Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πράξη 2-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 18 Μαρτίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 2η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 1-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 15 Φεβρουαρίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 1η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 15-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 17 Δεκεμβρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 15η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 14-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 14η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 13-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 4 Οκτωβρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 13η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 12-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 13 Σεπτεμβρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 12η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 11-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη –Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021, ώρα 10:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132 Μυτιλήνη, 26 Ιουλίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 11η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…