ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΒΑ ΣΤΙΣ 12-2-2024 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΒΑ ΣΤΙΣ 12-2-2024

Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, έκτακτη Συνεδρίαση του ΤΣΜΒΑ, ως συνέχεια της διακοπείσας Συνεδρίας της 8ης-2-2024, προκειμένου να εξεταστούν οι  υποθέσεις της Ημερήσιας Διάταξης της ανωτέρω Συνεδρίας, οι οποίες δεν εξετάστηκαν λόγω παρέλευσης του χρόνου και των ανειλημμένων υποχρεώσεων ορισμένων μελών.