Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση στην 22η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτηση του κου Παπανικολάου Σωτηρίου του Σπυρίδωνος για…

Πρόσκληση στην 21η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση η μή: α) αιτήματος ανέγερσης νέας πολυκατοικίας εννέα ορόφων…

Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα χορήγησης άδειας κατοχής για επτά (7) αρχαία νομίσματα στον…

Πρόσκληση στην 19η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτηση της κας Περδικάρη Ελένης του Νικολάου, για έγκριση εργασιών…

Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ                        …

Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της κας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ για την έγκριση ή μη:…

Πρόσκληση στην 16η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ                        …