Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 15). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα του κ. Amos Abraham Hagay για εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή χρήσης από γραφεία σε δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης των οριζόντιων ιδιοκτησιών…

Ματαίωση 14ης Συνεδρίασης ΤΣΜΑ – Τετάρτη, 10.07.2024

Η 14η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη, 10-07-2024 ματαιούται και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αυτής, θα εξεταστούν στην επόμενη Συνεδρίαση.

Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 14). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα του κ. Amos Abraham Hagay για εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή χρήσης από γραφεία σε δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης των οριζόντιων ιδιοκτησιών…

Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Τρίτη, 09 Ιουλίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Τρίτη, 09 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 13). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη ολικής κατεδάφισης διώροφου επικίνδυνου κτίσματος προϋφιστάμενου του Β.Δ. της 9-8-1955, σε ακίνητο επί της οδού Φωκιανού 5…

Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 12). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «Αίτηση προσθήκης καθ’ ύψος σε υφιστάμενο διατηρητέο κτήριο και αλλαγή χρήσης του σε…

Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 11). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτηση της μηχανικού κ. Μαρίας Καζολέα του Κωνσταντίνου, για την έγκριση κατεδάφισης αποθήκης, καθαίρεση εξωτερικής σκάλας, προσθήκη νέας σκάλας και…

Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής – Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει, την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024 και ώρα 09:30, στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα), σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 10). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα των Νικολάου Φωτιάδη και Παρασκευής Κωστοπούλου για την έγκριση ή μη: α) άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο ισόγειο…