Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί.  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα κατεδάφισης ερειπωμένης ισόγειας κατοικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΛΚΗ…

Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της εταιρείας ‘’VEMIKA PROPERTY INVΕSTMENTS LTD’’ για την έγκριση:…

Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της κας Παπαϊωάννου Μαρίας του Θεοδοσίου για…

Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, με φυσική παρουσία Μελών, Εισηγητών και Παραστατών. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της εταιρείας…

Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 27 Μαϊου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 27 Μαϊου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ                                                              Αίτηση του κου Ηλία Θελερίτη του Βασιλείου για…

Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τετάρτη, 11 Μαϊου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 11 Μαϊου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ                                           Αίτημα για έγκριση…

Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα χορήγησης άδειας κατοχής για δώδεκα (12) αρχαία…