Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 2η/ 28-02-2023 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 2η/ 28-02-2023 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Έβρου   Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τον νεολιθικό οικισμό της Μάκρης στον μεταδιδακτορικό ερευνητή κ. Αναστάσιο Μπεκιάρη και στους Δρ. Άννα Στρούλια και Χρήστο Στεργίου. Χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης…

ΠΡΑΞΗ 1η/ 17-1-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 1η/ 17-1-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Ξάνθης   Γνωμοδότηση για έγκριση εργασιών που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Αβδήρων στην παραλία του Αϊ Γιάννη του Δήμου Αβδήρων, εντός της Ζώνης Α΄ του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αβδήρων. Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης…

ΠΡΑΞΗ 5η/ 10-11-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 5η/ 10-11-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων   ΕΦ.Α.  Έβρου   Επισκευή υφιστάμενου κτιρίου σε οικόπεδο εντός του οικισμού Παλαιόπολης στη Σαμοθράκη ιδιοκτησίας Δέσποινας Σαλταρή.   ΕΦ.Α. Ροδόπης   Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης οικοδομής σε οικόπεδο επί της οδού Νικηφόρου Γρηγορά, ΟΤ 14 Δήμου Κομοτηνής.…

ΠΡΑΞΗ 4η/ 27-06-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 4η/ 27-06-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων   ΕΦ.Α.  Έβρου   Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τον νεολιθικό οικισμό της Μάκρης στην διδακτορική ερευνήτρια κα ΑρχοντούλαΜπαρούδα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος PlaCe (EuropeanHorizon 2020 ως δράση MarieSklodowska-Curie 2021-2025). Χορήγηση ή μη άδειας…

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 3η/ 12-05-2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 3η/ 12-05-2022   Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων   ΕΦ.Α. Ροδόπης Έγκριση ή μη για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 43,622 MWp στην κτηματική περιοχή Αμαράντων του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης, πλησίον του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Τούμπα Αμάραντου». Έγκριση ή μη κατασκευής επισκοπικού…

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 2η/ 14-03-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 2η/ 14-03-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων ΕΦ.Α. Έβρου Έγκριση ή μη παραχώρησης δημόσιας λατομικής έκτασης εμβαδού 265.636,42 τ.μ. στη θέση «Βάτραχος» της Τ.Κ. Άβαντα, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών στην ΑΒΕΕ με την επωνυμία FHL – Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ. ΕΦ.Α. Ροδόπης…

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 1η/ 20-01-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 1η/ 20-01-2022 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Έβρου Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τον νεολιθικό οικισμό της Μάκρης στην μεταδιδακτορική ερευνήτρια κα Ευανθία Καλογηροπούλου.   Συνεισήγηση / Εισηγητές: ΕΦ.Α. Ροδόπης, ΕΦ.ΕΝ. Α. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για…