Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη 10.04.2024. | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη 10.04.2024.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2024 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη 10.04.2024.

 

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 80/03.04.2024 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την κατά σειρά Πράξη του 2024 του ΤΣΜΙΝ (Πράξη 6η/2024), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10.04.2024 και ώρα 9.30 π.μ. στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), και μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και με τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr που δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να οργανώνουν και να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις. Σύντομα θα παραλάβετε τη σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση, καθώς και οδηγίες.

 1. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης και εκσακφικών εργασιών για ανέγερση δύο ισόγειων κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή και υπόγεια δεξαμενή νερού στο αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας SchlaffDavidAlexander, στη θέση Μπουρού, εκτός ορίων οικισμού Αντυπάτων, Δ. Ε. Ερίσου, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς, εντός αρχαιολογικού χώρου Φισκάρδου και εν μέρει εντός Ζώνης Α΄ Απολύτου προστασίας αρχαιολογικού χώρου Φισκάρδου. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ.        Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Schlaff David-Alexander για χορήγηση έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης και εκσκαφικών εργασιών για την ανέγερση δύο νέων ισόγειων κατοικιών με υπόγεια, κολυμβητική δεξαμενή και υπόγειες δεξαμενές νερού σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Μπουρού» Δ.Ε. Ερύσσου, Δήμος Σάμης, Π.Ε. Κεφ/νιάς, εντός αρχαιολογικού χώρου Φισκάρδου και εν μέρει εντός Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας αυτού. – Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Εισηγήτριες οι κκ. Ι. Ευσταθίου, Α. Παπαδέα.

 1. Έγκριση ή μη μελέτης για την ανέγερση δύο νέων ισόγειων κατοικιών με σοφίτα και δύο πισίνες, σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Αντύπα Απόστολου του Σπυρίδωνα στη θέση Βατίας, εκτός του οικισμού Γερμενάτα του Δήμου Σάμης Π.Ε. Κεφαλληνίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου- Εισηγητής ο κ. Στ. Μπουτόπουλος.
 2. Επαναδιαβίβαση της αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας με σοφίτα φερόμενης ιδιοκτησίας Τσελέντη Αδαμαντίου του Μηνά στη θέση «Πόρος» εκτός ορίων του οικισμού Τσελεντάτων, της Δ.Ε. Ερύσσου του Δήμου Σάμης, Π.Ε. Κεφαλονιάς – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής ο κ. Κ. ΤΣΕΛΟΣ.
 3. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Επισκευή υφιστάμενης διώροφης οικοδομής και προσθήκη κατ΄ επέκταση», που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως (τομέας Ι), ιστορικό κέντρο Μ. Σικελιανού 29, Λευκάδας Δήμου Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ευθυμίας Κοκμοτού.- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής ο κ. Κ. ΤΣΕΛΟΣ.
 4. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης μιας διώροφης τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας με πισίνα σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Αναστασίου Ματσούκη εντός των ορίων του οικισμού Κατσαράτων της Δ.Ε. Ερύσσου του Δήμου Σάμης. – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής ο κ. Κ. ΤΣΕΛΟΣ.
 5. Έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης θαλάσσιου χώρου εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην παραλία Πόλις Ιθάκης επ ονόματι της Ο.Ε. «ΚΑΓΙΑΦΑ ΑΔ. & ΣΙΑ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «Κ. & Κ. BUSINESS –Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εισηγητής ο κ. Α. Σωτηρίου.
 6. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης και εκσκαφικών εργασιών για την ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, πισίνα και υπόγεια δεξαμενή νερού στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κας Αικατερίνης Βασαλάκη, στη θέση Παπαντωνάτα εκτός ορίων οικισμού Αντυπάτων, Δ.Ε. Ερίσου, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Φισκάρδου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ.        Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, πισίνα και υπόγεια δεξαμενή νερού στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κας Αικατερίνης Βασαλάκη, στη θέση «Παπαντωνάτα» εκτός ορίων οικισμού Αντυπάτων, Δ.Ε. Ερίσου, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής  ο κ. Κ. ΤΣΕΛΟΣ.
 1. Έγκριση ή μη τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης και εκσκαφικών εργασιών για ανέγερση δύο ισόγειων κατοικιών με σοφίτα και υπόγειο βοηθητικό χώρο στο γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Αλέξανδρου Πάντου, Παναγιώτη Πάντου και Ελένης Πρασσά, στη θέση Λιβάδι, εκτός σχεδίου Σάμης, Δ.Ε. Σάμης, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ.
 2. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης, για την εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για αλλαγή χρήσης κτηρίου από επιπλωμένα τουριστικά διαμερίσματα Β’ Τάξης σε διαμερίσματα μόνιμης κατοικίας (πολυκατοικίας) και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε τμήμα του ισογείου και υπογείου, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας εταιρείας Νικόλαος και & Παναγής Παντελάτος, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε., επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Ο.Τ. 19 Σάμης, Δ.Ε. Σάμης, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης. – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ.
 3. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για κατασκευή διώροφης κατοικίας, μιας αποθήκης και μιας κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτη Πομόνη, στη θέση «Δερματούσα», Τ.Κ. Τραγακίου, Δ.Ε. Αρκαδίων, Δ. Ζακύνθου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Εισηγήτρια η κ. Δ. Νικολιά.
 4. Έγκριση ή μη για την τροποποίηση του σταθμού ραδιοεπικοινωνίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. / από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND και έγκριση διατήρησης ξύλινης κάλυψης (καφασωτού) στον σταθμό 1101092/ Σάμη Κεφαλονιάς, στη θέση Φούρνοι Σάμης, Δ.Ε. Σάμης, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων Ζώνης Προστασίας Α’ κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ.
 5. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης και εκσκαφικών εργασιών για την ανέγερση τριών ισόγειων κατοικιών και τριών κολυμβητικών δεξαμενών στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κου Θησέα Μεσοροπιάν, στη θέση Λιθερές/ Ρουπάκι εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού, Δ.Ε. Σάμης, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων Ζώνης Προστασίας Β κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ.
 6. Έγκριση ή μη εργασιών για την επιφανειακή εξυγίανση εδάφους και κατασκευή πέτρινου μαντρότοιχου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης σε κάθετη φερόμενη ιδιοκτησία εταιρείας ΜΥΡΤΟΣ ΑΞΕΤΕ στη θέση Τηγάνια, εντός οικισμού Φισκάρδου, Δ.Ε. Ερίσου Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Φισκάρδου – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ.
 7. Χορήγηση ή μη άδειας χρήσης ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων για εμπορικούς σκοπούς, από τον κ. Παναγή – Σταύρο Ξένο στη διαδρομή μεταξύ του πρώην τουριστικού περιπτέρου έως την κεντρική είσοδο του Φρουρίου της Άσου, Δ.Ε. Ερίσου, Δήμου Σάμης – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. ΕΥΦΡ. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ.
 8. Έγκριση ή μη εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση μίας ισόγειας μονοκατοικίας με σοφίτα και ενός ξενώνα, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΟΝΟΜΗΣ ΙΚΕ», το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μονολιά», εκτός ορίων οικισμού Φωκάτων, Δ.Ε. Λειβαθούς, του Δήμου Αργοστολίου και εντός του κηρυγμένου Αρχαιολογικού Χώρου των Μαζαρακάτων-Κοκολάτων Κεφαλονιάς- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Αγγ. Μόσχου.
 9. Χορήγηση ή μη έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης για την έκδοση βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος φερόμενης εκμετάλλευσης κ. Young Robert, στην περιοχή «Ρόδα» Σφακερών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 10. Έγκριση ή μη ανέγερσης τουριστικών επιπλωμένων διαμερισμάτων με δυο κολυμβητικές δεξαμενές σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μεσσήνη Γεώργιου, στη θέση «Οδηγήτρια», εκτός ορίων και εντός ζώνης οικισμού Απόλπαινας Δ. Λευκάδα- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, Εισηγήτρια η κ. Β. Στάικου.
 11. Έγκριση ή μη κατασκευής διώροφου κτηρίου με υπόγειο δυο κατοικιών στη θέση «Κουκίστρες / Καλαμιές / Βάρδα» δ.δ. Λευκάδας Δ. Λευκάδας- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, Εισηγήτρια η κ. Β. Στάικου.
 12. Έγκριση ή μη ανέγερσης μιας ισόγειας κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή στη θέση «Πηγάδι / Αγ. Παρασκευή» τ.κ. Νεοχωρίου Δ. Λευκάδας (ιδιοκτησία : Ζofrea Andrea – De Re Camilot Maria Magdala )- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, Εισηγήτρια η κ. Β. Στάικου.
 13. Έγκριση ή μη ανέγερσης ισόγειας οικοδομής δυο κατοικιών με σοφίτα στη θέση «Κράβαρη» τ.κ. Πλατυστόμων Δ. Λευκάδας (ιδιοκτησία : Aστριτ Νικολ Μαριανο Φραγκούλη)- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, Εισηγήτρια η κ. Β. Στάικου.
 14. Χορήγηση ή μη άδειας για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αργύρη Κωνσταντίνου στη θέση «Αυτάντζες» στους Καρυώτες Δ. Λευκάδας με τη διαδικασία της αυτοχρηματοδότησης- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, Εισηγήτρια η κ. Β. Στάικου.
 15. Έγκριση ή μη κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο εντός οικισμού Λυγιάς Δ. Λευκάδας (οικ. Αραβανή Χαρίλαου)- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, Εισηγήτρια η κ. Β. Στάικου.
 16. Έγκριση ή μη ανέγερσης μιας διώροφης κατοικίας με σοφίτα, κολυμβητική δεξαμενή και περίφραξη σε οικόπεδο εντός οικισμού Λυγιάς Δ. Λευκάδας- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, Εισηγήτρια η κ. Β. Στάικου.
 17. Έγκριση ή μη ανέγερσης μιας νέας ισόγειας οικοδομής – νέες ισόγειες κατοικίες με σοφίτα στη θέση «Πτα» τ.κ. Νεοχωρίου Δ. Λευκάδας (ιδιοκτησία : Τσαναι Εριόλα)- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, Εισηγήτρια η κ. Β. Στάικου.
 18. Έγκριση ή μη ανέγερσης μιας νέας ισόγειας κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή στη θέση «Μπαμπάκια» τ.κ. Χαραδιάτικων Δ. Λευκάδας (ιδιοκτησία : Ακριβή Βαγενά)- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, Εισηγήτρια η κ. Β. Στάικου.
 19. Διαβίβαση για έγκριση ή μη των μελετών: Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρολογική, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Κλιματισμού, Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας, «Εργασίες στον ιερό ναό Υπαπαντής στο Δράγανο του Δήμου Λευκάδας- Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΟΣ, Εισηγήτρια η κ. Β. Στάικου.
 20. Έγκριση ή μη του έργου «Εργασίες ανακαίνισης διαμερίσματος α’ ορόφου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μάνεση Σταμάτη, σε τριώροφο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Μητρ. Αθανασίου 37-39 στην πόλη της Κέρκυρας»- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κ. Μ. Καξίρα.
 21. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο, κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής και γηπέδου αντισφαίρισης σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Μητροκώστα, στη θέση «Μπάλος Οζιά» Δ.Κ. Γαΐου, του Δήμου Παξών- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κ. Μ. Καξίρα.
 22. Έγκριση ή μη του έργου «Ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο και κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Martin Jean Michel Antoine στη θέση «Πράτυγος» Δ.Δ. Λογγού, του Δήμου Παξών»- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κ. Μ. Καξίρα.
 23. Έγκριση ή μη του έργου «Εργασίες ανακατασκευής στέγης σε υφιστάμενο κτήριο σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δαλιέτου Νικόλαου, στη θέση Λάκκα Δ.Δ. Λάκκας, του Δήμου Παξών- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κ. Μ. Καξίρα.
 24. Έγκριση ή μη του έργου «Εργασίες σποραδικών επισκευών επί της πρόσοψης, στο τμήμα φερόμενης ιδιοκτησίας κας Αντονέλλα Μαρία Καρμέλλα Παρρότα, σε τριώροφο διατηρητέο κτήριο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 23, στην πόλη της Κέρκυρας- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κ. Μ. Καξίρα.
 25. Έγκριση ή μη του έργου «Εργασίες επισκευής, τροποποίηση ανοιγμάτων υφιστάμενου κτίσματος, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ζερμπά Ναυσικάς στη θέση «Σουλάνενα», Δ.Δ. Γαΐου του Δήμου Παξών- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κ. Μ. Καξίρα.
 26. Έγκριση ή μη του έργου «Επισκευές σε υφιστάμενο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Gjevukaj Vlora εντός του οικισμού Αγίων Δέκα Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας, Εισηγήτρια η κ. Μ. Καξίρα.
 27. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης ισόγειας οικοδομής δυο (2) τουριστικών διαμερισμάτων με πισίνα, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αltin Spahiu, στην θέση “Αετός – Άγιοι Θεόδωροι”, Τ.Κ. Βαθέως, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Κεφαλονιάς- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής ο κ. Γ. Παναγιωτουνάκος.
 28. Έγκριση ή μη για την ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας με τμήμα υπογείου και σοφίτα, φερόμενης ιδιοκτησίας κου Παπάζογλου Δημήτρη σε οικόπεδο στη θέση «Βουνάκι-Πελαγάκι» περιοχή Μπρούζι Περαχωρίου, Ιθάκης, του Δήμου Ιθάκης- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κ. Ουρανία Μπούντα.
 29. Έγκριση ή μη για τις αυθαίρετες κατασκευές σε ισόγεια οικία, την αυθαίρετη κατεδάφιση ισόγειων κτισμάτων, την αυθαίρετη προσθήκη κατ’ επέκταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/2017, στην υφιστάμενη ισόγεια οικία και τη νέα προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος σε αυτή, που βρίσκονται σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Margot Stamell Mcalary επί της παραλιακής οδού Γεωργίου Γράτσου, στην περιοχή «ΚΑΒΟΣ», Βαθύ του Δήμου Ιθάκης- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κ. Ουρανία Μπούντα.
 30. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης διαμόρφωση όψεων, τροποποίηση στέγης και εσωτερικές διαρρυθμίσεις, σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Βλάχου Πηνελόπης, Όλγας και Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται στη θέση εντός σχεδίου πόλεως Βαθέως, Δήμου Ιθάκης- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής ο κ. Κώστας Τσέλος.
 31. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης και ανασύστασης ερειπίων και μετατροπή τους σε τουριστικές κατοικίες, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Κρόκου, στην Τ.Κ. Περαχωρίου, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Κεφαλονιάς -Συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο αποκατάστασης και ανασύστασης ερειπίων και μετατροπή τους σε τουριστικές κατοικίες, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Κρόκου, στην Τ.Κ. Περαχωρίου, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Κεφαλονιάς- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγητής ο κ. Γ. Παναγιωτουνάκος.
 32. Έγκριση ή μη αυθαίρετων κατασκευών, εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για προσθήκη κατ΄ επέκταση σε υφιστάμενη ισόγεια κατοικία αρωγής, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γερασίμου Φατούρου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κοντριά», εντός ορίων οικισμού Σταυρού, του Δήμου Ιθάκης, και εντός του ομώνυμου κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Αγγ. Μόσχου.
 33. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης και εκσκαφικών εργασιών για την προσθήκη κατ’ επέκταση δύο νέων ισόγειων τουριστικών κατοικιών με δύο κολυμβητικές δεξαμενές σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κου Πανταζή Βουτσινά, στη θέση Λιβάδι, εκτός σχεδίου, Δ.Ε. Σάμης, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σάμης – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. Ανδρεάτου.
 34. Έγκριση ή μη εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση διώροφης μονοκατοικίας με υπόγειο, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Leonard Lici(Λεονάρδο Λίτσι), το οποίο βρίσκεται εντός ορίων οικισμού Σταυρού του Δήμου Ιθάκης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Σταυρού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Αγγ. Μόσχου.Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο, φερόμενης ιδιοκτησίας Λεονάρδου Λίτσι εντός ορίου οικισμού Σταυρού Δήμου Ιθάκης- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, Εισηγήτρια η κ. Ε. Κατσωνοπούλου.
 1. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για ανέγερση δύο όμοιων διώροφων κατοικιών και μίας διώροφης με υπόγειο, με κολυμβητικές δεξαμενές, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γερασίμου Τραυλού, που βρίσκεται στη θέση «Κολοκάσι», εκτός σχεδίου οικισμού Πόρου και εντός Β2 ζώνης προστασίας του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Πόρου, της Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων, Δήμου Αργοστολίου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Α. Τσόκα.
 2. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/17 αυθαίρετων κατασκευών, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κας Σταματίας Μέργιανου, το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 47, τεμ. 11, εντός σχεδίου πόλεως οικισμού Πόρου και εντός του ομώνυμου κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, της Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων, Δήμου Αργοστολίου- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Α. Τσόκα.
 3. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης και εκσκαφικών εργασιών για την ανέγερση ισόγειας πέτρινης κατοικίας στο γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κου Γεράσιμου Αμούργη, στη θέση Λάκκα, εκτός ορίων οικισμού, Δ.Ε. Σάμης του Δήμου Σάμης και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου λόφου Αγ. Θεοδώρων Καραβομύλου Κεφαλληνίας- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. Ανδρεάτου. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Γεράσιμου Αμούργη για χορήγηση έγκρισης εκσκαφικών εργασιών και αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση νέας ισόγειας πέτρινης κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του, στην θέση Λάκκα εκτός σχεδίου περιοχής της Δ.Ε. Σάμης, του Δήμου Σάμης και εντός ορίων του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του λόφου των Αγίων Θεοδώρων Καραβομύλου Κεφαλληνίας– Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Εισηγήτρια η κ. Α. Παπαδέα.
 1. Χορήγηση ή μη έγκρισης εκσκαφών για την ανέγερση ισόγειας αγροτικής αποθήκης στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Παρασκευής Μπαλτσαβιά- Κολαΐτη και Μαρίας Σπανού, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Ξεράδες-Κρανιά», εκτός σχεδίου πόλεως Αργοστολίου, εντός Ζ.Ο.Ε. 4 Δήμου Αργοστολίου και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Κράνης – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Α. Τσόκα.
 2. Χορήγηση ή μη έγκρισης εκσκαφών για ανέγερση ισόγειας αγροτικής αποθήκης γενικής χρήσης με υπόγειο χώρο στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Παναγιώτη, Νικολάου, Γερασίμου και Ελένης Ανδρεωσάτου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Ξενική», εκτός σχεδίου Αγίας Ευφημίας, Δ.Ε. Πυλάρου, Δήμου Σάμης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Παλάτια, Λιοστάσια και Καραβοστάσι- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Α. Τσόκα.
 3. Έγκριση ή μη ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 στο ακίνητο φερόμενης συνιδιοκτησίας κ. κ. Ναμπίλ – Ανδρέα Σαλλούρα, Νικολάου Κοκκίνη, Μεμανδριανή Παπαδάτου και Νικόλαου Γονατά στη θέση Βόλτες ή Ριζοκάμπια, εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Ευφημίας, Δ.Ε. Πυλάρου, Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς και εν μέρει εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου θέσεων Παλάτια, Λιοστάσια και Καραβοστάσι στην Αγ. Ευφημία Κεφαλονιάς – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. Ανδρεάτου.
 4. Διαβίβαση φακέλου υπόθεσης για την έγκριση κατεδάφισης οικοδομής/ γιαπί στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Λόντου, στη θέση Φουρνιάς, εκτός ορίων οικισμού Φισκάρδου, Δ. Ε. Ερίσου του Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Εισηγήτρια η κ. Μ. Ανδρεάτου.
 5. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την ανέγερση δύο όμοιων διώροφων με υπόγειο οικοδομών σε οικόπεδο εμβαδού 4163,71 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Τζίμα Βασίλειου στους Έρμονες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.
 6. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την ανέγερση δύο όμοιων διώροφων με υπόγειο οικοδομών σε οικόπεδο εμβαδού 4370,99τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Τζίμα Βασίλειου στους Έρμονες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Εισηγήτρια η κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΗΓΑΚΟΥ.

 

Η  Αν. Γραμματέας του ΤΣΜΙΝ

Κασσιανή Καγκουρίδη

Αρχαιολόγος

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Δικαστικό Γραφείο Κέρκυρας. Υπ’ όψιν Προέδρου ΤΣΜΙΝ κ. Ευγενίας Τσιλιμπάρη.
 2. Δικαστικό Γραφείο Ιωαννίνων. Υπ’ όψιν αναπληρώτριας Προέδρου ΤΣΜΙΝκ.Αναστασίας Καλτσά.
 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Υπ’ όψινκκ.Διαμάντως Ρηγάκου, Αλεξίας Τραυλού, Γεράσιμου Λαβράνου.
 4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος. Υπ’ όψινκ. Φωτεινής Σαράντη.
 5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Υπ’ όψινκ.Γρηγορίου Γρηγορακάκη.
 1. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Υπ’ όψινκκ. Δέσποινας Ζερνιώτη, Ιωάννας Κορακιανίτη.
 2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Υπ’ όψινκ.Ελένης Παπασταύρου.
 3. Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δ. Μακεδονίας. Υπ’ όψινκ. Βασιλείου Κασκάνη.
 1. Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Δυτικής Ελλάδος, Πελ/σου και Ν. Ιονίου. Υπ’ όψιν κ Γεωργίου Παπανδρέου. 
 2. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Υπ’ όψινκ. Ελένης Μπάνου.
 3. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας. Υπ’ όψινκ. Ανδρέα Ντάρλα.
 4. ΥΠ.ΕΝ. Υπ’ όψινκκ.Δήμητρας Ματσούκα και Μαρίας Γρίβα. 
 5. Υπ’ όψινκ. Ξενάκη Αλεξάνδρου, Επίτιμου Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού.
 6. Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Υπ’ όψιν ομότιμου καθηγητή κ.Δημητρίου Ανωγιάτη-Πέλεκαι καθηγητή κ. Δρακάκη Εμμανουήλ.
 7. Α.Π.Θ. Υπ’ όψιν καθηγητή κ.Ηλία Σβέρκου.
 8. ΕΔΑ. Υπ’ όψινκκ.Γαρουφαλλιάς Μεταλληνού, Αικατερίνης Κάντα-Κίτσου.
 1. Τ.Ε.Δ.Κ. Κέρκυρας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). Υπ’ όψινκκ. Δημητρίου Μεταλληνού και Γρηγορόπουλου Κωνσταντίνου.