Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση Πέμπτη 28/4/2022

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει στις την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 9.30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση ή μη χρηματοδότησης ανασκαφικής έρευνας από τον Κωνσταντίνο Πάσχο στη θέση Παλαμπούτι Ιωαννίνων.  (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) Προσωρινή παραχώρηση ή μη χρήσης του Αρχαίου…

Πρόσκληση Τρίτη 21/12/2021

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση ή μη ένταξης αυθαίρετου εσωτερικού εξώστη-παταριού σε ισόγειο κατάστημα του διατηρητέου κτηρίου ‘Ίλιον Παλλάς’. (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ) 2. Έγκριση ή μη τοποθέτησης εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων,…

Πρόσκληση Δευτέρα 29/11/2021

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση ή μη του έργου με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο ‘Πέρα Γεφύρι’ της Σκάλας του Βραδέτου στο Δήμο Ζαγορίου» (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ). 2. Έγκριση…

Πρόσκληση Πέμπτη 21/10/2021

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που  θα  γίνει την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:   Έγκριση ή μη εγκατάστασης Φ/Β Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, 499,95 kwp στο αγροτεμάχιο με εμβαδό 5.177,99 τμ, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Λιόντου Χρήστου, στη…

Πρόσκληση Παρασκευή 24/9/2021

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που  θα  γίνει την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:   Διάλυση ή μη οικοδομικών καταλοίπων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ελ. Μπαϊκούση στο Κάστρο Ιωαννίνων. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)   Έγκριση ή μη του έργου «Ανακαίνιση –…

Πρόσκληση Πέμπτη 9/9/2021

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει την Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1α. Έγκριση ή μη του έργου: ‘Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Μετσόβου’. (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ) 1β. Έγκριση ή μη εργασιών ανάδειξης της πλατείας του Ι. Ναού Αγίας…

Πρόσκληση Τρίτη 27/7/2021

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει την Τρίτη 27 Ιουλίου και ώρα 9.30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. «Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,68kw στο κληροτεμάχιο αρ. 195, φερόμενης ιδιοκτησίας Πολ. Γιάγια και εκμετάλλευσης Ενεργειακής Κοινότητας Καναλάκι Sunrise Energy ΣΥΝ.ΠΕ.,…