Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Τρίτη, 16 Απριλίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Τρίτη, 16 Απριλίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 7). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της Pimanso Α.Ε. για ανέγερση νέας εξαώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο, πατάρι δώμα και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου σε οικόπεδο που βρίσκεται…

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 6). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη κατεδάφισης διώροφης οικίας με ισόγεια αποθήκη & βοηθητικό χώρο, υπόγειο και δώμα στο οικόπεδο επί της οδού…

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 5). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη του έργου «Αλλαγή όψεων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και ανακαινίσεις, αλλαγή χρήσης τμήματος κτιρίου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος –…

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 4). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα χορήγησης ή μη άδειας κατοχής τριακοσίων εβδομήντα έξι (376) αρχαίων κινητών μνημείων στον κ. Μιχαήλ – Μάριο Σκούλλο του Ιωσήφ και…

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 3). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα διατήρησης λειτουργίας Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της Εταιρείας NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA Μονοπρόσωπη Α.Ε. με κωδικό «ΑΡΜΟΔΙΟΥ 1208006», σε ακίνητο…

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα)., σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 2). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα για τη χορήγηση άδειας κατοχής δεκατριών (13) αρχαίων αντικειμένων στον κ. Νέλλο- Παναγιώτη Κανελλόπουλο Έγκριση ή μη άδειας μικρής…

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα)., σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 1). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη του έργου «Νέα πενταόροφη οικοδομή με υπόγειο, ισόγειο pilotis, σοφίτα και φυτεμένο δώμα», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας…