Η.Δ. | Τ.Σ.Μ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΑΞΗ 1η/ 28-02-2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 1η/ 28-02-2024 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων   ΕΦ.Α. Ροδόπης Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης του επισκοπικού ναού στον Άγιο Χαράλαμπο Μαρώνειας, αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ροδόπης. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης βυζαντινού μνημείου αρμοδιότητας της ΕΦΑ Ροδόπης. Χορήγηση ή μη έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας…

ΠΡΑΞΗ 3η/ 8-04-2023 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 3η/ 8-04-2023 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων   ΕΦ.Α.Ροδόπης   Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, δημοσίευσης και διάθεσης σε διαδικτυακή πλατφόρμα συνολικά επτά κινητών μνημείων – ενεπίγραφων στηλών και αρχιτεκτονικών μελών – από την περιοχή της αρχαίας Μαρώνειας που συνδέονται με τη λατρεία της Ίσιδος, στην…

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 2η/ 28-02-2023 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 2η/ 28-02-2023 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Έβρου   Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τον νεολιθικό οικισμό της Μάκρης στον μεταδιδακτορικό ερευνητή κ. Αναστάσιο Μπεκιάρη και στους Δρ. Άννα Στρούλια και Χρήστο Στεργίου. Χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης…

ΠΡΑΞΗ 1η/ 17-1-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 1η/ 17-1-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Ξάνθης   Γνωμοδότηση για έγκριση εργασιών που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Αβδήρων στην παραλία του Αϊ Γιάννη του Δήμου Αβδήρων, εντός της Ζώνης Α΄ του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αβδήρων. Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης…

ΠΡΑΞΗ 5η/ 10-11-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 5η/ 10-11-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων   ΕΦ.Α.  Έβρου   Επισκευή υφιστάμενου κτιρίου σε οικόπεδο εντός του οικισμού Παλαιόπολης στη Σαμοθράκη ιδιοκτησίας Δέσποινας Σαλταρή.   ΕΦ.Α. Ροδόπης   Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης οικοδομής σε οικόπεδο επί της οδού Νικηφόρου Γρηγορά, ΟΤ 14 Δήμου Κομοτηνής.…

ΠΡΑΞΗ 4η/ 27-06-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 4η/ 27-06-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων   ΕΦ.Α.  Έβρου   Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τον νεολιθικό οικισμό της Μάκρης στην διδακτορική ερευνήτρια κα ΑρχοντούλαΜπαρούδα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος PlaCe (EuropeanHorizon 2020 ως δράση MarieSklodowska-Curie 2021-2025). Χορήγηση ή μη άδειας…

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 3η/ 12-05-2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 3η/ 12-05-2022   Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων   ΕΦ.Α. Ροδόπης Έγκριση ή μη για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 43,622 MWp στην κτηματική περιοχή Αμαράντων του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης, πλησίον του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Τούμπα Αμάραντου». Έγκριση ή μη κατασκευής επισκοπικού…