Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση στην 16η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 (Εξ Αναβολής)

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 (Εξ Αναβολής). Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα του Αμφιθεάτρου του ΥΠΠΟΑ  (Μπουμπουλίνας 20-22/ Αθήνα 106 82). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Κυψέλης σχετικά με την…

Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τρίτη, 05.09.2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων» σε πολυώροφο κτήριο, φερόμενης ιδιοκτησίας…

Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη μελέτης «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο Γ-4 διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου, με την προϋπόθεση ότι…

Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 26 Μαϊου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 26 Μαϊου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα έγκρισης μελέτης επέκτασης Β΄ ορόφου, προσθήκης Γ΄ ορόφου και πέργκολας στο δώμα, σε κτήριο επί…

Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Πέμπτη, 11 Μαϊου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 11 Μαϊου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα των ‘’Γ.ΑΚΡΙΒΟΣ- Δ. ΜΑΦΡΕΔΟΣ ΠΟΛΥΤ. ΞΕΝΟΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΕ’’ για την έγκριση ή μη: α) αλλαγής…

Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την  Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της ΜΑΓΚΑΛΙ-ΝΤΕΝΙΖ ΜΑΡΣΑΛ ΜΙΟΥΕΛ για έγκριση άδειας νομιμοποίησης: α) αλλαγής χρήσης, β) αλλαγής κουφωμάτων και…

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού βάσης ΕΚΚΧΟ της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση “1152523…