Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 12/01.08.2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς”(ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 1 Αυγούστου 2023 και ώρα 09:30 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 12).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

 

Η Πρόεδρος Μαρία

Οικονόμου Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου, Αρχαιολόγος

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12/01.08.2023

1. Έγκριση ή μη του έργου «Επισκευή υπάρχουσας μονοκατοικίας και προσθήκη νέας διώροφης κατοικίας» σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Αικατερίνης – Λυδίας Μαρμαγκιόλη, εντός οικισμού Ακρωτηρίου νήσου Θήρας (388948/17.02.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο διώροφων κατοικιών και ισόγειας αποθήκης σε ακίνητο επιφανείας 515 τ.μ. (κάθετη ιδιοκτησία ΙΙΙ εμβαδού 383,46 τ.μ.) φερόμενης ιδιοκτησίας της ΝΙΚΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΑΙΓΑΙΙΣ» Ο.Ε. εντός οικισμού Τριποτάμου Τήνου (503162/02.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής υπάρχοντος παλαιού λιθόκτιστου συγκροτήματος σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Συμιγδαλά στη θέση Βορεινά στη Χώρα Αμοργού (119598/22.03.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής σε τμήμα οικοπέδου (κάθετη συνιδιοκτησία) εμβαδού 27,76 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Δέσπ. Γουναροπούλου, Βασ. Εμμανουηλίδου και Π. Μπαζού στη θέση ‘Άγ. Ευστάθιος’ στη Μάρπησσα Πάρου (454756/09.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Συνεξέταση με το 296700/30.03.2023 ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
5. Έγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας ΕΚΚΧΟ της εταιρίας COSMOTE με κωδικό «MERSINI MI (41952)» στη θέση «Μερσίνη» νήσου Δονούσας (153242/13.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Επανυποβολή ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών: α) Καθαρισμού εναπομείναντων λίθινων στοιχείων και προϊόντων κατεδάφισης και β) Ανέγερσης νέας διώροφης οικίας με υπόγειο και δεξαμενή, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Πολυμένη, που βρίσκεται στη θέση Τρείς Ιεράρχες επί των οδών Δαμάλα και Απ. Ναυάρχου, στην Ερμούπολη Σύρου (304622/30.06.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη: (α) υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγής χρήσης στην κάθετη ιδιοκτησία ΙΙ, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίνας Ρηγούτσου και Αργυρούλας Κολιοπούλου και (β) μελέτης λειτουργικής ενοποίησης των κάθετων ιδιοκτησιών Ι και ΙΙ, με εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και αλλαγής χρήσης σε τραπεζικό κατάστημα, για τη στέγαση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε., στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 290452708005, γνωστό ως “Κτήριο αποθηκών πρώην Βοκοτόπουλου”, χαρακτηρισμένο ως νεώτερο μνημείο από το ΥΠΠΟΑ, επί των οδών Ακτή Στρατηγού Παπάγου 46 και Φολεγάνδρου στην Ερμούπολη ν. Σύρου (125232/05.07.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη αιτήματος της Γρίβα Ιωάννας-Ειρήνης για την έγκριση του έργου «Νέα διώροφη οικοδομή τριών ανεξάρτητων κατοικιών με υπόγειο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της, εντός οικισμού Περίσσας νήσου Θήρας (182953/20.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

9. ‘Εγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας LANDMARK LUXURY LIVING ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. για την ανέγερση νέας υπόσκαφης κατοικίας με υδάτινη επιφάνεια και αποθήκη, στη θέση «Πλαγιά» Δ.Δ. Παροικιάς, Δήμου Πάρου, Π.Ε. Κυκλάδων (522354/21.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

10. Έγκριση ή μη αναθεώρησης Οικ Αδείας 26999/2019 για την ανέγερση δύο νέων οικοδομών μετά από την διενέργεια σωστικής ανασκαφής με παράλληλη διατήρηση εν μέρει των αρχιτεκτονικών λειψάνων που προέκυψαν σε αυτήν στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Αναγνώστου στη θέση «Φάρος» Δήμου Σίφνου (417717/26.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

11. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση νέου ξενοδοχείου τριών αστέρων», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Φωτεινής Φύτρου, εντός του οικισμού Καμάρι Επισκοπής Γωνιάς νήσου Θήρας (565840/05.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

12. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση διώροφου κτιρίου δύο κατοικιών με υπόγειο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Στυλιανού και Άννας Φουστέρη, εντός του οικισμού Καμάρι Επισκοπής Γωνιάς νήσου Θήρας (188720/05.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

13. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης έξι (6) υπόσκαφων κτηρίων με δέκα (10) αυτοτελή εξυπηρετούμενα καταλύματα επτά (7) υδατοδεξαμενές και έντεκα (11) πισίνες στη θέση «Φανάρι» Δήμου Κύθνου (123928/05.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

14. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Ελευθερίας Σιγάλα, Νικόλαου Κωστόπουλου και Μαρίας Καραδημητρίου, που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου του Σκάρκου της νήσου Ίου (39128/08.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

15. Έγκριση ή μη αιτήματος της «ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε.» για την κατασκευή 4 διώροφων κτηρίων (κατοικίες Α, Β, Γ, Δ) με υπόγεια, συνολικής δόμησης 397,37 τ.μ. και συνολικής κάλυψης 286,70 τ.μ., και τριών κολυμβητικών δεξαμενών συνολικού εμβαδού 52,90τ.μ. (στις κατοικίες Α,Β,Γ :19,70+15,70+17,50 τ.μ. ) σε οικόπεδο εμβαδού 1036,00 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται εντός οικισμού Αγίου Προκοπίου και εντός Ζώνης Β΄ υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας Νάξου (70472/08.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

16. Έγκριση ή μη του έργου «Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο, σοφίτα και στέγη», σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΠΡΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, εντός του οικισμού Καμάρι Επισκοπής Γωνιάς νήσου Θήρας (28125/08.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

17. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μυρτούς Κοκκαλιά για μελέτη, σχεδίαση, φωτογράφηση και δημοσίευση κεραμικών αποθηκευτικών αγγείων αρχαϊκών χρόνων από α) τη θέση Κώμια και β) από τη σωστική ανασκαφή της ΕΦΑ Κυκλάδων στη θέση Κουφή (θέση Ε) της νήσου Μήλου (99537/09.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

18. Έγκριση ή μη αιτήματος των αρχαιολόγων Δρ Tomas Alusik και Δρ Christina Aamodt για τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης αδημοσίευτων αρχαιοτήτων από το ιερό της Ειλειθυίας της Πάρου (300916/11.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

19. Έγκριση ή μη αιτήματος του αρχαιολόγου Δρ Tomas Alusik για τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης αδημοσίευτων ή συνοπτικά αναφερομένων αρχαιοτήτων από το Ασκληπιείο και Πύθιο της Πάρου (185865/11.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

20. Έγκριση ή μη τοποθέτησης τροχήλατης καντίνας στην παραλία της νήσου Γραμβούσα Αμοργού, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη, Ευάγγελου και Γεωργίου Ρούσσου (600743/12.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

21. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγεια υδατοδεξαμενή, αποθήκη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Βίτρι Σούλο & Γιουλίντα Ντούλια στη θέση «Μύλοι» Ιουλίδας Κέας (250594/25.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

22. Έγκριση ή μη αιτήματος του Κρίστοφερ Βίκτωρ ΖΑΚΑΚ (δια της πληρεξουσίου Αταλάντα Ροσόλιμος) για χρηματοδότηση της ανασκαφικής διερεύνησης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του (ΚΑΕΚ 290823501029) στη θέση «Τριάδες-Δασίφνου», νήσου Μήλου (240818/25.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

23. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ανθής Μαμάη για την τοποθέτηση φορητής δεξαμενής νερού σε αγροτεμάχιο εμβαδού 6.410,00, τ.μ. εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του ελληνιστικού πύργου Τσούκας στη Νήσο Άνδρο (1095/30.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

24. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέων ισόγειων κτηρίων και αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτίσματος σε εστιατόριο σε φερόμενη ιδιοκτησία Ιωάννη και Γεώργιου Γαβαλά εντός οικισμού «Αγίου Γεωργίου» Ηρακλειάς (58456/13.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

25. Αποδοχή ή μη της Αίτησης θεραπείας της Μαρίας Ψωμά κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/581527/7.7.2022 Απόφασης σχετικά με μη υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 τμήματος υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο προ του ’55, εντός του οικισμού της Αγίας Ελεούσας και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης Άνδρου (αρ. δήλωσης 11846404) (193748/18.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

26. Έγκριση ή μη αιτήματος λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (λιανική διάθεση τροφίμων, ποτών, ψιλικών και καπνικών προϊόντων) σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Άγγελου Καλόγηρου, στην Απολλωνία Σίφνου (μισθωτής: Ελένη Κωνσταντινίδη και ΣΙΑ ΕΕ) (219940/24.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

27. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης ισογείων ενοικιαζόμενων δωματίων σε ξενοδοχείο και προσθήκη κατ’ επέκταση σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Σκοπελίτου στην θέση «Κάβος» εκτός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (214640/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]