Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Δευτέρα 30-9-2019, ώρα 09:30

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ————————— ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σουλτάνη 6                          Προς : Όπως ΤΑΧ. ΚΩΔ.:  106 82 Αθήνα                                                                                                 (Πίνακας Αποδεκτών) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Βαφειάδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  210 3304047 E-mail:  tsma@culture.gr   ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση   Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019.…

Πρόσκληση-Ημερησία Διάταξη 11/7/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ————————–ΤΟΠΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Σουλτάνη6 ΠροςτουςΑποδέκτες:Π.Α. ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 10682Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Γρ.Βαφειάδης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΟΡΘΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103304047 E-mail: tsma@culture.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 16:10 μ.μ., στην αίθουσα του Ενιαίου Συλλόγου, Στουρνάρη 25 (5ος όροφος) – 106 82, Αθήνα. ΗΗμερήσιαΔιάταξητωνθεμάτωντηςσυνεδρίασηςακολουθεί. Σεπερίπτωση…

2η Συμπληρωματική Ημερησία Διάταξη 31/5/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ————- ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σουλτάνη 6 Προς τους Αποδέκτες: Π.Α. ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 106 82 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ.Βαφειάδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3304047 E-mail : tsma@culture.gr ΘΕΜΑ: 2η Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων που θα εξετάσει το συμβούλιο στην συνεδρία 6/31-05-2019 και ώρα 16:00 μ.μ.…

1η Συμπληρωματική Ημερησία Διάταξη της 31/5/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ————- ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σουλτάνη 6 Προς τους Αποδέκτες: Π.Α. ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 106 82 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ.Βαφειάδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3304047 E-mail : tsma@culture.gr ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων που θα εξετάσει το συμβούλιο στην συνεδρία 6/31-05-2019 και ώρα 13:15 μ.μ. συμπληρώνεται…

Πρόσκληση 31/5/2019 και ώρα 9.30 π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σουλτάνη 6 Προς τους Αποδέκτες: Π.Α. ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 106 82 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Βαφειάδης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3304047 E-mail: tsma@culture.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σας ενημερώνουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 31 Μαϊου 2019. Η συνεδρίαση θα…

Πρόσκληση-Συνεδρία 4/7/2019 ώρα 14.15 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημ. 02/07/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΑ/357033/254980/586 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ————————— ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σουλτάνη 6 Προς τους Αποδέκτες: Π.Α. ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 106 82 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Βαφειάδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3304047 E-mail: tsma@culture.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2019. Η συνεδρίαση…

Πρόσκληση-Παρασκευή 19.4.2019 ώρα 9.30 π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ————————— ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σουλτάνη 6                                                                                    Προς τους…