Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 14/19.09.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα

νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 14).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου, Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14/19.09.2023

1. Έγκριση ή μη: (α) υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγής χρήσης στην κάθετη ιδιοκτησία ΙΙ, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίνας Ρηγούτσου και Αργυρούλας Κολιοπούλου και (β) μελέτης λειτουργικής ενοποίησης των κάθετων ιδιοκτησιών Ι και ΙΙ, με εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και αλλαγής χρήσης σε τραπεζικό κατάστημα, για τη στέγαση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε., στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 290452708005, γνωστό ως “Κτήριο αποθηκών πρώην Βοκοτόπουλου”, χαρακτηρισμένο ως νεώτερο μνημείο από το ΥΠΠΟΑ, επί των οδών Ακτή Στρατηγού Παπάγου 46 και Φολεγάνδρου στην Ερμούπολη ν. Σύρου (125232/05.07.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη αναθεώρησης Οικ Αδείας 26999/2019 για την ανέγερση δύο νέων οικοδομών μετά από την διενέργεια σωστικής ανασκαφής με παράλληλη διατήρηση εν μέρει των αρχιτεκτονικών λειψάνων που προέκυψαν σε αυτήν στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Αναγνώστου στη θέση «Φάρος» Δήμου Σίφνου (417717/26.04.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ανθής Μαμάη για την τοποθέτηση φορητής δεξαμενής νερού σε αγροτεμάχιο εμβαδού 6.410,00, τ.μ. εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του ελληνιστικού πύργου Τσούκας στη Νήσο Άνδρο (1095/30.05.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Αποδοχή ή μη της Αίτησης θεραπείας της Μαρίας Ψωμά κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/581527/7.7.2022 Απόφασης σχετικά με μη υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 τμήματος υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο προ του ’55, εντός του οικισμού της Αγίας Ελεούσας και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιόπολης Άνδρου (αρ. δήλωσης 11846404) (193748/18.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη αιτήματος λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (λιανική διάθεση τροφίμων, ποτών, ψιλικών και καπνικών προϊόντων) σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Άγγελου Καλόγηρου, στην Απολλωνία Σίφνου (μισθωτής: Ελένη Κωνσταντινίδη και ΣΙΑ ΕΕ) (219940/24.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Οικοδομική Υπόθεση της ΝΑΛΒΑ Ι.Κ.Ε. (πρώην Αγγ. Μελετοπούλου) για ανέγερση ισόγειου κτηρίου με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, (Χρήση Κέντρου αναψυχής) στη θέση «Κολυμπήθρες», Δ.Δ. Νάουσας, νήσου Πάρου (282993/26.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος του Εμμανουήλ Δελασούδα στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση εδάφους και διάστρωση με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα για διέλευση δουλείας» με συνολική όδευση εντός αγροτεμαχίων φερόμενων ιδιοκτησιών α). Ευάγγελου Σιώτου (ιδιοκτησία Α), β). Κληρ. Νικολάου Ψάρρου (ιδιοκτησία Β) και γ). Εμμανουήλ Δελασούδα (ιδιοκτησία Γ) στην εκτός σχεδίου θέση «Βαρύ», Δήμου Τήνου (210611/30.06.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη αιτήματος (α) καθαίρεσης παλαιού ερειπωμένου κτίσματος και (β) ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με πατάρι και υπόγειο σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Guy Robert Alain Delamotte και Veronique Odette Jacqueline Dahuron στη θέση ‘Άγ. Βλάσιος’ στην Ιουλίδα Κέας (147769/24.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 19/13.10.2022

9. Έγκριση ή μη των έργων «Άδεια κατεδάφισης» και «Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μπαλαμπουνίδη Βερονίκης, στην Έξω Γωνιά νήσου Θήρας (289103/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη τροποποιημένης εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης και πρότασης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του έργου: «Ανέγερση δυο ισογείων κατοικιών με υπόγειο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΟΡΤΟ ΦΗΡΑ ΒΙΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Φύτρου και Μαρίνας Λαύκα), στην θέση «Άγιοι Απόστολοι Μαρτινούς, στο Πύργο της νήσου Θήρας» (141907/21.07.2023 και 17.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη ανέγερσης Β΄ισόγειας οικίας σε ακίνητο ιδιοκτησίας Β.Βλαχαντώνη στη θέση ”Διασέλι” στην Ιουλίδα Κέας (212823/05.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

12. Έγκριση ή μη διενέργειας επισκευαστικών εργασιών σε υφιστάμενο κτίσμα και προσθήκη κατ’ επέκταση χώρων φιλοξενίας στη μονή Φανερωμένης νήσου Νάξου (96897/06.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

13. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής τριών ανεξάρτητων κατοικιών εντός ακινήτου φερομένης ιδιοκτησίας Μιχαήλ ΠΕΤΡΟΥ (ΚΑΕΚ 290822015001) στην «Πάχαινα» Μήλου (220064/07.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

14. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου διώροφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο σε οικόπεδο εμβαδού 277,38τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Λάζαρου και Μάρκου Παπαρίδη εντός οικισμού Πανόρμου, Δήμου Τήνου (639482/07.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

15. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Πασόη Ελισάβετ, στην εκτός σχεδίου περιοχή Έξω Γωνιάς νήσου Θήρας (192726/11.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

16. Έγκριση ή μη αιτήματος εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου (Φ/Β) ισχύος 600kWp, στη θέση «ΘΗΡΑΣΙΑ ΘΗΡΑΣ», του Δήμου Θήρας, της νήσου Θήρας της Ενεργειακής Κοινότητας Περιορισμένης Ευθύνης, Εκ Θηρασίας (576506/12.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

17. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση ξενοδοχείου 3* με υπόγειο και αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος», σε οικόπεδο εντός οικισμού Καμαρίου Επισκοπής Γωνιάς της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «SKYBAY IKE» (278674/12.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

18. Έγκριση ή μη του έργου «Νέες ισόγειες κατοικίες με υπόγειο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευστρατίου Φετάνη, στην εκτός σχεδίου περιοχή Ακρωτηρίου νήσου Θήρας, στη θέση «Χριστός» (261484/12.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

19. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση τριών ισόγειων κατοικιών με υπόγεια και θόλους, μιας διώροφης διπλοκατοικίας με υπόγειο και θόλο & δύο ισόγειων καταστημάτων με υπόγειο και θόλο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Λοΐζου Βαμβακούση, εντός οικισμού Καμαρίου νήσου Θήρας (175431/12.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

20. Έγκριση ή μη της μελέτης αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης, πρότασης αποκατάστασης και ανάδειξης Ι.Ν. Παναγίας-Υπαπαντής Δεσποτικού και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (337729/17.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

21. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης «Ανέγερση διώροφου κτηρίου κατοικιών με υπόγειο, σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του οικισμού του Πύργου Θήρας», φερόμενης ιδιοκτησίας Αγαμέμνονα Καραμολέγκου (342554/26.07.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

22. Έγκριση ή μη εργασιών εξωτερικών χρωματισμών, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, κατασκευής ανελκυστήρα και εγκατάστασης αναβατορίου για την πρόσβαση ΑμεΑ σε τραπεζικό κατάστημα σε διώροφο ακίνητο επί των οδών Ανδρέα Δρακάκη (πρώην Γ. Σταύρου) 1 και Άνδρου στην Ερμούπολη ν. Σύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Alpha Bank Α.Ε. (187131/31.07.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

23. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την αποκατάσταση υπόσκαφου κτίσματος με προσθήκη κατ’ επέκταση, σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του οικισμού του Βόθωνα, της νήσου Θήρας φερόμενης ιδιοκτησίας ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΚΑΒΑΡΑ Ο.Ε. (374597/04.08.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

24. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την «Ανέγερση διώροφου κτηρίου με υπόγειο», σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του οικισμού της Φοινικιάς Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης και Πέτρου Χάλαρη (40446/05.09.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

25. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση τεσσάρων κατοικιών εκ των οποίων , μία είναι μεζονέτα, με υπόγειο» σε ιδιοκτησία εντός οικισμού Καρτεράδου της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ευθυμίας Πιπλικάτση (369227/05.09.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

26. Συμπληρωματικά στοιχεία για την έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με όροφο, υπόγειο και μια κολυμβητική δεξαμενή φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΕΤΑΧΑ Development στην θέση Αγ. Γεώργιος Αντιπάρου (κατοικία 2) (388614/25.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

27. Έγκριση ή μη αιτήματος χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδα φερόμενης ιδιοκτησίας Ειρήνης Αλεξανδροπούλου στο πλαίσιο του οικοδομικού συγκροτήματος «Ηλιόλουστες Διακοπές» στην Επισκοπή Δήμου Κύθνου (305804/01.09.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

28. Εγκριση ανέγερσης συγκροτήματος νέων ισόγειων κατοικιών σε ακίνητο ιδιοκτησίας Daniele Portomeo στη θέση ”Ανω Μερί” στο Ανω Κουφονήσι (559655/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

29. Έγκριση ή μη ανέγερσης δύο διώροφων κτηρίων (κατοικίες) σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Ψαρρού εντός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (73346/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

30. Έγκριση ή μη ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών και προσθήκης καθ’ ύψος σε υφιστάμενο κτίσμα σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Μαρκουλή εντός του οικισμού «Σταυρός» Δονούσας (592434/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

31. Έγκριση ή μη ανέγερσης ξενοδοχείου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας NOMAS AE εντός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (601419/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

32. Έγκριση ή μη ανέγερσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χώρους διαμονής προσωπικού σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ANTONIOLI REAL ESTATE στην θέση «Λιμάνι» εντός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (65030/04.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

33. Έγκριση ή μη ανέγερσης ξενοδοχείου με κολυμβητικές δεξαμενές σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη και Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου στην θέση «Άνω Μέρι» εκτός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (315001/11.09.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

34. Έγκριση ή μη αιτήματος χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφής σε φερόμενη ιδιοκτησία Γεώργιου και Χριστίνας Ρουσοπούλου στην θέση «Αλωνίστρα», εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου (395918/11.09.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

35. Έγκριση ή μη τροποποιημένης μελέτης ανέγερσης Ξενοδοχείου κατηγορίας 3* με κολυμβητική δεξαμενή σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας Pesch Immobilien KG που βρίσκεται στη θέση Γαϊδάρου Ράχη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαγγαναρίου της νήσου Ίου (201741/13.09.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

36. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την επισκευή-συντήρηση του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟ νεώτερου μνημείου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Μπιζά, που βρίσκεται στον οικισμό της Οίας, του Δήμου Θήρας (300946/13.09.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία