Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη μελέτης «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο Γ-4 διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου, με την προϋπόθεση ότι…

Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 26 Μαϊου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 26 Μαϊου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα έγκρισης μελέτης επέκτασης Β΄ ορόφου, προσθήκης Γ΄ ορόφου και πέργκολας στο δώμα, σε κτήριο επί…

Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Πέμπτη, 11 Μαϊου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 11 Μαϊου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα των ‘’Γ.ΑΚΡΙΒΟΣ- Δ. ΜΑΦΡΕΔΟΣ ΠΟΛΥΤ. ΞΕΝΟΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΕ’’ για την έγκριση ή μη: α) αλλαγής…

Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την  Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της ΜΑΓΚΑΛΙ-ΝΤΕΝΙΖ ΜΑΡΣΑΛ ΜΙΟΥΕΛ για έγκριση άδειας νομιμοποίησης: α) αλλαγής χρήσης, β) αλλαγής κουφωμάτων και…

Πρόσκληση στην 7η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού βάσης ΕΚΚΧΟ της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση “1152523…

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα έγκρισης κατεδάφισης κτηρίων στο οικόπεδο (Α), επί της οδού Πλαταιών 64, στο Μεταξουργείο, Αθήνα, (Ο.Τ. 64092) Αίτημα…

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα έγκρισης μελέτης «Αναθεώρηση άδειας 606/08 για αλλαγή ιδιοκτήτη, μελετών και μηχανικών για ανέγερση νέας τετραώροφης…