Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πράξη 2-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη –Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 24 Φεβρουαρίου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023, ώρα 10:000, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 2η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…

Πράξη 1-2023

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 23 Ιανουαρίου 2023 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 1η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 8-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 15 Δεκεμβρίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 8η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 7-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 17-11-2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 11 Νοεμβρίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 17-11-2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 7η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να…

Πράξη 6-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 30 Σεπτεμβρίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 6η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 5-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 23 Αυγούστου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 5η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…

Πράξη 4-2022

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2022 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 4η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη,…