Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 19/31.10.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα

νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 19).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου, Αρχαιολόγος

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19/31.10.2023

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, αν. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

1. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο», σε οικόπεδο εντός οικισμού Μεσαριάς της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Νίνο Λάζρι (205131/12.10.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

2. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα διώροφη κατοικία», σε οικόπεδο εντός οικισμού Μεσαριάς της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μάρκου Φουστέρη (76280/12.10.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

3. Έγκριση ή μη της μελέτης «Δύο νέα ισόγεια κτήρια και ένα διώροφο κτήριο (κατοικίες με υπόγεια)», σε οικόπεδο εντός οικισμού Βόθωνα της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Νεκταρίας Αλαφραγκή (205745/12.10.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

4. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την «Ανέγερση νέας ισόγειας οικοδομής με υπόγειο – κατοικίες και κατασκευή δεξαμενών νερού», σε οικόπεδο που βρίσκεται εκτός του οικισμού του Βόθωνα Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Ρούσου (459872/12.10.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

5. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Πλυτά στη θέση ‘Χάλαρα’ Παροικιάς Πάρου – Επανυποβολή (358584/01.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

6. Έγκριση ή μη αιτήματος (α) καθαίρεσης ισόγειου κτιρίου και (β) ανέγερσης νέας ισόγειας οικοδομής σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Victoire de Castellane στον Αρτεμώνα Σίφνου (127710/03.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 7. Διαβίβαση αιτήματος εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας στη θέση «Μπαχνά» Πάρου (301205/03.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

8. Διαβίβαση υπόθεσης με θέμα: «Επισκευή ισόγειας οικίας, αντικατάσταση πλάκας και προσθήκη ορόφου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη και Δημητρίου Απέργη επί της οδού Αγίου Ιωάννου 17 στη Χώρα Τήνου (243214/03.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

9. Διαβίβαση υπόθεσης με θέμα: «Νομιμοποίηση τμημάτων ισογείου σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4495/2017, ρύθμιση υπερβάσεων, αποπεράτωση οικοδομής κατασκευή εξωτερικής κλίμακας & ξύλινης πέργκολας, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Αρβανίτη εντός οικισμού Ακρωτηρίου Θήρας (393352/03.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

10. Αίτημα ανέγερσης τριών ανεξάρτητων κατοικιών με υπόγεια και πισίνες, συνολικής κάλυψης 180,08 τ.μ. και δόμησης 186,79 τ.μ. σε γήπεδο εμβαδού 4.044,66 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Απόστολου Πρεβόλη στη θέση «Πλάκα-Βίβλος» της ΔΚ Βίβλου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (46226/23.08.2023) Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

11. Επανυποβολή αιτήματος χορήγησης έγκρισης για το έργο «Ανέγερση οινοποιείου με υπόγειο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Δανέζη Εμμανουήλ, Δανέζη Νικολάου και Δανέζη Ευαγγελίας, στην Επισκοπή Γωνιάς νήσου Θήρας (451700/06.10.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

12. Έγκριση ή μη αιτήματος δημιουργίας και λειτουργίας υπαίθρου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων από την VERCAR I.K.E. σε δύο κάθετες συνολικού εμβαδού 1.205,29τμ που βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1.660,01τ.μ., φερομένης ιδιοκτησίας κκ. Γεωργίου και Νικολάου Βαζαίου στην περιοχή «Φουντάνα», εντός του οικισμού και του αρχαιολογικού χώρου της Χώρας Νάξου, της Δημοτικής Ενότητας Νάξου, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (182829/11.08.2023)

 

13. Αίτημα χορήγησης έγκρισης για το έργο «Ανέγερση ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας «Δημητροκάλης Κωνσταντίνος. Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» στο Καμάρι Επισκοπής Γωνιάς νήσου Θήρας (347300/16.08.2023)

 

14. Αίτημα εργασιών επισκευής και προσθήκης καθ’ ύψος εμβαδού 62,58 τμ. σε υφιστάμενη προ του 1955 ισόγεια κατοικία εμβαδού 92,03 τ.μ. εντός γηπέδου εμβαδού 179,95 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Δημήτριου Μπογδάνου στη θέση “Γαλανού” εντός οικισμού Άνω Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (71080/23.08.2023)

 

15. Συμπληρωματικά σχέδια της αίτησης TUSH GAME HELMUT KLEIN & NIKOCOLE VORNHUSEN για έγκριση ανέγερσης νέων ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και πισίνες στη θέση “Αυλιά” Τ.Κ. Βίβλου Δήμου Νάξου (612072/23.08.2023)

 

16. «Έγκριση ή μη μελέτης προσθήκης καθ’ ύψος και διαρρυθμίσεων για χρήση παραδοσιακού ξενώνα σε ισόγεια κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Λεμονιάς Χαλκέα και εκμισθωτή Ηλιοδρομίτη Κωνσταντίνου, στη θέση Γαλανού, στο Κάστρο της Χώρας Σικίνου» (243565/23.08.2023)

 

17. Έγκριση ή μη μελέτης «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και προσθήκη ανοιγμάτων σε υφιστάμενη διώροφη κατοικία (οικόπεδο 2 με ΚΑΕΚ 290823703005) και αποκατάσταση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε ερειπωμένη ισόγεια κατοικία (οικόπεδο 4 με ΚΑΕΚ 290823703016) φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Σοφίας Μαργαρίτας Βόντα και Ρόνεν Γκιβόν στην Πλάκα Μήλου (560777/24.08.2023)

 

18. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης του ναού του Αγίου Ισίδωρου στον οικισμό Ατσιπάπη στη Νάξο (124725/24.08.2023)

 

19. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου «Νήσος Αμοργός» για την Επισκευή και Συντήρηση της κυκλικής διαδρομής πολιτιστικού ενδιαφέροντος Κατάπολα (Ξυλοκερατίδι) – Νερά – Βίγλα – Περιστεριά – Ευαγγελίστρια – Ξυλοκερατίδι Αμοργού (615747/31.08.2023)

 

20. Αίτημα έγκρισης ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήματος συνολικής δόμησης 992τμ σε αγροτεμάχιο έκτασης 13.000τμ, φερόμενης ιδιοκτησίας Χριστοδούλου Ναταλίας, Αλέξανδρου και Νικόλαου στον Άγιο Παύλο Αμοργού (151538/31.08.2023)

 

21. Αίτημα ανέγερσης νέας ισόγειας αποθήκης στη φερόμενη ιδιοκτησία κ. Μέτα Μανώλη, στη θέση «Γιαλινάς» Καταπόλων Αμοργού (202284/31.08.2023)

 

22. Αίτημα ανέγερσης νέας ισόγειας αποθήκης στη φερόμενη ιδιοκτησία κ. Σισώη Γιαννακού, στη θέση «Γιαλινάς» Καταπόλων Αμοργού (202269/31.08.2023)

 

23. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: «Κοινωνικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις Πανναξιακού Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Αργοκοιλιώτισσας» νήσου Νάξου (365576/12.10.2023) Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

 

24. Αίτημα χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδα φερόμενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας «ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην Επισκοπή Δήμου Κύθνου (449172/18.10.2023)

 

25. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών (κατηγορίας 4 και 1) στις διατάξεις του άρθρου 117, του Ν.4495/2017, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αικατερίνης Φραγκιά, που βρίσκεται επί της οδού Φερεκύδους 20, στον οικισμό της Άνω Σύρου, νήσου Σύρου (40699/19.10.2023) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

 

26. Χορήγηση άδειας εκσκαφής για βελτίωση συνθηκών εκμετάλλευσης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χώρα Σερίφου (448110/26.10.2023) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία