Συνεδρίαση Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 286, Τετάρτη 20-09-2023 και ώρα 09.00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Συνεδρίαση Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 286, Τετάρτη 20-09-2023 και ώρα 09.00

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/428100/12-09-2023 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 20η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Νάνου Αθανάσιου για άδεια λειτουργίας υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στη θέση «ΛΑΤΟΜΕΙΟ» της Τ.Κ. Ολυμπιάδας, του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Νάνου Νικολάου του Νέστορα για νέα κτηνοτροφική εγκατάσταση (βουστάσιο) στη θέση «ΜΑΥΡΟΡΕΜΑ» της Τ.Κ. Ασπροχώματος – Λόφου Δ. Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Τριανταφύλλου Μεταξίας για εγκατάσταση  Φ/Β συστήματος, ισχύος 99,99 kWp σε αγροτεμάχιο στη θέση «ΑΤ 35 ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δ. Τεμπών, ΠΕ Λάρισας.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ENERGY I.K.E.» για εγκατάσταση Φ/Β συστήματος, ισχύος 499,98 kW σε αγροτεμάχιο στη θέση «ΜΕΡΙΑΣ» Τ.Κ. Γαλήνης Πλατυκάμπου, Δ. Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Λαρισαίων για τροποποίηση της μελέτης του έργου: Δημιουργία Σημείου Πολιτιστικής Διασύνδεσης – Γενί Τζαμί.
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Τρικκαίων για χρήση εξωτερικού χώρου του ανεξάρτητου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο), που βρίσκεται πλησίον του Οθωμανικού τεμένους Οσμάν Σαχ της πόλης των Τρικάλων.
 7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Τρικάλων για την καθαίρεση των πεσσών στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. Οξύνειας Δ. Μετεώρων Π.Ε. Τρικάλων.
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου δια της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης για την επισκευή της στέγης του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Τ.Κ. Γαρδικίου Δ. Πύλης Π.Ε. Τρικάλων.
 9. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Νικολάου Γεώργιου για την τοποθέτηση ικριωμάτων για λόγους προστασίας και ασφάλειας σε διώροφη οικοδομή φερόμενης ιδιοκτησίας στην οδό  Αγ. Επίσκεψης στο Βαρούσι Τρικάλων  Δ. Τρικκαίων Π.Ε Τρικάλων.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δημητρίου Αγνουσιώτη για άδεια μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαιολογικού και οστεολογικού υλικού της Μέσης Εποχής του Χαλκού (ΜΕΧΙΙΙ) και της  πρώιμης Ύστερης Εποχής του Χαλκού (ΥΕΧΙ-ΥΕΧΙΙ) από τη θέση «Βουλοκαλύβα» της περιοχής Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Άννας Καρλιγκιώτη, υποψήφια διδάκτορα βιοαρχαιολογίας στο Ινστιτούτο Κύπρου για άδεια μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτου ανθρώπινου σκελετικού υλικού, που προέρχεται από το νεκροταφείο της θέσης «Βουλοκαλύβα» της περιοχής Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.
 12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΗΛΜΕΚΑΤ Α.Ε.» σχετικά με την κατασκευή διασυνδετικής γραμμής μέσης τάσης εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας, για τη σύνδεση ήδη εγκατεστημένων είκοσι ένα (21) φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή της Δ.Ε. Σούρπης με τον υποσταθμό της Τ.Ε. Ευξεινούπολης.
 13. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Καραγιαννακίδου- Σαμσαρέλου Αικατερίνης για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης των Ι.Ν. Αγίας Κυριακής, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Παρασκευής Ζαγοράς.
 14.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της Καραγιαννακίδου- Σαμσαρέλου Αικατερίνης για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης της Ι. Μ. Ταξιαρχών Ζαγοράς Πηλίου.
 15.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του Βιργιλίου Τσιούλλι για το έργο «Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίας Λιβαδιώτισσας)» φερόμενης ιδιοκτησίας του στη θέση «Λιβάδι» Σκοπέλου του Δ. Σκοπέλου Π.Ε. Μαγνησίας.
 16. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Χαλκιά Ειρήνης για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΘΕΑΤΡΟ) ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟΝ Α΄ ΟΡΟΦΟ», στην οδό Σεϊτανίδου στην Αγριά, Δ. Βόλου, φερόμενης ιδιοκτησίας της.
 17. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μαγδαληνής Λεμονή για χορήγηση άδειας κατασκευής σκαλοπατιών στην παραλιακή πλατεία της Σκοπέλου.
 18. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Στυλιανής Κουλουφάκου για το έργο: «Νέα διώροφη οικοδομή κατοικίας & ισόγειος βοηθητικός χώρος», εντός οικισμού «ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ΠΕ Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της.
 19. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Βασιλείου Φώτου για το έργο: «1η Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 347267/13-01-2022 Οικοδομικής Άδειας ως προς τον ιδιοκτήτη, την αλλαγή χρήσης τριώροφης οικοδομής από κατοικία σε ξενοδοχείο 3*, την τροποποίηση δόμησης, κάλυψης, όψεων, τη δημιουργία υπογείου και ανέγερση νέας τριώροφης μετά υπογείου ξενοδοχειακής μονάδας 3*» επί των οδών Παγασών & Φερών, στο OT 65 του Δήμου Βόλου, ΠΕ Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
 20. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Yezid SAYIGH και Lori ALLEN για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΕΤΟΥΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 1903, ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» στον οικισμό Κισσός Πηλίου, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, φερόμενης ιδιοκτησίας τους.
 21.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Λεύκης δια της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων για την κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου στον Ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Λεύκης, Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας.
 22. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Καρδίτσας για αποδέσμευση έκτασης στη Χ.Θ. 1260-1310, θέση SRD1, στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας, μετά την ολοκλήρωση της σωστικής ανασκαφής που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. 30: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Δέλτα Καρδίτσας έως Είσοδο Καρδίτσας».
 23. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Νικολάου Μαγουλιώτη, μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Ινστιτούτο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής (GTA) στο Πολυτεχνείο ΕΤΗ της Ζυρίχης Ελβετίας για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ρουμ Παλαμά Καρδίτσας.
 24. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ENEL GREEN POWER που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100 MW στη θέση Συκιές του Δήμου Παλαμά της Π.Ε. Καρδίτσας.

Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

                                                                                                                                Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                                                                       Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.