ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 3/02.02.2024 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 3/02.02.2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

 

                                                                                                                                                                                              ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

                                                                                                                                                                                                Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

                                                                                                                                                                                                ΚΟΙΝ.:

                                                                                                                                                                                               1. ΕΦΑ Κυκλάδων

                                                                                                                                                                                              2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

                                                                                                                                                                                              3. ΕΕΑ

                                                                                                                                                                                              4. ΕΠΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου. 

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ 220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ 4612/Β/2020), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024   και ώρα 09:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 3).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου

Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3/02.02.2024

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, αν. ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 1. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας

Μαργαρίτη Μιχαήλ, στη θέση «Μύλος», εντός οικισμού Βίβλου στη Νάξο

(481127/12.01.2024) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο «Συγκρότημα τεσσάρων ανεξάρτητων

διώροφων κατοικιών με υπόγεια και κολυμβητικές δεξαμενές», σε οικόπεδο που

βρίσκεται στον οικισμό του Βόθωνα της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας

Καλλιόπης Κουκουλέτσου (47263/16.01.2024)

 1. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την «Επισκευή παλαιών υπόσκαφων χώρων

και ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής (4 κατοικίες), με υπόγειο», σε οικόπεδο που

βρίσκεται στον οικισμό της Έξω Γωνιάς του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας

EDUART GJOPALAJ (341058/19.01.2024)

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 1. Αποδοχή ή μη Αιτήσεως Θεραπείας κατά της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟ/289103/2.11.2023

Απόφασης της ΕΦΑ Κυκλάδων περί μη έγκρισης «Άδειας κατεδάφισης» και «Νέας

διώροφης οικοδομής με υπόγειο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», σε ακίνητο

φερόμενης ιδιοκτησίας Μπαλαμπουνίδη Βερονίκης, στην Έξω Γωνιά νήσου Θήρας

(571527/21.12.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής συνολικής κάλυψης 85,25

τ.μ. και συνολικής δόμησης 105,25 τ.μ. σε γήπεδο εμβαδού 3.563,11 τ.μ. φερόμενης

ιδιοκτησίας Benjamin J.B. Cazeaux στη θέση “Κουρουνοχώρι” της Τ.Κ. Μελάνων του

Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο (298793/27.11.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής πέντε κατοικιών

συνολικής κάλυψης 310,57 τ.μ. και δόμησης 320,09 τ.μ. σε γήπεδο εμβαδού 12.009,00

τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Στυλιανού Σαλτερή πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Ακεψιμά εκτός

οικισμού Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη νήσο Νάξο

(740547/11.12.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης αλλοιώσεων που

προκλήθηκαν από αυθαίρετες εργασίες στον προστατευόμενο Ι.Ν. της Σάντα Μαρίας σε

ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιακωβίνας Δημητροκάλλη του Τζανή στην περιοχή

Κωστέρα – Κόκκινα Σπίτια πλησίον Χώρας στη νήσο Νάξο (616176/11.12.2023) ΕΞ

ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης στις κάθετες ιδιοκτησίες 4&5 φερομένης

ιδιοκτησίας Αλεξάνδρας και Παναγιώτας Αντωνοπούλου επί οικοπέδου εμβαδού

399τ.μ. εντός οικισμού Κουφονησίου Ν. Κυκλάδων (415629/15.12.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

 1. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης μονοκατοικίας με πισίνα, σε ακίνητο φερομένης

ιδιοκτησίας Ευ. Αγγελάκου, στη θέση «Καλόγερος» Αντιπάρου (518833/18.12.2023) ΕΞ

ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση δύο ισόγειων οικοδομών» σε ακίνητο φερόμενης

ιδιοκτησίας Ιωάννη και Ματθαίου Φύτρου, στην εκτός οικισμού περιοχή Έξω Γωνιάς

νήσου Θήρας (462497/21.12.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με διαμορφώσεις στον

περιβάλλοντα χώρο» σε ακίνητο εμβαδού 480,00 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας

Ευάγγελου Παπαλάμπρου και Μαρίνας Δασκαλοπούλου εντός οικισμού «Αρνάδου»,

Τ.Κ. Δύο Χωριών, Δήμου Τήνου» (469857/21.12.2023) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος του Εμμανουήλ Δελασούδα στο πλαίσιο του έργου

«Διαμόρφωση εδάφους και διάστρωση με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα για

διέλευση δουλείας» με συνολική όδευση εντός αγροτεμαχίων φερόμενων ιδιοκτησιών

α). Ευάγγελου Σιώτου (ιδιοκτησία Α), β). Κληρ. Νικολάου Ψάρρου (ιδιοκτησία Β) και γ).

Εμμανουήλ Δελασούδα (ιδιοκτησία Γ) στην εκτός σχεδίου θέση «Βαρύ», Δήμου Τήνου

(593693/09.01.2024) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 1. Έγκριση ή μη κατασκευής νέου συγκροτήματος τριών ισόγειων κατοικιών με υπόγειο,

σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Κλειδουχάκη, εμβαδού 6.004,77 τ.μ., στην

εκτός σχεδίου θέση Καμπιά-Παλιόμανδρα, Χώρας νήσου Φολεγάνδρου ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

(21114/18.01.2024)

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών (κατηγορίας 2) στις

διατάξεις του άρθρου 117, του ν.4495/2017, σε φερόμενη οριζόντια ιδιοκτησία

Διαμάντως-Ελπίδας Συρίγου, εντός του κηρυγμένου ως ιστορικού διατηρητέου

μνημείου οικισμού της Άνω Σύρου, νήσου Σύρου (262029/21.12.2023)

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης κατοικίας, σε ακίνητο φερόμενης

ιδιοκτησίας ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, στη θέση «Λειβάδια-Αγ. Βαρβάρα»,

Παροικιάς Πάρου (302632/28.12.2023)

 

 1. Έγκριση ή μη του έργου «Νέο συγκρότημα τεσσάρων ισόγειων κατοικιών με υπόγεια»

σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Βάλβη Αντωνίου, στην εκτός σχεδίου περιοχή

Εμπορείου Θήρας, στη θέση «Βλυχάδα» (1483/08.01.2024)

 

 1. Έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας κατοικίας σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Α.

Παπαρίζου, στη θέση «Δάφνη» Ιουλίδας Κέας (137268/10.01.2024)

 

 1. Έγκριση ή μη του έργου «νέα διώροφη κατοικία με πατάρι, ξενώνα και κολυμβητική

δεξαμενή», σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Βασίλειου Κουγιουμτζόγλου, στη θέση

« ΠΡΩΤΟΡΙΑ » Νάουσας Πάρου (350051/10.01.2024)

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης και νέας ισόγειας οικοδομής

τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών συνολικής κάλυψης 161,13 τ.μ. και συνολικής

δόμησης 141,60 τ.μ. σε κάθετη ιδιοκτησία Ε2 εμβαδού 670,06 τ.μ. φερόμενης

ιδιοκτησίας Φραγκίσκου Ανεβλαβή σε γήπεδο εμβαδού 2.074,55 τ.μ. στην περιοχή

“Άγιος Ιωάννης” στη Χώρα Νάξου (469431/12.01.2024)

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης «Εργασίες κατασκευής σκάλας σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου»

φερόμενης ιδιοκτησίας Ανδρονίκης Βουρλάκου, στο Κάστρο της Χώρας νήσου Σικίνου

(485078/15.01.2024)

 

 1. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης συγκροτήματος τεσσάρων τουριστικών κατοικιών –

ενεργειακής κατηγορίας Α+, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Αγριανίδη Αναστάσιου

(ΚΑΕΚ 290820813034/2/0 & 290820813034/3/0) στον οικισμό της Τρυπητής Μήλου

(12985/16.01.2024) Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

 

 1. Έγκριση ή μη αναθεώρησης της με αρ. 221/2017 Ο.Α. για ανέγερση ξενοδοχείου σε

ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Βασιλείου Βενέτη, στη θέση «Χαροκόπου» εκτός

οικισμού, Άνω Κουφονησίου (1435/22.01.2024) Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

 

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΑΕ για χρηματοδότηση της

ανασκαφικής διερεύνησης σε όμορα ακίνητα φερομένης ιδιοκτησίας της (ΚΑΕΚ

290823108201 & 290823108138) στη θέση «Αχιβαδόλιμνη» της νήσου Μήλου

(12497/18.01.2024)

 

 1. Έγκριση ή μη αίτησης χρηματοδότησης της σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε

φερόμενη ιδιοκτησία Tarablus Eitan & Elinor στην θέση Πλακιά -Βρυσιανά Σίφνου Δήμου

Σίφνου (531861/22.01.2024) _