Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – 8η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                         14.10. 2019 Αρ. Πρωτ. 250   Γραμματεία                   …

Πρόσκληση – 7η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                   Ρόδος, 10 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          Αρ. Πρωτ. 215   Γραμματεία                 …

Πρόσκληση – 6η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                   Ρόδος, 30 Ιουλίου 2019 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          Αρ. Πρωτ. 180   Γραμματεία                 …

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη 13-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                   Ρόδος, 11-6-2019 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          Αρ. Πρωτ. 131   Γραμματεία                     …

4η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της υπ’ αριθ. 4/20-5-2019 συνεδρίασης του ΤΣΜΔ   ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων 1. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Νικολάου Καλοπέτρη για έκδοση οικοδομικής άδειας νέας ισόγειας κατοικίας στο ακίνητο με στοιχεία Κ.Μ 234Α Γαιών Ρόδου, στην οδό Σταματίου Καζούλη, Ο.Τ. 4 στον οικοδομικό συνεταιρισμό «Ο ΒΑΚΧΟΣ»,…

3η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της υπ. αρ. 3/15-04-2019 συνεδρίασης του ΤΣΜΔ   ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων 1. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 4495/2017 κτηρίων με χρήση Βιομηχανική/Βιοτεχνική εντός ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου Διακομιχάλη, με στοιχεία ΚΜ29 Μ γαιών Ρόδου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. 2. Έγκριση ή μη οικοδόμησης…

2η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της υπ. αρ. 2/ 27-02-2019 συνεδρίαση του ΤΣΜΔ   ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων 1. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στον Ν 4495/17 για αυθαίρετες κατασκευές και οικοδόμηση στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 603 γαιών Ασκληπειού, φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα και Βασιλικής Μαϊλη εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. 2. Έγκριση…