Υπουργείο Πολιτισμού

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΒΑ ΣΤΙΣ 29-8-2023-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 7/18-8-2023

Την Τρίτη 29 Αυγούστου και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, έκτακτη Συνεδρίαση του ΤΣΜΒΑ, ως συνέχεια της διακοπείσας Συνεδρίας της 18ης-8-2023, προκειμένου να εξεταστούν οι υποθέσεις της Ημερήσιας Διάταξης της ανωτέρω Συνεδρίας, οι οποίες δεν εξετάστηκαν λόγω παρέλευσης του χρόνου και των ανειλημμένων υποχρεώσεων ορισμένων μελών.