Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα έγκρισης μελέτης «Αναθεώρηση άδειας 606/08 για αλλαγή ιδιοκτήτη, μελετών και μηχανικών για ανέγερση νέας τετραώροφης…

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα για τη χορήγηση Γνωμοδότησης για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, Κατηγορίας…

Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα του Μηχανικού κ. Μιχάλη Εγγονόπουλου για την έγκριση οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας σε ΚΥΕ, στο…

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας σε δωμάτιο δώματος και κατασκευής πέργκολας και βοηθητικών κατασκευών στο δώμα…

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτηση της κ. Τσιβίκα Αικατερίνης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών (κατηγορίας…

Πρόσκληση στην 24η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Πέμπτη, 22-12-2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα έγκρισης μελέτης με θέμα: Τροποποίηση όψεων σε υφιστάμενο κτήριο επί της οδού Σόλωνος 82, Ασκληπιού…

Πρόσκληση στην 23 Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, Αθήνα). Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο «Άδεια αποπεράτωσης όψεων υφισταμένου κτηρίου με Αρ. Α. 1240/74 ξενοδοχειακής…