ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1/11.01.2024 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1/11.01.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

 

                                                                                                                                                                                              ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

                                                                                                                                                                                                Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

                                                                                                                                                                                                ΚΟΙΝ.:

                                                                                                                                                                                               1. ΕΦΑ Κυκλάδων

                                                                                                                                                                                              2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

                                                                                                                                                                                              3. ΕΕΑ

                                                                                                                                                                                              4. ΕΠΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου. 

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024  και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 1).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου

Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1/11.01.2024

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, αν. ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης «Διαμόρφωση υφιστάμενων κτισμάτων και προσθήκη κατ’

επέκταση για τη δημιουργία μονάδας ΕΕΔΔ» σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας

Κωνσταντίνου Αντωνίου, στον οικισμό Φοινικιά της νήσου Θήρας (596625/29.11.2023)

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 1. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριών νέων ισόγειων κατοικιών στο αγροτεμάχιο με την

ονομασία «Τόκα» φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου Μαργαρίτη του Νεκταρίου,

εμβαδού 6.892,67τ.μ., στη θέση «Ανεμόμυλος», το οποίο βρίσκεται τμήμα του εντός

οριοθετημένης Ζώνης Α (ΦΕΚ 1211/Β/6-8-04) και τμήμα του εντός οριοθετημένης Ζώνης

Β, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης των Κατζηλιέρηδων Πλάκας, στη ν. Νάξο

(239518/12.10.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος του Νικολάου Χανιώτη για «προσθήκη ορόφου σε νομίμως

υφιστάμενο κτήριο προ του ΄55» σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του στη θέση «Αγία

Αικατερίνη» Λευκών Πάρου (350012/16.10.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος του Β. Μπιζά για αλλαγή χρήσης από κατάστημα (οριζόντια

ιδιοκτησίας 2) σε Κ.Υ.Ε. και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

(κάβα ποτών) στις οριζόντιες ιδιοκτησίες 2 & 3, στη θέση «Παναγιά Σκανδάλη»,

Παροικιάς Πάρου (77455/20.10.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος του T. Jiacobitsch μελέτης και δημοσίευσης αποτελεσμάτων της

αρχαιοβοτανικής έρευνας από δείγματα χώματος και αρχαίων φυτικών καταλοίπων από

σωστική ανασκαφή της ΕΦΑΚΥΚ, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Αλέξανδρου

Παπαστάθη στη Χώρα Τήνου (479087/31.10.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος των Μπαλαγούρα Αικατερίνης, Μπαλαγούρα Νικήτα και

Φακίνου Ιωάννη για ανέγερση νέας διώροης οικοδομής πέντε κατοικιών με υπόγειο και

δύο υπόγειες δεξαμενές σε γήπεδο (κτήμα «Αμμουδάρες») φερομένης ιδιοκτησίας

τους, εμβαδού 4016.79 τ.μ.., στη θέση «Αλυκές» Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου, εντός της Ζώνης

Β΄, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας Νάξου(358172/06.11.2023) ΕΞ

ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών επισκευής διώροφου κτίσματος φερόμενης

ιδιοκτησίας CYCLADIKA IKE (Διδώνη Λασκαρίνας), στο Χωριό, της Χώρας νήσου Σικίνου

(283963/08.11.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών επισκευής ισόγειου κτίσματος φερόμενης ιδιοκτησίας

CYCLADIKA IKE (Διδώνη Λασκαρίνας), στο Χωριό, της Χώρας νήσου Σικίνου

(283970/08.11.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της

εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με ονομασία και κωδικό «ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 110 5041» στη θέση Προφήτης Ηλίας Θήρας (35758/08.11.2023) ΕΞ

ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για

διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε έκταση φερόμενης ιδιοκτησίας Στυλιανού

Σκορδιαλού εμβαδού 17.910,93 τ.μ., προς διαπίστωση κοιτάσματος σχιστολιθικών

πλακών και λατομική εκμετάλλευση στη θέση «ΓΙΑΛΙΝΟΥΣ» Τ.Κ. Ποταμιάς του Δήμου

Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, νήσου Νάξου (377218/15.11.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κατάστημα ισογείου στάθμης

με πατάρι διώροφου ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Χριστίνας Κούνουπα, στη θέση

‘Ανεμόμυλος’, στη Χώρα Κύθνου (489999/16.11.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη μελέτης προσθήκης κατ’ επέκταση, προσθήκης καθ΄ ύψος και εργασιών

ανακαίνισης σε διώροφο κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας Βεντούρη Ιωάννη στη θέση

«Γεωργιλάς» στο Χωριό Κιμώλου (225055/24.11.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος ανακατασκευής ισόγειας λιθόκτιστης οικίας εμβαδού 54,68τ.μ.

και προσθήκης κατ΄επέκταση εμβαδού 15,35τ.μ. σε οικόπεδο εμβαδού 185,79τ.μ. (με

ΚΑΕΚ 290822816001) φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμητρας και Κωνσταντίνου Μυζηθρά στη

Ζεφυρία Μήλου (106582/01.12.2023) Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης αγροτικής αποθήκης σε γήπεδο φερομένης

ιδιοκτησίας Ασημίνας Καμπίτη στη Ζώνη Β υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης των

Υρίων Νάξου (555372/20.11.2023)

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης αποκατάστασης – επισκευής λιθόκτιστων κτισμάτων, αλλαγή

χρήσης από αποθήκη σε κατοικία (κτήριο Β) & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου επί

αγροτεμαχίου μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου φερόμενης ιδιοκτησίας Παύλου

Αλευρομάγειρου, που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου και οριοθετημένου

αρχαιολογικού χώρου του Σκάρκου (ΦΕΚ 75/ΑΑΠ/14-03-2013) και της οριοθετημένης

Ζώνης Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Σκάρκου της νήσου Ίου

(288862/21.11.2023)

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του Ι. Ν.

Αγίας Τριάδας Οίας Θήρας καθώς και εργασιών επισκευής παραπλήσιας υπόσκαφης

οικίας, εντός ακινήτου, επιφανείας 156,41τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Ματθαίου

Σανούδου στον παραδοσιακό οικισμό Οίας Θήρας (301225/22.11.2023)

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής υφιστάμενης ισόγειας οικίας και προσθήκης καθ’

ύψος σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Νίνου (με ΚΑΕΚ 290820913045)

στον οικισμό της Τρυπητής Μήλου (311584/23.11.2023)

 1. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση νέου συγκροτήματος υπόσκαφων κατοικιών με

υπόγειο», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «MATRIX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΙΚΕ», στην εκτός σχεδίου περιοχή Ακρωτηρίου Θήρας, στη θέση «Κουκουμαβλιές»

(547324/29.11.2023) Επανεξέταση

 1. Έγκριση ή μη του έργου «Προσθήκη δύο νέων διώροφων κτηρίων με υπόγειο σε

ξενοδοχειακό συγκρότημα Γ΄ τάξης», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της Ηλίας

Μητροπίας Α.Ε., Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις, εντός του οικισμού Καμάρι

Επισκοπής Γωνιάς Θήρας (565888/29.11.2023)

 1. Έγκριση ή μη των έργων (α) «Κατεδάφιση κτίσματος σε θόλο αρωγής» και (β)

«Προσθήκη ισόγειων κτισμάτων» σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου

Καραμολέγκου εντός του οικισμού Καμάρι Επισκοπής Γωνιάς νήσου Θήρας

(526726/29.11.2023)

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος αναθεώρησης της ΟΑ 100/96 για προσθήκη κατ΄ επέκταση

κατοικίας με υπόγειο βοηθητικό χώρο και πέργκολες εντός ακινήτου φερομένης

ιδιοκτησίας Jean-Francois DUBOS (ΚΑΕΚ 290823205003) στη θέση «Ριβάρι» τη νήσου

Μήλου (484779/30.11.2023)

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης τριών παλαιών λιθόκτιστων ισόγειων κτηρίων

φερόμενης ιδιοκτησίας Ανούς Σολακιάν, τα δύο επί της σκαλωτής οδού Θεόδωρου

Κολοκοτρώνη και το τρίτο στη συμβολή των οδών Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και Ηρώων

Πολυτεχνείου, εντός του κηρυγμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου οικισμού της

Άνω Σύρου νήσου Σύρου (510687/21.12.2023) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον

από την Υπηρεσία

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε

γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Ι.Μ. Βρύσης στη θέση ‘Πελιάρδι’ Σίφνου

(595847/21.12.2023)

 1. Αίτημα επανεξέτασης των έργων «Άδεια κατεδάφισης» και «Νέα διώροφη οικοδομή με

υπόγειο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας

Μπαλαμπουνίδη Βερονίκης, στην Έξω Γωνιά νήσου Θήρας (571527/21.12.2023)

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της Enora LE QUERE για μελέτη, σχεδίαση, φωτογράφηση και

δημοσίευση κινητών ευρημάτων ρωμαϊκών χρόνων από τις σωστικές ανασκαφές της

ΕΦΑ Κυκλάδων στα ακίνητα φερομένης ιδιοκτησίας α) Γ. Πειρούνια και β) ΒΗΧΟΣ & ΣΙΑ

ΑΞΕΤΕ στη θέση «Παλιοχώρι» της νήσου Μήλου (575995/03.01.2024)

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας ΝΑΛΒΑ Ι.Κ.Ε. (πρώην Αγγ. Μελετοπούλου) για

ανέγερση ισόγειου κτηρίου με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, (Χρήση Κέντρου

αναψυχής), στη θέση «Κολυμπήθρες» Νάουσας, νήσου Πάρου (282993/08.01.2024)

Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης Αναβολή λόγω έλλειψης χρόνου__