Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 20/10.11.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ:

Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα

νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 20).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου, Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20/10.11.2023

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

1. Έγκριση ή μη αιτήματος δημιουργίας και λειτουργίας υπαίθρου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων από την VERCAR I.K.E. σε δύο κάθετες συνολικού εμβαδού 1.205,29τμ που βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1.660,01τ.μ., φερομένης ιδιοκτησίας κκ. Γεωργίου και Νικολάου Βαζαίου στην περιοχή «Φουντάνα», εντός του οικισμού και του αρχαιολογικού χώρου της Χώρας Νάξου, της Δημοτικής Ενότητας Νάξου, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (182829/11.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

2. Αίτημα χορήγησης έγκρισης για το έργο «Ανέγερση ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας «Δημητροκάλης Κωνσταντίνος. Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» στο Καμάρι Επισκοπής Γωνιάς νήσου Θήρας (347300/16.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

3. Αίτημα εργασιών επισκευής και προσθήκης καθ’ ύψος εμβαδού 62,58 τμ. σε υφιστάμενη προ του 1955 ισόγεια κατοικία εμβαδού 92,03 τ.μ. εντός γηπέδου εμβαδού 179,95 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Δημήτριου Μπογδάνου στη θέση “Γαλανού” εντός οικισμού Άνω Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (71080/23.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

4. Συμπληρωματικά σχέδια της αίτησης TUSH GAME HELMUT KLEIN & NIKOCOLE VORNHUSEN για έγκριση ανέγερσης νέων ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και πισίνες στη θέση “Αυλιά” Τ.Κ. Βίβλου Δήμου Νάξου (612072/23.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

5. «Έγκριση ή μη μελέτης προσθήκης καθ’ ύψος και διαρρυθμίσεων για χρήση παραδοσιακού ξενώνα σε ισόγεια κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Λεμονιάς Χαλκέα και εκμισθωτή Ηλιοδρομίτη Κωνσταντίνου, στη θέση Γαλανού, στο Κάστρο της Χώρας Σικίνου» (243565/23.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

6. Έγκριση ή μη μελέτης «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και προσθήκη ανοιγμάτων σε υφιστάμενη διώροφη κατοικία (οικόπεδο 2 με ΚΑΕΚ 290823703005) και αποκατάσταση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε ερειπωμένη ισόγεια κατοικία (οικόπεδο 4 με ΚΑΕΚ 290823703016) φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Σοφίας Μαργαρίτας Βόντα και Ρόνεν Γκιβόν στην Πλάκα Μήλου (560777/24.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

7. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης του ναού του Αγίου Ισίδωρου στον οικισμό Ατσιπάπη στη Νάξο (124725/24.08.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

8. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: «Κοινωνικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις Πανναξιακού Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Αργοκοιλιώτισσας» νήσου Νάξου (365576/12.10.2023) Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

9. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών (κατηγορίας 4 και 1) στις διατάξεις του άρθρου 117, του Ν.4495/2017, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αικατερίνης Φραγκιά, που βρίσκεται επί της οδού Φερεκύδους 20, στον οικισμό της Άνω Σύρου, νήσου Σύρου (40699/19.10.2023) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

10. Αίτημα ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο και δύο κολυμβητικές δεξαμενές, σε γήπεδο με την ονομασία «Καυκάρα», εμβαδού 9.676,51μ2 φερομένης ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου κκ. Κατερίνη Κατερίνας, Γεωργίας και Δήμητρας στη θέση «Κακνάδο» εντός ζώνης Β, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης στο Σαγκρί Νάξου (78712/06.09.2023)

 

11. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: «Ενίσχυση Φ.Ο. υφιστάμενης διώροφης κατοικίας, τροποποίηση και προσαρμογή όψεων στα αρχιτεκτονικά πρότυπα και αλλαγή διαρρυθμίσεων» σε υφιστάμενο διώροφο κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Simantov Martine Janine Bela, στο Κάστρο, θέση Αγία Αικατερίνη, της Χώρας νήσου Σικίνου» (337404/08.09.2023)

 

12. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής ισόγειας κατοικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Δωροθέας Γεώργα, στο Χωριό, της Χώρας νήσου Σικίνου (283979/08.09.2023)

 

13. Έγκριση ή μη μελέτης Αποκατάστασης κτηριακού συγκροτήματος στη βορειοδυτική πτέρυγα της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Άνδρου και μετατροπής της σε κειμηλοφυλάκιο (424299/08.09.2023)

 

14. Έγκριση ή μη αιτήματος από πλευράς αρχαιολογικού νόμου για ανέγερση ισογείου κτιρίου δύο κατοικιών με υπόγεια συνολικής κάλυψης και δόμησης 199,97 τ.μ., με δύο κολυμβητικές δεξαμενές συνολικού εμβαδού 100,66 τ.μ. (εμβαδόν εκάστης 50,33 τ.μ.) σε γήπεδο (με την ονομασία «Φερεντζή») εμβαδού 6.066,38 τ.μ. φερομένης ιδιοκτησίας Μιχάλη Αρτσάνου του Νικολάου, εντός της Ζώνης Β υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας Νάξου (235851/11.09.2023)

 

15. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης μονοκατοικίας με πισίνα (372004/14.09.2023)

 

16. Έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας κατοικίας σε φερόμενη ιδιοκτησία Αθανάσιου Κωνσταντινίδη στην θέση «Κατηφορίδα», εκτός οικισμού «Παναγία» νήσου Ηρακλειάς (318901/15.09.2023)

 

17. Έγκριση ή μη ανέγερσης κατοικίας και ενοικιαζόμενων δωματίων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αμαλίας Γραμματικού στον “Σταυρό” Δονούσας (382289/15.09.2023)

 

18. Έγκριση ή μη α) υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 και β) κατασκευής πέργκολας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Νικόλαου Βασσάλου εντός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (546660/15.09.2023)

 

19. Έγκριση ή μη μελέτης πλακόστρωσης χωματόδρομου και σημειακές διαμορφώσεις στο λόφο Τρούλος της Χώρας Αμοργού (370926/22.09.2023)

 

20. Έγκριση ή μη φακέλου υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την εγκατάσταση Συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β) στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη βελτίωσης, επέκτασης και ενεργειακής αναβάθμισης με χρήση ΑΠΕ εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης» στη θέση «Βουρλιάς» στη νήσο Σύρο (309069/22.09.2023)

 

21. Μελέτη αποκατάστασης και ανακατασκευής βυζαντινού Ι.Ν. Αγ. Πολυκάρπου στο Δίστομο Φιλωτίου της νήσου Νάξου (221411/25.09.2023)

 

22. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας τουριστικής εγκατάστασης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτας – Θεανώς Παπαντωνίου στην θέση «Κατηφορίδα Χαροκόπου» εκτός του οικισμού Άνω Κουφονησίου (429382/28.09.2023)

 

23. Αίτημα χρηματοδότησης ανασκαφής οικοπέδου-κάθετης 6, εμβαδού 500,00 τ.μ. φερομένης ιδιοκτησίας κ. Κων/νου Καπίρη (που περιλαμβάνεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 2113,5 τ.μ.) στη θέση «Κατσάγρα» στη Χώρα Νάξου (313657/16.10.2023)

 

24. Αίτημα της εταιρείας Γιαλός Α.Ε. για χρηματοδότηση σωστικής ανασκαφής σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της στον Μονόλιθο νήσου Θήρας (321698/25.10.2023)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, αν. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

25. Έγκριση ή μη της μελέτης «Δύο νέες κατοικίες», σε οικόπεδο εντός οικισμού Μεσαριάς της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ειρήνης Βαξαλή (350062/25.10.2023)