Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 11/Ο5/2023 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ