Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 17/12.10.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα

νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 17).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου, Αρχαιολόγος

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17/12.10.2023

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, αν. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την επισκευή υφιστάμενης υπόσκαφης οικίας και κάναβας, σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του οικισμού Οίας, της νήσου Θήρας φερόμενης ιδιοκτησίας Καλλιόπης και Αγγελικής Χάλαρη, με εκμίσθωση από ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ Α.Ε. (156927/05.10.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

2. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής στη θέση «Τριάγκαθας», στην περιοχή Μουτσούνα, ν. Νάξου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Φραγκίσκου Ευδοκίας (237111/05.10.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

3. Έγκριση ή μη ανέγερσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χώρους διαμονής προσωπικού σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ANTONIOLI REAL ESTATE στην θέση «Λιμάνι» εντός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (65030/04.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη τροποποιημένης μελέτης ανέγερσης Ξενοδοχείου κατηγορίας 3* με κολυμβητική δεξαμενή σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας Pesch Immobilien KG που βρίσκεται στη θέση Γαϊδάρου Ράχη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαγγαναρίου της νήσου Ίου (201741/13.09.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Αίτημα ανέγερσης δύο διώροφων κτηρίων συνολικής κάλυψης 252,05 τ.μ. και δόμησης 341,25 τ.μ. με υπόγειο χώρο στάθμευσης σε γήπεδο εμβαδού 427,30 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Θεόφιλου Γρηγορόπουλου εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη ”Αποκεφαλιστή” στην περιοχή Άγιος Ιωάννης της Χώρας Νάξου (108784/20.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη έργου κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στις περιοχές Γαύριο, Κάτω Άγιος Πέτρος, Όρμος Κορθίου και Χώρα Άνδρου του Δήμου Άνδρου (235854/20.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος (1) αντικατάστασης δώματος και αλλαγής χρήσης υφιστάμενης αποθήκης σε κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Νέλλης Κορωναίου και (2) προσθήκης κατ’ επέκταση νέας ισόγειας κατοικίας σε όμορη κάθετη ιδιοκτησία, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νέλλης Κορωναίου, στη θέση «Βηθλεέμ» Λευκών Πάρου (202088/21.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Αίτημα ανέγερσης τεσσάρων ισόγειων κατοικιών με τέσσερις κολυμβητικές δεξαμενές συνολικής κάλυψης και δόμησης 184,60 τ.μ. σε γήπεδο εμβαδού 4.615,23 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολέττας-Μαρίας Καστελλάνου στη θέση “Καυκάρι” Τ.Κ. Ποταμιάς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (413258/21.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Αίτηση για άδεια κατεδάφιση τμήματος κατοικίας, αντικατάσταση στέγης με υποστήλωματα, επεμβάσεις στις όψεις και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε κατάστημα σε υφιστάμενη κατοικίας ιδιοκτησίας Μαρίας Τσιγώνια στη θέση ”Παναγιά” στη Μάρπησσα Πάρου (60156/24.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης καθ’ ύψος και την κατ’ επέκταση ισόγειου σε υφιστάμενη ισόγεια κατοικία προ του 1955, επισκευής λιθόκτιστου κτίσματος, κατασκευής περγκολών στον περιβάλλοντα χώρο και αλλαγής όψης ισογείου σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ν. Αναστασίου στο Μεσαθούρι Άνδρου (220056/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης κατοικίας με υπόγεια δεξαμενή νερού και υδάτινο στοιχείο σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Στ. Δελαβίνια στη θέση Ξιφάρα Νάουσας Πάρου (87747/25.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

12. Αίτημα της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για την εγκατάσταση νέου σταθμού κινητής τηλεφωνίας (κωδική ονομασία: AG_PROKOP_MI, κωδικός θέσης 1444657) στο δώμα υπάρχοντος κτηρίου, στη θέση «Πύργος» στην περιοχή «Άγιος Προκόπιος», Τ.Κ. Αγίου Αρσενίου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, εντός της Ζώνης Β΄ υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας (264877/26.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

13. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5* με τρία κτήρια (ένα ανά επίπεδο), που έχουν υπόγεια, υπόσκαφα τμήματα, πέργκολες, συνολικής κάλυψης 497,13 τ.μ. και συνολικής δόμησης 539,25 τ.μ., με τρεις κολυμβητικές δεξαμενές, από μία σε κάθε επίπεδο, συνολικού εμβαδού 352,79 τ.μ., σε τμήμα εντός της Ζώνης Β γηπέδου συνολικού εμβαδού 8911,54 τ.μ. [το οποίο εν μέρει περιλαμβάνεται εντός της Ζώνη Β (ΖΟΕ 1γ) και εν μέρει εντός της Ζώνης Α της Στελίδας] φερομένης ιδιοκτησίας της ΣΙΟΒΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ, στη θέση «Πύργος» στη Στελίδα Νάξου (150500/27.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

14. Χωροθέτηση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από την ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Τρικέ, εντός του ιστορικού κέντρου Χώρας Τήνου (124472/27.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15. Αίτημα «Επισκευής για λόγους υγιεινής και χρήσης διώροφης κατοικίας και αλλαγής χρήσης χώρων ισογείου από κατοικία σε κατάστημα» σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ζαμπετώς Τριβυζά στη θέση «Ευαγγελίστρια» Μάρπησσας Πάρου (50987/27.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

16. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Αμοργού για την κατασκευή δεξαμενής, δικτύων ύδρευσης και νέας οδοποιίας στη θέση «Δέμα» Χώρας Αμοργού (307263/27.07.2023) [ΕΦΑΚΚΥ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

17. Αίτημα ανάκλησης της με αρ. πρωτ. ΕΦΑΚΥΚ/2416/19.03.2021 Απόφασης (με ΑΔΑ: 96ΦΕ4653Π4-7ΡΧ) και έγκρισης τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης προσθήκης καθ΄ ύψος α΄ ορόφου σε ισόγεια λιθόκτιστη κατοικία και ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας σε οικόπεδο, εμβαδού 179,90τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Κ. Κωνσταντάρα στη θέση «Τρούλος» της Χώρας Αμοργού (350299/31.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

18. Έγκριση ή μη ανέγερσης ξενοδοχείου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας SPIRIT INNOVATIONS ABEE στην θέση «Παριανός» εκτός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (596831/15.09.2023) [ΕΦΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

19. Έγκριση ή μη ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος με κολυμβητικές δεξαμενές σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας TERRA MARE IKE στην θέση «Σπηλιάδα» εκτός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (314340/28.09.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

20. Επανυποβολή τροποποιημένης μελέτης για έγκριση ή μη τροποποιημένες μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, ξενώνες, κολυμβητική δεξαμενή και υδάτινο στοιχείο φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΕΤΑΧΑ Development στην θέση Αγ. Γεώργιος- Τράχηλας Αντιπάρου (κατοικία 1) (393950/03.10.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

21. Έγκριση ή μη αιτήματος χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφής σε φερόμενη ιδιοκτησία κας ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ Ελένης στην εντός σχεδίου θέση «Περιβόλι» Χώρας νήσου Φολεγάνδρου (455174/04.10.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]