Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 13/08.09.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα

νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 13).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου, Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13/08.09.2023

1. Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών: α) Καθαρισμού εναπομείναντων λίθινων στοιχείων και προϊόντων κατεδάφισης και β) Ανέγερσης νέας διώροφης οικίας με υπόγειο και δεξαμενή, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Πολυμένη, που βρίσκεται στη θέση Τρείς Ιεράρχες επί των οδών Δαμάλα και Απ. Ναυάρχου, στην Ερμούπολη Σύρου (304622/30.06.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

2. Έγκριση ή μη: (α) υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγής χρήσης στην κάθετη ιδιοκτησία ΙΙ, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίνας Ρηγούτσου και Αργυρούλας Κολιοπούλου και (β) μελέτης λειτουργικής ενοποίησης των κάθετων ιδιοκτησιών Ι και ΙΙ, με εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και αλλαγής χρήσης σε τραπεζικό κατάστημα, για τη στέγαση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε., στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 290452708005, γνωστό ως “Κτήριο αποθηκών πρώην Βοκοτόπουλου”, χαρακτηρισμένο ως νεώτερο μνημείο από το ΥΠΠΟΑ, επί των οδών Ακτή Στρατηγού Παπάγου 46 και Φολεγάνδρου στην Ερμούπολη ν. Σύρου (125232/05.07.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

3. ‘Εγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας LANDMARK LUXURY LIVING ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. για την ανέγερση νέας υπόσκαφης κατοικίας με υδάτινη επιφάνεια και αποθήκη, στη θέση «Πλαγιά» Δ.Δ. Παροικιάς, Δήμου Πάρου, Π.Ε. Κυκλάδων (522354/21.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

4. Έγκριση ή μη αναθεώρησης Οικ Αδείας 26999/2019 για την ανέγερση δύο νέων οικοδομών μετά από την διενέργεια σωστικής ανασκαφής με παράλληλη διατήρηση εν μέρει των αρχιτεκτονικών λειψάνων που προέκυψαν σε αυτήν στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Αναγνώστου στη θέση «Φάρος» Δήμου Σίφνου (417717/26.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

5. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Ελευθερίας Σιγάλα, Νικόλαου Κωστόπουλου και Μαρίας Καραδημητρίου, που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου του Σκάρκου της νήσου Ίου (39128/08.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

6. Έγκριση ή μη αιτήματος της «ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε.» για την κατασκευή 4 διώροφων κτηρίων (κατοικίες Α, Β, Γ, Δ) με υπόγεια, συνολικής δόμησης 397,37 τ.μ. και συνολικής κάλυψης 286,70 τ.μ., και τριών κολυμβητικών δεξαμενών συνολικού εμβαδού 52,90τ.μ. (στις κατοικίες Α,Β,Γ :19,70+15,70+17,50 τ.μ. ) σε οικόπεδο εμβαδού 1036,00 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται εντός οικισμού Αγίου Προκοπίου και εντός Ζώνης Β΄ υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας Νάξου (70472/08.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

7. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγεια υδατοδεξαμενή, αποθήκη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Βίτρι Σούλο & Γιουλίντα Ντούλια στη θέση «Μύλοι» Ιουλίδας Κέας (250594/25.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

8. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ανθής Μαμάη για την τοποθέτηση φορητής δεξαμενής νερού σε αγροτεμάχιο εμβαδού 6.410,00, τ.μ. εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του ελληνιστικού πύργου Τσούκας στη Νήσο Άνδρο (1095/30.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

9. Αποδοχή ή μη της Αίτησης θεραπείας της Μαρίας Ψωμά κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/581527/7.7.2022 Απόφασης σχετικά με μη υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 τμήματος υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο προ του ’55, εντός του οικισμού της Αγίας Ελεούσας και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης Άνδρου (αρ. δήλωσης 11846404) (193748/18.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

10. Έγκριση ή μη αιτήματος λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (λιανική διάθεση τροφίμων, ποτών, ψιλικών και καπνικών προϊόντων) σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Άγγελου Καλόγηρου, στην Απολλωνία Σίφνου (μισθωτής: Ελένη Κωνσταντινίδη και ΣΙΑ ΕΕ) (219940/24.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

11. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο (2) ισόγειων κατοικιών με υπόγεια, υπόγειες δεξαμενές και κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ν. Π. ΖΟΥΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (οικόπεδο Ε) στη θέση «Βολλάδα – Άγιος Γεώργιος» Οτζιά Ν. Κέας (379618/01.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

12. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο (2) ισόγειων κατοικιών με υπόγεια, υπόγειες δεξαμενές και κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ν. Π. ΖΟΥΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ & Γκοργκόλη Ανδρέας (οικόπεδο Δ) στη θέση «Βολλάδα – Άγιος Γεώργιος» Οτζιά Ν. Κέας (494857/01.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

13. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγεια δεξαμενή σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Κατιάνας Σπυρίδου στη θέση «Πηγάδια» Χώρας Αμοργού ν. Αμοργού (210943/01.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

14. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης διώροφης οικοδομής σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεώργιου Βενετσάνου και Μόσχας Πρασίνου εντός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (73281/13.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

15. Έγκριση ή μη αιτήματος κατεδάφισης αποθήκης και προβόλου και προσθήκης κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Θεόδωρου Σπανού, εντός του οικισμού «Άγιος Γεώργιος» Ηρακλειάς (494679/13.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

16. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ξενοδοχείου με κολυμβητική δεξαμενή σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Πράσινου στην θέση «Βάρδια» εκτός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (40770/13.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

17. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ξενοδοχείου με κολυμβητική δεξαμενή σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη και Ελευθέριου Πράσινου στην θέση «Βάρδια» εκτός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (40772/13.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

18. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής λιθοδομής με φωτισμό, στη θέση Παλάτια, Κοινότητας Νάξου (229365/23.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

19. Οικοδομική Υπόθεση της ΝΑΛΒΑ Ι.Κ.Ε. (πρώην Αγγ. Μελετοπούλου) για ανέγερση ισόγειου κτηρίου με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, (Χρήση Κέντρου αναψυχής) στη θέση «Κολυμπήθρες», Δ.Δ. Νάουσας, νήσου Πάρου (282993/26.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

20. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής υφιστάμενου κτίσματος στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στη φερόμενη ιδιοκτησία Φιλιππόγλου Γεωργίου, στα Κατάπολα Αμοργού(Αίτημα επισκευής υφιστάμενου κτίσματος στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στη φερόμενη ιδιοκτησία Φιλιππόγλου Γεωργίου, στα Κατάπολα Αμοργού29.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

21. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής (10) περγκολών σε βεράντες και εξώστες διώροφου κτηρίου με υπόγειο, φερόμενης ιδιοκτησίας Σοφίας Λιώρη, εντός του οικισμού Όρμου Αιγιάλης Αμοργού (170080/29.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

22. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο ισόγειων οικοδομών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Κουκουμά Βικτωρίας (πρώην φερόμενη ιδιοκτησία κ. Μενδρινού Σοφίας), εντός οικισμού Λαγκάδας Αμοργού (144359/29.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

23. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας οικοδομής & επισκευής υφιστάμενου κτίσματος σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Αναστάσιου Ιωάννου & Μαρίνας Κυριακή, εκτός του οικισμού Λαγκάδας στην τοποθεσία Θηρόου ή Φυρόου (431919/29.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

24. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας οικοδομής και ανακαίνισης παλαιάς υφιστάμενης στη φερόμενη ιδιοκτησία Cecile Pertigon, στη θέση Άγιος Παντελεήμων- Μαλτέζι Καταπολων Αμοργού (428704/29.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

25. Έγκριση ή μη αιτήματος του Εμμανουήλ Δελασούδα στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση εδάφους και διάστρωση με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα για διέλευση δουλείας» με συνολική όδευση εντός αγροτεμαχίων φερόμενων ιδιοκτησιών α). Ευάγγελου Σιώτου (ιδιοκτησία Α), β). Κληρ. Νικολάου Ψάρρου (ιδιοκτησία Β) και γ). Εμμανουήλ Δελασούδα (ιδιοκτησία Γ) στην εκτός σχεδίου θέση «Βαρύ», Δήμου Τήνου (210611/30.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

26. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών: α) Καθαρισμού εναπομείναντων λίθινων στοιχείων και προϊόντων κατεδάφισης και β) Ανέγερσης νέας διώροφης οικίας με υπόγειο και δεξαμενή, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Πολυμένη, που βρίσκεται στη θέση Τρείς Ιεράρχες επί των οδών Δαμάλα και Απ. Ναυάρχου, στην Ερμούπολη Σύρου (304622/30.06.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

 

27. Έγκριση ή μη αιτήματος: (α) υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγής χρήσης στην κάθετη ιδιοκτησία ΙΙ, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Μαρίνας Ρηγούτσου και Αργυρούλας Κολιοπούλου και (β) μελέτης λειτουργικής ενοποίησης των κάθετων ιδιοκτησιών Ι και ΙΙ, με εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και αλλαγής χρήσης σε τραπεζικό κατάστημα, για τη στέγαση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε., στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 290452708005, γνωστό ως “Κτήριο αποθηκών πρώην Βοκοτόπουλου”, χαρακτηρισμένο ως νεώτερο μνημείο από το ΥΠΠΟΑ, επί των οδών Ακτή Στρατηγού Παπάγου 46 και Φολεγάνδρου στην Ερμούπολη ν. Σύρου (125232/05.07.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

 

28. Έγκριση ή μη της μελέτης «Εξοπλισμού, ανάπλασης πλατείας, πρασίνου, παιδικής χαράς και οργάνων άθλησης» στην χώρα της Άνδρου, του Δήμου Άνδρου (126176/13.07.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

 

29. Έγκριση ή μη αιτήματος (α) καθαίρεσης παλαιού ερειπωμένου κτίσματος και (β) ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με πατάρι και υπόγειο σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Guy Robert Alain Delamotte και Veronique Odette Jacqueline Dahuron στη θέση ‘Άγ. Βλάσιος’ στην Ιουλίδα Κέας (147769/24.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 19/13.10.2022

 

30. Έγκριση ή μη των έργων «Άδεια κατεδάφισης» και «Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μπαλαμπουνίδη Βερονίκης, στην Έξω Γωνιά νήσου Θήρας (289103/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

31. Έγκριση ή μη τροποποιημένης εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης και πρότασης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του έργου: «Ανέγερση δυο ισογείων κατοικιών με υπόγειο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΟΡΤΟ ΦΗΡΑ ΒΙΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Φύτρου και Μαρίνας Λαύκα), στην θέση «Άγιοι Απόστολοι Μαρτινούς, στο Πύργο της νήσου Θήρας» [ΕΦΑΚΥΚ] (141907/21.07.2023 και 17.08.2023) Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

 

32. Έγκριση ή μη αιτήματος αποπεράτωσης νομίμων και αυθαιρέτων τμημάτων της υπ΄αρ. 1876/96 άδειας ναοδομίας (Α/Α δήλωση του ν. 4495/2017) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Έβελυν Κουκουμέλη, στη θέση Μαράδες Κέας (387093/31.08.2023) [ΕΦΑΚΥ] Κατόπιν σωστικής ανασκαφικής έρευνας