη λιμενική ζώνη Σάμης στη Δ.Ε. Σάμης του Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς» και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης»- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ. Παραχώρηση χώρων επί του παραλιακού μετώπου Σάμης Κεφαλονιάς-Εφορεία Εναλιών Αρχαιοτήτων-Εισηγητής ο κ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ.
 4. Έγκριση ή μη εργασιών για νέα κατασκευή στη θέση υφιστάμενης στον τάφο με ονομασία «Ξένος Διονύσιος του Νικολάου» στοιχείων Α/14/20 εντός του ιστορικού τόπου του Α΄ νεκροταφείου Ζακύνθου-Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητές ο κκ. Χ. ΠΙΛΑΛΗΣ, Γ. ΚΟΤΕΡΗΣ.
 5. Επισκευές σε υπάρχοντα διώροφα και ισόγεια κτήρια κατοικιών προϋφιστάμενων του 1955 εντός πέντε (5) όμορων οικοπέδων φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Timothy Paul Burt στην Παλαιά Περίθεια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. –Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 6. Έγκριση ή μη για την επισκευή διώροφης κατοικίας και αποθηκών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Πατρικίου Αναστασίας, Σκόνδρα Μάρκου και Πατρικίου Ασπασίας στη θέση «Καρτέρι» εντός ορίων οικισμού Φισκάρδου, Δ.Ε. Ερυσσού, Δήμου Σάμης- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια κα ΟΥΡ. ΜΠΟΥΝΤΑ. Χορήγηση ή μη έγκρισης επισκευής υπάρχουσας διώροφης κατοικίας και αποθηκών, αντικατάσταση στέγης και εσωτερική διαρρύθμιση σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Αναστασίας Πατρικίου, Μάρκου Σκόνδρα και Ασπασίας Πατρικίου, που βρίσκεται στη θέση «Καρτέρι» εντός ορίων οικισμού Φισκάρδο και εντός του ομώνυμου κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Α. ΤΣΟΚΑ.
 7. Χορήγηση ή μη έγκρισης κατασκευής τριών κολυμβητικών δεξαμενών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΑΝΣΕΛ Α.Ξ.Ε. στη θέση «Μέλιτσα», Περουλάδων, Δ.Ε. Εσπερίων, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 8. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την κατεδάφιση ερειπίων, διενέργεια εργασιών σε λιθόκτιστο κτήριο, ανέγερση τριών ισογείων με σοφίτα οικοδομών και κατασκευή τεσσάρων κολυμβητικών δεξαμενών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Zochios Property Group, ZOCHIOS GROUP I.K.E. στη θέση «Φιλομήλα» Λιαπάδων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. –Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 9. Χορήγηση ή μη έγκρισης εκσκαφών για την ανέγερση δύο ισόγειων κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή, Jacuzzi και υπόγεια στεγανή δεξαμενή λυμάτων σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας κ. κ. Ellis Grahame King & Ludmila Melnikoff, που βρίσκεται στη θέση «Καρφωτά» της περιοχής Αντυπάτα, Δ.Ε. Ερύσσου, Δήμου Σάμης-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Α. ΤΣΟΚΑ.Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ.κ Ellis Grahame King & Ludmila Melnikoff για χορήγηση έγκρισης εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή δύο ισόγειων κατοικιών με πισίνες και jacuzzi σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας τους, στη θέση Καρφωτά περ. Αντυπάτων, Δ.Ε. Ερύσσου, Δήμος Σάμης, Π.Ε. Κεφ/νιάς- ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, Εισηγήτριες οι κκ. Ι. Ευσταθίου, Α. Παπαδέα.
 10. Έγκριση ή μη προσθήκης νέας θέσης περιπτέρου, σύμφωνα με την τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σάμης / τροποποίηση άρθρου 12 κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων πρώην Δήμου Κεφαλονιάς, στο Φισκάρδο, Δ.Ε. Ερίσου, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Φισκάρδου – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ. Έγκριση ή μη μελέτης για την τοποθέτηση περιπτέρου στην πλατεία του οικισμού Φισκάρδου, Δ.Ε. Ερύσσου, Δήμου Σάμης, Π.Ε. Κεφαλληνίας – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής η κ. Κ. Λαμπροπούλου.
 11. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με σοφίτα φερόμενης ιδιοκτησίας Τσελέντη Αδαμαντίου του Μηνά στη θέση «Πόρος» εκτός ορίων του οικισμού Τσελεντάτων, της Δ.Ε. Ερύσσου του Δήμου Σάμης, Π.Ε. Κεφαλονιάς- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής ο κ. Κ. ΤΣΕΛΟΣ.
 12. Έγκριση ή μη «Παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων» Δήμου Σάμης στη Δ.Ε. Σάμης του Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς» και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης»- EΦOPEIA ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ- Εισηγήτρια η κα Μ. Ανδρεάτου.
 13. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης για την προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειας κατοικίας φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου Κουτσουβέλη εντός οικισμού Βουνάκι, Δήμου Ιθάκης. – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής ο κ. Κ. ΤΣΕΛΟΣ.
 14. Έγκριση ή μη του έργου «Κατασκευή υπαίθριου αμφιθεάτρου στη θέση «Πάρκο Αποστολίδη» στον Γάιο του Δήμου Παξών» – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κα Μ. ΚΑΞΙΡΑ.
 15. Έγκριση ή μη της μελέτης «Προσθήκη όγκου με τη μορφή σοφίτας παραδοσιακού τύπου και υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 σε κτίριο (διατηρητέο από το ΥΠΕΝ) φερόμενης ιδιοκτησίας Ελένης Γεωργίου στην οδό Πηνελόπης 23 & Αγγ.Σικελιανού 9 στη Λευκάδα». – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κα Ε. ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΥ.
 16. Έγκριση ή μη, μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης του τοιχογραφικού διακόσμου, των ξυλόγλυπτων διακοσμητικών στοιχείων της βόρειας, νότιας και δυτικής πλευράς και των ελαιογραφιών του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στα Χαβδάτα Κεφαλληνίας – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Αν. Ζαφείρα.
 17. Διαβιβαστικό σχετικά με την έγκριση ή μη, μελέτης απόσπασης, συντήρησης επανατοποθέτησης-αντικατάστασης στασιδιών και της ξύλινης επένδυσης του λίθινου αναβαθμού καθώς και του ξυλόγλυπτου επιχρυσωμένου τέμπλου (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων) του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βαθύ Ιθάκης – Έγκριση ή μη, μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης του τοιχογραφικού διακόσμου, των ξυλόγλυπτων διακοσμητικών στοιχείων της βόρειας, νότιας και δυτικής πλευράς και των ελαιογραφιών του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στα Χαβδάτα Κεφαλληνίας και – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Αν. Ζαφείρα.
 18. Κατάχωση οικοπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας Πετροπούλου Αλεξάνδρας και Γεωργίας Σοφίας στη θέση Σταφίδα Κασιώπης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 19. Έγκριση ή μη ανέγερσης για μια νέα ισόγεια πέτρινη κατοικία με σοφίτα, δυο ανεξάρτητων διαμερισμάτων, στη θέση «Μεγάλα Δέντρα» τ.κ. Νεοχωρίου Δ. Λευκάδας (ιδιοκτ. Οδυσσέα Μιτσάκη). – Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 20. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέο διώροφο κτίριο με δύο ανεξάρτητες κατοικίες», σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ζαφειρόπουλου Λεωνίδα στη θέση «Κάβος Κουγγέλη» εντός σχεδίου οικισμού Βαθέος, Δήμου Ιθάκης. – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κα Ε. ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΥ.
 21. Έγκριση ή μη της μελέτης (επανεξέταση) για «Νέα διώροφη κατοικία με υπόγειο, εντός ορίων οικισμού «Κανελλάτων» Βαθέος Δήμου Ιθάκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Φρέντυ και Φλορίντας Ντύλια. – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κα Α. ΑΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.
 22. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης για την υπαγωγή στον Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών, αλλαγή χρήσης και έγκρισης εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Διονυσίου Βασιλόπουλου, το οποίο βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κιονίου-Πέρα Πηγαδίου 46, εντός οικισμού Σταυρού Ιθάκης, και εντός ιστορικού τόπου της νήσου Ιθάκης». – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής ο κ. Κ. ΤΣΕΛΟΣ. Σχετικά με το υπ’ αρ. 22 θέμα «Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης για την υπαγωγή στον Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών, αλλαγή χρήσης και έγκρισης εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Διονυσίου Βασιλόπουλου, το οποίο βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κιονίου-Πέρα Πηγαδίου 46, εντός οικισμού Σταυρού Ιθάκης, και εντός ιστορικού τόπου της νήσου Ιθάκης» της ημερήσιας διάταξης, το οποίο θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της 4ης κατά σειρά πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ- – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Αγγ. Μόσχου.
 23. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή, στη θέση «Κολώνι» εκτός οικισμού Ράχης τ.κ. Νεοχωρίου Δ. Λευκάδας (ιδιοκτησία Ιωάννη Ζαμπέλη)-Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 24. Σχετικά με τη χορήγηση ή μη άδειας ανέγερσης τριών ισόγειων οικοδομών και κατασκευής τριών κολυμβητικών δεξαμενών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Μάστορα Κωνσταντίνου στη θέση «ΞΑΗ» εντός του οικισμού «Απεργάτικα» Τ.Κ. Λάκκας του Δήμου Παξών-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 25. Έγκριση ή μη αιτήματος για την απομάκρυνση ρηγματωμένων τμημάτων της λίθινης επένδυσης σε θυρώματα της βόρειας και της δυτικής όψης του ναού της Φανερωμένης πόλεως Ζακύνθου και για την υλοποίηση εργασιών συντήρησης – επισκευής στη νότια όψη της – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Εισηγήτρια η κα Δ. Νικολιά.
 26. Έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας εμπορικής αποθήκης στη θέση «Μεγάλη Βρύση» δ.δ. Λευκάδας Δ. Λευκάδας (ιδιοκτησίας ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε.)-Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 27. Έγκριση ή μη ανέγερσης συγκροτήματος δυο κατοικιών με δυο κολυμβητικές δεξαμενές, υπαίθριο χώρο στάθμευσης και κατασκευή περιτοίχισης στη θέση «Φλέβα» εκτός οικισμού Απόλπαινας Δ. Λευκάδας –Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 28. Έγκριση ή μη κατασκευής διώροφου κτηρίου (γραφείο – κατάστημα με πατάρι – υπόγειο βοηθητικών χώρων) στη θέση «Περιβόλια» δ.δ. Λευκάδας Δ. Λευκάδας-Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 29. Έγκριση ή μη ανέγερσης τεσσάρων ανεξάρτητων κτηρίων κατοικίας με σοφίτα και τέσσερις κολυμβητικές δεξαμενές σε ακίνητο εν μέρει εντός ορίου οικισμού Καλλιγονίου Δ. Λευκάδας και εν μέρει εντός αδόμητης ζώνης Α προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Λευκάδας (ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)-Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 30. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης και συντήρησης των όψεων του Ι. Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου Αναφωνητρίας στην Τ. Κ. Σκουληκάδου, Δ. Ζακύνθου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Εισηγήτρια η κα Δ. Νικολιά.
 31. Έγκριση ή μη υπαγωγής στο Ν.4495/2017, αυθαιρεσιών κατηγορίας 5 στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Τιμόθεου Βαλλιάνου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μύλος» εν μέρει εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαζαρακάτων και εκτός ορίων οικισμού Τραυλιάτων Δ.Ε. Λειβαθούς στο Δ. Αργοστολίου Κεφαλονιάς- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Ελ. Παπαφλωράτου.
 32. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Συντήρηση, αποκατάσταση, ενίσχυση & επισκευή προσεισμικής κατοικίας & Νεώτερου Μνημείου, προτεινόμενη κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής», φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Διονυσίου Αντωνάτου, που βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού Μηνιές, Δ.Ε. Αργοστολίου, Δήμου Αργοστολίου, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κ. ΑΘΗΝΑ ΑΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.
 33. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 υφιστάμενου διώροφου κτηρίου και προσθήκης Β’ ορόφου, σε ακίνητο εντός σχεδίου πόλης Λευκάδας Δ. Λευκάδας-Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 34. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 ημιτελούς διώροφου κτηρίου κατοικιών και αποπεράτωσης αυτού, σε ακίνητο εκτός οικισμού, στη θέση «Φύσσες» στο Καλλιγόνι Δ. Λευκάδας–Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 35. Έγκριση ή μη κατασκευής ισόγειου μεταλλικού κτηρίου (καταστήματα με σοφίτες) στη θέση «Μεγάλη Βρύση» δ.ε. Λευκάδας Δ. Λευκάδας (ιδιοκτ. Θεριανού Μηνά)- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 36. Έγκριση ή μη ανέγερσης δυο όμοιων ισόγειων κατοικιών με τμήμα υπογείου και σοφίτα σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ευστάθιου Κατωπόδη, στη θέση «Οδηγήτρια», εκτός ορίων και εντός ζώνης οικισμού Απόλπαινας Δ. Λευκάδας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 37. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Νέα διώροφη κατοικία με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή» φερόμενης ιδιοκτησίας κ. FESTIM DEVA, εντός οικισμού «Κατσαράτων», Δ.Ε. Ερύσσου Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κ. ΑΘΗΝΑ ΑΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.
 38. Έγκριση ή μη αναθεώρησης της αρ. 116981/30.04.2020 οικ. άδειας – Ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών με αύξηση του Συντελεστή Δόμησης και του όγκου στη θέση «Βλύχα» εντός οικισμού Ράχης Δ. Λευκάδας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 39. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη του ισόγειου καταστήματος ιδιοκτησίας της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εντός οικισμού Καλλιγονίου Δ. Λευκάδας, καθώς και προσθήκης περγκολών – σκιάστρων για τις θέσεις στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματος»- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 40. Χορήγηση ή μη έγκρισης μελλοντικής οικοδόμησης ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Θεόδωρου και Ευάγγελου Γεωργάκη στο Περιγιάλι Δ. Λευκάδας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 41. Επανεξέταση του θέματος με τίτλο “Αποκατάσταση της επονομαζόμενης «Οικίας του Διευθυντή» και της παλαιάς αψίδας στον περιβάλλοντα χώρο της εν λόγω οικίας εντός του οικοπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας «IKOS ODISIA-Corfu Gardens/Aνώνυμη Κτηματική Τεχνική Ξενοδοχειακή Εταιρία» (πρώην εγκαταστάσεις του «Club Mediterranée») στη θέση «Ύψος» Κάτω Κορακιάνας Δ.Ε. Φαιάκων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων”- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 42. Χορήγηση ή μη έγκρισης για κατασκευή κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή στην θέση «Άντρου» Παλαιοκαστρίτσας Δ.Δ. Λακώνων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 43. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης σχετικά με την δημοπράτηση για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στις Δ.Ε. Κασωπαίων και Θιναλίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, κατά τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αρ. 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/Β’/10.03.2023)- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 44. Παραχώρηση ή μη απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μπαταρία» Δ.Ε. Κασσωπαίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 45. Χορήγηση ή μη έγκρισης μελέτης αποκατάστασης στέγης και κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Ελένης Κάσσαρη στον οικισμό της Παλαιάς Περίθειας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κα ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 46. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριώροφης οικοδομής δύο κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή στη θέση «Άγιος Θωμάς» ΟΤ 395 εντός σχεδίου πόλεως Λευκάδας Δ. Λευκάδας-»- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Εισηγήτρια κ. Β. ΣΤΑΪΚΟΥ.
 47. Έγκριση ή μη του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενη διώροφη οικοδομή στον οικισμό Γαστουρίου, Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κα Μ. ΚΑΞΙΡΑ.
 48. Έγκριση ή μη παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων» Δήμου Σάμης στη Δ.Ε. Σάμης του Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς» και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης» – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Μ. Ανδρεάτου.
 49. Έγκριση ή μη α)νομιμοποίησης υφιστάμενων κτισμάτων και β)εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή υπόγειας δεξαμενής ομβρίων και ανέγερσης κονικλοτροφείου, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Βασιλάτου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κοκκίλια» εκτός ορίων οικισμού Τρωιαννάτων στη Δ.Ε. Αργοστολίου του Δ. Αργοστολίου Κεφαλονιάς και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Κράνης – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κα Ελ. Παπαφλωράτου.

                                                                                             Η  Αν. Γραμματέας  του ΤΣΜΙΝ

Κασσιανή Καγκουρίδη

Αρχαιολόγος

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας (Υπ’ όψιν Προέδρου Τ.Σ.Μ.Ι.Ν. κ. Ευγενίας Τσιλιμπάρη)
 2. Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων (Υπ’ όψιν αναπληρώτριας Προέδρου Τ.Σ.Μ.Ι.Ν. κ. Αναστασίας Καλτσά)
 3. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (Υπ’ όψιν κκ. Δέσποινας Ζερνιώτη, και Ιω. Κορακιανίτη)
 4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας (Υπ’ όψιν κκ. Διαμάντως Ρηγάκου, Α. Τραυλού & Γ. Λαβράνου)
 5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς (Υπ’ όψιν κ. Γρηγορίου Γρηγορακάκη)
 6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας (Υπ’ όψιν κ. Ολυμπίας Βικάτου)
 7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου (Υπ’ όψιν κ. Ελένης Παπασταύρου)
 8. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Υπ’ όψιν κ. Ελένης Μπάνου)
 9. Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Δυτικής Ελλάδος, Πελ/σου & Ν. Ιονίου (Υπ’ όψιν κ. Γιώργου Παπανδρέου) 
 10. Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δυτ. Μακεδονίας (Υπ’ όψιν κ. Βασίλη Κασκάνη) 
 11. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας (Υπ’ όψιν κ. Ανδρέα Ντάρλα)
 12. ΥΠΕΚΑ (Υπ’ όψιν κκ. Δήμητρας Ματσούκα και Μαρίας Γρίβα) 
 13. Πανεπιστήμιο Πατρών (Υπ’ όψιν κ. Σταύρου Μαμαλούκου)
 14. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Υπ’ όψιν της καθηγ. κ. Μ. Παπαδάκη)
 15. Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υπ’ όψιν καθηγητών κκ. Δημήτρη Ανωγιάτη και Ηλία Σβέρκου)
 16. ΕΔΑ (Υπ’ όψιν κκ.  Γαρουφαλλιάς Μεταλληνού & Αικ. Κάντα-Κίτσου)
 17. Τ.Ε.Δ.Κ. Κέρκυρας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) (Υπ’ όψιν κκ. Τρεπεκλή Ιωάννη και Μεταλληνού Δημήτριου)