Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 18/23.10.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα

νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 18).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου, Αρχαιολόγος

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18/23.10.2023

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

1. Αίτημα της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για την εγκατάσταση νέου σταθμού κινητής τηλεφωνίας (κωδική ονομασία: AG_PROKOP_MI, κωδικός θέσης 1444657) στο δώμα υπάρχοντος κτηρίου, στη θέση «Πύργος» στην περιοχή «Άγιος Προκόπιος», Τ.Κ. Αγίου Αρσενίου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, εντός της Ζώνης Β΄ υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας (264877/26.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5* με τρία κτήρια (ένα ανά επίπεδο), που έχουν υπόγεια, υπόσκαφα τμήματα, πέργκολες, συνολικής κάλυψης 497,13 τ.μ. και συνολικής δόμησης 539,25 τ.μ., με τρεις κολυμβητικές δεξαμενές, από μία σε κάθε επίπεδο, συνολικού εμβαδού 352,79 τ.μ., σε τμήμα εντός της Ζώνης Β γηπέδου συνολικού εμβαδού 8911,54 τ.μ. [το οποίο εν μέρει περιλαμβάνεται εντός της Ζώνη Β (ΖΟΕ 1γ) και εν μέρει εντός της Ζώνης Α της Στελίδας] φερομένης ιδιοκτησίας της ΣΙΟΒΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ, στη θέση «Πύργος» στη Στελίδα Νάξου (150500/27.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Χωροθέτηση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος από την ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Τρικέ, εντός του ιστορικού κέντρου Χώρας Τήνου (124472/27.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Αίτημα «Επισκευής για λόγους υγιεινής και χρήσης διώροφης κατοικίας και αλλαγής χρήσης χώρων ισογείου από κατοικία σε κατάστημα» σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας
Ζαμπετώς Τριβυζά στη θέση «Ευαγγελίστρια» Μάρπησσας Πάρου (50987/27.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Αίτημα ανάκλησης της με αρ. πρωτ. ΕΦΑΚΥΚ/2416/19.03.2021 Απόφασης (με ΑΔΑ:96ΦΕ4653Π4-7ΡΧ) και έγκρισης τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης προσθήκης καθ΄ ύψος α΄ ορόφου σε ισόγεια λιθόκτιστη κατοικία και ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας σε οικόπεδο, εμβαδού 179,90τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Κ. Κωνσταντάρα στη θέση «Τρούλος» της Χώρας Αμοργού (350299/31.07.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
6. Έγκριση ή μη ανέγερσης ξενοδοχείου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας SPIRIT INNOVATIONS ABEE στην θέση «Παριανός» εκτός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (596831/15.09.2023) [ΕΦΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
7. Έγκριση ή μη ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος με κολυμβητικές δεξαμενές σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας TERRA MARE IKE στην θέση «Σπηλιάδα» εκτός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (314340/28.09.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
8. Επανυποβολή τροποποιημένης μελέτης για έγκριση ή μη τροποποιημένες μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, ξενώνες, κολυμβητική δεξαμενή και υδάτινο στοιχείο φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΕΤΑΧΑ Development στην θέση Αγ. Γεώργιος-Τράχηλας Αντιπάρου (κατοικία 1) (393950/03.10.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Πλυτά στη θέση ‘Χάλαρα’ Παροικιάς Πάρου – Επανυποβολή (358584/01.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

10. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε ισόγεια κατοικία εντός οικισμού Χώρας Σικίνου» σε υφιστάμενα ισόγεια κτίσματα φερόμενης
ιδιοκτησίας Πέτρου Σελέκου, στο Χωριό, της Χώρας νήσου Σικίνου (323238/02.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

11. Έγκριση ή μη αιτήματος (α) καθαίρεσης ισόγειου κτιρίου και (β) ανέγερσης νέας ισόγειας οικοδομής σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Victoire de Castellane στον Αρτεμώνα Σίφνου (127710/03.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

12. Διαβίβαση αιτήματος εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας στη θέση «Μπαχνά» Πάρου (301205/03.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

13. Διαβίβαση υπόθεσης με θέμα: «Επισκευή ισόγειας οικίας, αντικατάσταση πλάκας και προσθήκη ορόφου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη και Δημητρίου Απέργη επί
της οδού Αγίου Ιωάννου 17 στη Χώρα Τήνου (243214/03.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

14. Διαβίβαση υπόθεσης με θέμα: «Νομιμοποίηση τμημάτων ισογείου σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4495/2017, ρύθμιση υπερβάσεων, αποπεράτωση οικοδομής κατασκευή εξωτερικής κλίμακας & ξύλινης πέργκολας, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Αρβανίτη εντός οικισμού Ακρωτηρίου Θήρας (393352/03.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

15. Αίτημα κατασκευής τριών κολυμβητικών δεξαμενών και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου σε γήπεδο εμβαδού 5.531,63 τ.μ. με ισόγειο συγκρότημα τεσσάρων λιθόκτιστων
κατοικιών με υπόγειο, συνολικής κάλυψης και δόμησης 227,95 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημήτρη Κοτσιλέλου (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ελευθέριου Παπαδόπουλου) στη θέση “Άι Ψιμάς” στην περιοχή Πολύχνι της Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (207580/04.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

16. Αίτημα του κ. Δ. Βιτζηλαίου για εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών με σκίαστρα για τοποθέτηση προϊόντων Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί σε κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας του στον
Μπούργκο Χώρας Νάξου (372363/04.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

17. Αίτημα ανέγερσης τριών ανεξάρτητων κατοικιών με υπόγεια και πισίνες, συνολικής κάλυψης 180,08 τ.μ. και δόμησης 186,79 τ.μ. σε γήπεδο εμβαδού 4.044,66 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Απόστολου Πρεβόλη στη θέση «Πλάκα-Βίβλος» της ΔΚ Βίβλου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (46226/23.08.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

18. Επανυποβολή αιτήματος χορήγησης έγκρισης για το έργο «Ανέγερση οινοποιείου με υπόγειο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Δανέζη Εμμανουήλ, Δανέζη Νικολάου
και Δανέζη Ευαγγελίας, στην Επισκοπή Γωνιάς νήσου Θήρας (451700/06.10.2023) [ΕΦΑΚΥΚ]

19. Έγκριση ή μη έργου βελτίωσης δικτύου ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού (229554/17.10.2023) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία [ΕΦΑΚΥΚ]

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, αν. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

19. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο», σε οικόπεδο εντός οικισμού Μεσαριάς της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Νίνο Λάζρι (205131/12.10.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

20. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα διώροφη κατοικία», σε οικόπεδο εντός οικισμού Μεσαριάς της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μάρκου Φουστέρη (76280/12.10.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

21. Έγκριση ή μη της μελέτης «Δύο νέα ισόγεια κτήρια και ένα διώροφο κτήριο (κατοικίες με υπόγεια)», σε οικόπεδο εντός οικισμού Βόθωνα της νήσου Θήρας, φερόμενης
ιδιοκτησίας Νεκταρίας Αλαφραγκή (205745/12.10.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

22. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την «Ανέγερση νέας ισόγειας οικοδομής με υπόγειο – κατοικίες και κατασκευή δεξαμενών νερού», σε οικόπεδο που βρίσκεται εκτός
του οικισμού του Βόθωνα Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Ρούσου (459872/12.10.2023) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]