Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πράξη 3-2024

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024, ώρα 09:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 22 Μαρτίου 2024 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024, ώρα 09:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 3η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να…

Πράξη 2-2024

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη,  29 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 23 Φεβρουαρίου 2024 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 2η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΒΑ ΣΤΙΣ 12-2-2024

Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, έκτακτη Συνεδρίαση του ΤΣΜΒΑ, ως συνέχεια της διακοπείσας Συνεδρίας της 8ης-2-2024, προκειμένου να εξεταστούν οι  υποθέσεις της Ημερήσιας Διάταξης της ανωτέρω Συνεδρίας, οι οποίες δεν εξετάστηκαν λόγω παρέλευσης του χρόνου και των ανειλημμένων υποχρεώσεων ορισμένων μελών.

Πράξη 1-2024

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη,  8 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 2 Φεβρουαρίου 2024 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 1η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…

Πράξη 11-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη –Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 15 Δεκεμβρίου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 11η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να συζητηθούν…

Πράξη 10-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 6 Δεκεμβρίου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 10η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…

Πράξη 9-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 7η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να…