Υπουργείο Πολιτισμού

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 5η/ 07-09-2023 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ 5η/ 07-09-2023

Τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e:Presence

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

 

ΕΦ.Α.Έβρου

 

 1. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, δημοσίευσης και διάθεσης σε διαδικτυακή πλατφόρμα δεκατεσσάρων (14) νομισμάτων, από θέσεις της Π.Ε. Έβρου στην Δρ. UlrikePeter και τον Δρ. VladimirStolba.
 2. Χορήγηση στην Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου κας Χρυσαφένιας Παρδαλίδου άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τον αρχαιολογικό χώρο Ζώνης.

 

ΕΦ.Α.Ροδόπης

 

 1. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, δημοσίευσης και διάθεσης σε διαδικτυακή πλατφόρμα είκοσι εννέα (29 συνολικά) νομισμάτων, από θέσεις της Π.Ε. Ροδόπης στην Δρ. Ulrike Peter και τον Δρ. Vladimir Stolba.

 

ΕΦ.Α.Ξάνθης

 

 1. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφησης, δημοσίευσης και διάθεσης σε διαδικτυακή πλατφόρμα τριών (3) αρχαίων νομισμάτων, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ξάνθης, στην Δρ. UlrikePeter και τον Δρ. VladimirStolba.
 2. Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ξάνθης στην Κωνσταντίνα Καλλιντζή.
 3. Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ξάνθης στην Μαρία Χρυσάφη.

 

ΕΦ.Α.Καβάλας

 

 1. Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης Σταθμού Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών ισχύος 96,6 MW και περίφραξη στα υπ’ αριθ. 424 & 895 αγροτεμάχια αγροκτήματος Πετροπηγής Δήμου Νέστου, συνολικού εμβαδού 18975.3 τ.μ. στη θέση «Ορυζώνες» στο όνομα Κ.Ε.Β.Ε.-Κεραμουργία Β.Ε. πλησίον του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Πιστύρου για την έκδοση ΠΠΔ.
 2. Υποβολή φακέλου για χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στο όνομα ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ ΟΕ στο αριθ. 774 αγροτεμάχιο εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Θεολόγου Θάσου.
 3. Υποβολή φακέλου για έγκριση ή μη ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε αγροτεμάχιο άνευ αριθμού και εκτός αναδασμού Θεολόγου στην Αλυκή Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΒΟΥΖΗ ΙΩΑΝΝΗ.
 4. Υποβολή φακέλου για χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης χωροθέτησης σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στον αγρό 7 εμβ 4295,95 φερόμενης ιδιοκτησίας ΤΡΥΦΩΝ Ε.Ε. και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου αρχαίας πόλης Θάσου.

 

ΕΦ.Α.Δράμας

 

 1. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Συντήρησης και Αποκατάστασης στέγης Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Χωριστής Δράμας», Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
 2. Έγκριση ή μελέτης με τίτλο «Μελέτη Στατικής Επάρκειας Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Χωριστής Δράμας», Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 

Συνεισήγηση / Εισηγητές ΕΦ. Π.Σ., ΕΦ.Α.Καβάλας

 

 1. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 66.612 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Σαλιάρα», Τ.Κ. Παναγίας, Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου (ΠΕΤ 2206784429).

 

 

 

Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.-Α.Μ.Θ

 

 1. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής και αποκατάστασης σε ακίνητο (ισόγειο κατάστημα με πατάρι) επί της οδού Σερρών 7, στο Ο.Τ. 179, εντός του προστατευόμενου ιστορικού τόπου της παλιάς αγοράς της Κομοτηνής, φερόμενης ιδιοκτησίας ακινήτου Οδαμπασίδη Αθανάσιου.
 2. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης του συγκροτήματος του παλαιού νερόμυλου της Ξάνθης, επί της οδού Πινδάρου, εντός των ορίων της χαρακτηρισμένης από το ΥΠΠΟ ως «ιστορικός τόπος» παλιά πόλης της Ξάνθης, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας Ξάνθης.
 3. Έγκριση ή μη κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπης κατοικίας, επί της οδού Ανθεμίου 45 εντός του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ. «αρχαιολογικού τόπου» και τόπου «ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιστορικού τόπου» της Παναγίας Καβάλας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μπατζάκα-Βαζάκα Αντώνιου, Σαββόγλου Ασπασίας, Μήτογλου Ελένης.
 4. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την Υπαγωγή στο Ν.4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4610/2019, αυθαιρεσιών, για την κατεδάφιση παλαιάς ισόγειας οικίας με υπόγειο και βοηθητικών μεταγενέστερων κατασκευών, σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του χαρακτηρισμένου ως «ιστορικού-διατηρητέου και χρήζοντος ειδικής προστασίας τόπου» και «αρχαιολογικού χώρου» οικισμού του Θεολόγου Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας ακινήτου Τσιάμη Πασχάλη.
 5. Έγκριση ή μη εργασιών σε ισόγεια κατοικία με στέγη και προσθήκη κατ’ επέκταση (Κ1) και εργασίες αποκατάστασης, μερικής ανέγερσης εναπομείναντος υφισταμένου κτίσματος (Κ2) εντός του ακινήτου (Ο.Τ. 59), φερόμενης ιδιοκτησίας Τσιτσιφλή Μαρίας, εντός του «ιστορικού τόπου» της Μαρώνειας Ροδόπης.
 6. Έκφραση γνώμης για την υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του Ν.4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4610/2019, αυθαίρετων κατασκευών κατηγορίας 5, σε ακίνητο που βρίσκεται στο ΟΤ 68, εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟ ως «χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας» οικισμού της Μαρώνειας, φερόμενης ιδιοκτησίας των Ταξιλδάρη Κυριάκου, Ταξιλδάρη Ελένης και Ταξιλδάρη Νεράντζη.

 

ΕΦ. Π.Σ.

 

 1. Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος στο Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της εταιρείας ΑΚΜΩΝ ΑΤ.Ε.

 

Ο Γραμματέας  του Τ.Σ.Μ.Α.Μ.Θ.

Ματθαίος Κουτσουμανής

Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό