Υπουργείο Πολιτισμού

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 7ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 27.07.2023.  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 7ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 27.07.2023.     Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη 20.07.2023.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Πέμπτη  20.07.2023. Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ.…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη 28.06.2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Θέμα : Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Τετάρτη  28.06.2023. Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ.…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 4ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή  26.05.2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 4ης κατά σειρά               Πράξης του 2023 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή  26.05.2023».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 3ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Παρασκευή  28.04.2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η-Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 3ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του ΤΣΜΙΝ, την Παρασκευή  28.04.2023».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ.…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 2ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή  31.03.2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 2ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή  31.03.2023».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2023 ΤΟΥ ΤΣΜΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.02.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ 22.02.2023 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2023 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή  24.02.2023». Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και…