ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίαση ΤΣΜΘ Τετάρτη 22-05-2024 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Συνεδρίαση ΤΣΜΘ Τετάρτη 22-05-2024

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 293/22-05-2024, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/428100/12-09-2023 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/511447/27-10-2023, ΥΠΠΟ/73479/21-02-2024 και ΥΠΠΟ/185741/25-04-2024 Υ.Α.Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 22η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ελένης Καραΐσκου, εκπροσώπου της εταιρείας «ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ» για το έργο: «Κατασκευή ξύλινης πέργκολας σε κοινόχρηστο χώρο στην Κεντρική Πλατεία Πορταριάς» που έχει παραχωρηθεί στην «ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ», εντός οικισμού «ΠΟΡΤΑΡΙΑ» του Δήμου Βόλου, ΠΕ Μαγνησίας.
  2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μελαχρινής Παπαδοπούλου για το έργο: «Νέο διώροφο κτίσμα καταστήματος & εργαστηρίου (Κατάστημα τοπικών επεξ. προϊόντων, εργαστήριο τοπικών επεξ. προϊόντων & καφενείο – χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος)», στη θέση «ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ» εντός οικισμού «ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ» του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ΠΕ Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της.
  3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Γαρυφαλλιάς Τσιόλα για το έργο: «Διώροφη προσθήκη κατ’ επέκταση και επισκευή σε διώροφη λιθόκτιστη κατοικία νομίμως υφιστάμενη ως προ του 1955», εντός οικισμού «ΝΕΟΧΩΡΙ» του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ΠΕ Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της.
  4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «DELTA ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για το έργο: «Ολική Αναθεώρηση Νο 2 της  υπ’ αριθμ. 157/2011 οικοδομικής άδειας με τίτλο: «Νέα διώροφη κατοικία με υπόγειο» σε «Νέα ισόγεια μονοκατοικία», εντός οικισμού «ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ» του Δήμου Βόλου, ΠΕ Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της.
  5. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Κων/νου Κοντοβά και Ναούμ – Μάκη Κοντοβά για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΑΣ» στο Προμύρι, Δ. Νοτίου Πηλίου, φερόμενης συνιδιοκτησίας τους.
  6. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας για αποδέσμευση έκτασης στη Χ.Θ. 2230-2290 στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας μετά την ολοκλήρωση της σωστικής ανασκαφής που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Βελτίωση Ε.Ο. 30: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Δέλτα Καρδίτσας έως Είσοδο Καρδίτσας».
  7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE» (ΑΓΡΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης σύγχρονης θερμοκηπιακής υδροπονικής μονάδας με ΣΗΘΥΑ, ηλεκτρικής ισχύος 999 kWp, σε μισθωμένο αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας Στυλιανής Τσεργή στη θέση «Παλιοντάδες» Δ.Δ. Μικροθηβών του Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.
  8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μαρίας Γιαννούλη για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού αυτοπαραγωγής επί εδάφους με πασσαλόμπηξη ισχύος 15,40 ΚW, σε μισθωμένο αγροτεμάχιο εμβαδού 64.313,00 τ.μ., στη θέση «ΚΤΣΑΛΟΓΚΑ» 653 τμχ Αναδασμού Αλμυρού 2007, της Τ.Κ. Αλμυρού Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.
  9. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Γεωργίου Γαϊτανά για το έργο: «Προσθήκη κατ΄ επέκταση αποθήκης και Silos αποθήκευσης ζωοτροφών» σε υπάρχουσα κτηνοτροφική μονάδα φερόμενης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Μαρίνος» Δ.Ε. Καναλίων Δ. Ρήγα Φεραίου Π.Ε. Μαγνησίας.
  10. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Σπυρίδωνα Ιακωβή για προσθήκη στέγης σε διώροφη οικοδομή στην περιοχή «Φρούριο» εντός πόλεως Λάρισας, του Δήμου Λαρισαίων, Π. Ε. Λάρισας.
  11. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Χρήστου και Δημητρίου Νταμπόση για άδεια ανέγερσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στη θέση «Παληομονάστηρο» Καλυβίων, Δήμου Ελασσόνας, ΠΕ Λάρισας.
  12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Κωνσταντίνας Καρπέτη για χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης των θέσεων «Κλοκοτός»και «Κεραμίδι» του Δήμου Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων.Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

                                                                    Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                              Ευσταθίου Ελένη

   Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.