Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τετάρτη, 11 Μαϊου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 11 Μαϊου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ                                           Αίτημα για έγκριση…

Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα χορήγησης άδειας κατοχής για δώδεκα (12) αρχαία…

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα έγκρισης μελέτης προσθήκης Α΄ ορόφου με στέγη…

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα του πολιτικού μηχανικού κου Μητρόπουλου Κωνσταντίνου του…

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση η μή μελέτης ανέγερσης νέου πενταώροφου κτηρίου…

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής την Παρασκευή 25/2/2022

4Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 – Γ. Σεπτεμβρίου 42 ) [Τηλεδιάσκεψη /Βασιλεία Πελέκου – Γρηγ. Βαφειάδης]  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτηση της κας Κωσταρέλου Παναγιώτας του Νικολάου για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών, στο υπό στοιχεία Κ-7 κατάστημα (οριζόντια ιδιοκτησία) του ισογείου, σε ακίνητο επί της οδού Λεμπέση…

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών για τη…