Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ηπείρου | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων - Part 7
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση -Τρίτη 19-3-2019, ώρα 09:30

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου που  θα  γίνει  στις 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. στη βιβλιοθήκη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας  διάταξης: Χορήγηση ή μη έγκρισης εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης καλυπτήριων πλακών αγωγού στο μικρό θέατρο της αρχαίας Αμβρακίας στην Άρτα (ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ).…

Πρόσκληση – Τρίτη 29-1-2019, ώρα 09:30

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου που  θα  γίνει  στις 29 Ιανουαρίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. στη βιβλιοθήκη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας  διάταξης: Μελέτη αποκατάστασης Ι. Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού, Δ. Δωδώνης. (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων). Εργασίες αποκατάστασης Ι. Ν. Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου…