Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ηπείρου | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων - Part 2
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, 9.30 π.μ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει δια ζώσης, την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 9.30 π.μ., στη βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:   Χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης των τοιχογραφιών του ναού Κοίμησης Θεοτόκου Γρανίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, στην…

Πρόσκληση 27ης Ιανουαρίου 2023, 12.00 μμ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει δια ζώσης, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9.30 π.μ., στη βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:   Γνωμοδότηση για την «Τεχνική έκθεση προτεινόμενων εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Βαλανιδιάς, Δήμου…

Πρόσκληση Πέμπτη 15η Δεκεμβρίου 2022

Μετά την προσθήκη του 33ου θέματος, σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει δια ζώσης, την Πέμπτη 15η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 9.30 π.μ., στη βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Γνωμοδότηση για τη « Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών της…

Πρόσκληση Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

Μετά την προσθήκη των τριών τελευταίων θεμάτων, σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει δια ζώσης, την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 9.30 π.μ., στη βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:   Έγκριση ή μη εργασιών τεχνικής έκθεσης αποκατάστασης Ιεράς Μονής Κοιμήσεως…

Πρόσκληση 28.7.2022

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει δια ζώσης, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 9.30 π.μ., στη βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση ή μη εργασιών τεχνικής έκθεσης αποκατάστασης Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Φούρκας Δήμου Κόνιτσας. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) Χορήγηση ή…

Πρόσκληση Πέμπτη 21/6/2022

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει δια ζώσης, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 9.30 π.μ., στη βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:   Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής χώρου καταστήματος και μετατροπής του σε γραφεί εντός του διατηρητέου συγκροτήματος στη…

Πρόσκληση 19.7.2022

Με την ανακοινοποίηση της πρόσκλησης λόγω της αλλαγής του 21ου θέματος από την ΕΦΑ Ιωαννίνων, σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που θα γίνει δια ζώσης, την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 9.30 π.μ., στη βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:   Χορήγηση ή…