Υπουργείο Πολιτισμού

HΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 16/05.10.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα

νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 16).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου, Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16/05.10.2023

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μιχαήλ Ρώτα για έγκριση προσθήκης καθ’ ύψος Ε 16,38 τ.μ.

σε υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα Ε 22,58 τ.μ. στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο Χώρας

Σερίφου (123109/06.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

2. Έγκριση ή μη αιτήματος (α) καθαίρεσης παλαιού ερειπωμένου κτίσματος και (β)

ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με πατάρι και υπόγειο σε οικόπεδο φερόμενης

ιδιοκτησίας Guy Robert Alain Delamotte και Veronique Odette Jacqueline Dahuron στη

θέση ‘Άγ. Βλάσιος’ στην Ιουλίδα Κέας (147769/24.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση τριών ισόγειων κατοικιών με υπόγεια και θόλους,

μιας διώροφης διπλοκατοικίας με υπόγειο και θόλο & δύο ισόγειων καταστημάτων με

υπόγειο και θόλο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Λοΐζου Βαμβακούση, εντός

οικισμού Καμαρίου νήσου Θήρας (175431/12.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Συμπληρωματικά στοιχεία για την έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με όροφο,

υπόγειο και μια κολυμβητική δεξαμενή φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΕΤΑΧΑ Development

στην θέση Αγ. Γεώργιος Αντιπάρου (κατοικία 2) (388614/25.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ

ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη ανέγερσης ξενοδοχείου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας NOMAS AE

εντός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (601419/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε

ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη ανέγερσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χώρους

διαμονής προσωπικού σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ANTONIOLI REAL ESTATE στην

θέση «Λιμάνι» εντός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (65030/04.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη τροποποιημένης μελέτης ανέγερσης Ξενοδοχείου κατηγορίας 3* με

κολυμβητική δεξαμενή σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας Pesch

Immobilien KG που βρίσκεται στη θέση Γαϊδάρου Ράχη, εντός του κηρυγμένου

αρχαιολογικού χώρου Μαγγαναρίου της νήσου Ίου (201741/13.09.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Αίτημα ανέγερσης δύο διώροφων κτηρίων συνολικής κάλυψης 252,05 τ.μ. και δόμησης

341,25 τ.μ. με υπόγειο χώρο στάθμευσης σε γήπεδο εμβαδού 427,30 τ.μ. φερόμενης

ιδιοκτησίας κ. Θεόφιλου Γρηγορόπουλου εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Αγίου

Ιωάννη ”Αποκεφαλιστή” στην περιοχή Άγιος Ιωάννης της Χώρας Νάξου

(108784/20.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

9. Έγκριση ή μη έργου κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές Γαύριο,

Κάτω Άγιος Πέτρος, Όρμος Κορθίου και Χώρα Άνδρου του Δήμου Άνδρου

(235854/20.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

10. Έγκριση ή μη αιτήματος (1) αντικατάστασης δώματος και αλλαγής χρήσης υφιστάμενης

αποθήκης σε κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Νέλλης Κορωναίου και (2) προσθήκης

κατ’ επέκταση νέας ισόγειας κατοικίας σε όμορη κάθετη ιδιοκτησία, φερόμενης

ιδιοκτησίας κ. Νέλλης Κορωναίου, στη θέση «Βηθλεέμ» Λευκών Πάρου

(202088/21.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

11. Αίτημα ανέγερσης τεσσάρων ισόγειων κατοικιών με τέσσερις κολυμβητικές δεξαμενές

συνολικής κάλυψης και δόμησης 184,60 τ.μ. σε γήπεδο εμβαδού 4.615,23 τ.μ.

φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολέττας-Μαρίας Καστελλάνου στη θέση “Καυκάρι” Τ.Κ.

Ποταμιάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (413258/21.07.2023)

[ΕΦΑΚΥΚ]

12. Αίτημα της Ευαγγελίας Λούρα για έγκριση 1) υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 αυθαίρετων

διενεργηθεισών κατασκευών σε διώροφο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας της που

χωροθετείται στον οικισμό της Χώρας νήσου Ίου και 2) διενέργειας εργασιών

αποκατάστασης στο ίδιο κτήριο (350161/24.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

13. Αίτηση για άδεια κατεδάφιση τμήματος κατοικίας, αντικατάσταση στέγης με

υποστήλωματα, επεμβάσεις στις όψεις και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε κατάστημα

σε υφιστάμενη κατοικίας ιδιοκτησίας Μαρίας Τσιγώνια στη θέση ”Παναγιά” στη

Μάρπησσα Πάρου (60156/24.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

14. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης καθ’ ύψος και την κατ’ επέκταση ισόγειου σε

υφιστάμενη ισόγεια κατοικία προ του 1955, επισκευής λιθόκτιστου κτίσματος,

κατασκευής περγκολών στον περιβάλλοντα χώρο και αλλαγής όψης ισογείου σε ακίνητο

φερομένης ιδιοκτησίας Ν. Αναστασίου στο Μεσαθούρι Άνδρου (220056/25.07.2023)

[ΕΦΑΚΥΚ]

15. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης κατοικίας με υπόγεια δεξαμενή νερού και υδάτινο

στοιχείο σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Στ. Δελαβίνια στη θέση Ξιφάρα Νάουσας

Πάρου (87747/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

16. Αίτημα της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για την

εγκατάσταση νέου σταθμού κινητής τηλεφωνίας (κωδική ονομασία: AG_PROKOP_MI,

κωδικός θέσης 1444657) στο δώμα υπάρχοντος κτηρίου, στη θέση «Πύργος» στην

περιοχή «Άγιος Προκόπιος», Τ.Κ. Αγίου Αρσενίου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,

Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, εντός της Ζώνης Β΄ υπό όρους και περιορισμούς

δομήσιμης της Στελίδας (264877/26.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

17. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5* με τρία

κτήρια (ένα ανά επίπεδο), που έχουν υπόγεια, υπόσκαφα τμήματα, πέργκολες,

συνολικής κάλυψης 497,13 τ.μ. και συνολικής δόμησης 539,25 τ.μ., με τρεις

κολυμβητικές δεξαμενές, από μία σε κάθε επίπεδο, συνολικού εμβαδού 352,79 τ.μ., σε

τμήμα εντός της Ζώνης Β γηπέδου συνολικού εμβαδού 8911,54 τ.μ. [το οποίο εν μέρει

περιλαμβάνεται εντός της Ζώνη Β (ΖΟΕ 1γ) και εν μέρει εντός της Ζώνης Α της Στελίδας]

φερομένης ιδιοκτησίας της ΣΙΟΒΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στη θέση «Πύργος» στη Στελίδα Νάξου (150500/27.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

18. Χωροθέτηση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από την

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Τρικέ, εντός

του ιστορικού κέντρου Χώρας Τήνου (124472/27.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

19. Αίτημα «Επισκευής για λόγους υγιεινής και χρήσης διώροφης κατοικίας και αλλαγής

χρήσης χώρων ισογείου από κατοικία σε κατάστημα» σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας

Ζαμπετώς Τριβυζά στη θέση «Ευαγγελίστρια» Μάρπησσας Πάρου (50987/27.07.2023)

[ΕΦΑΚΥΚ]

20. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Αμοργού για την κατασκευή δεξαμενής, δικτύων

ύδρευσης και νέας οδοποιίας στη θέση «Δέμα» Χώρας Αμοργού (307263/27.07.2023)

[ΕΦΑΚΚΥ]

21. Αίτημα ανάκλησης της με αρ. πρωτ. ΕΦΑΚΥΚ/2416/19.03.2021 Απόφασης (με ΑΔΑ:

96ΦΕ4653Π4-7ΡΧ) και έγκρισης τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης προσθήκης

καθ΄ ύψος α΄ ορόφου σε ισόγεια λιθόκτιστη κατοικία και ανέγερση νέας ισόγειας

κατοικίας σε οικόπεδο, εμβαδού 179,90τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Κ. Κωνσταντάρα

στη θέση «Τρούλος» της Χώρας Αμοργού (350299/31.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

22. Έγκριση ή μη αιτήματος χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφής σε φερόμενη ιδιοκτησία

Δέσποινας Κουχή εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου (451666/28.09.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, αν. ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ

23. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την «Ανέγερση νέου ισόγειου καταστήματος

υγειονομικού ενδιαφέροντος, με υπόγειο», σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του

οικισμού του Βόθωνα Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας ΣΑΝΤΟ ΚΑΠΑΡΗ Ε.Ε.

(175250/22.09.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ